Raha koskettaa meitä kaikkia tulotasosta riippumatta, eikä siitä ole aina helppo puhua. Vauvan myötä perheen arki, rytmi ja elämäntavat usein muovautuvat uudelleen ja perheen raha-asiat muuttuvat. Käytännön asioiden suunnittelu on yksi tapa valmistautua uuteen elämävaiheeseen ja perhe-elämään. Avoin keskustelu auttaa purkamaan rahaan liittyviä arvolatauksia. Viimeistään raskausaikana on hyvä puhua, mitkä menot ovat yhteisiä ja miten niistä vastataan. On tärkeä konkreettisesti selvittää, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja mihin se kuluu. Yhteiset raha-asiat voi järjestää monin tavoin, mutta on tärkeää, että vanhemmat kokevat yhteisten menojen ja lapseen liittyvät kulujen jakautuvan kohtuullisella tavalla. Jo odotusaikana on hyvä selvittää, miten vanhempainvapaa vaikuttaa perheen tuloihin. Oman budjetin laatiminen voi olla hyvä idea. Varautuminen ja suunnitelmallisuus lisää hallinnan tunnetta.

Mitä vauva sitten tarvitsee? Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että mitä pienemmästä vauvasta on kyse, sitä vähemmällä hän tulee toimeen. Äitiyspakkauksella pärjää pitkälle. Monia vauva-ajan hankintoja tarvitaan vain lyhytaikaisesti, jolloin kannattaa selvittää mahdollisuudet vaihtaa, lainata ja vuokrata. Hyväkuntoisia, vähän käytettyjä vauvan vaatteita on runsaasti saatavilla ja niitä kannattaa suosia jo ekologisestakin näkökulmasta. Ostoksia tehdessä on hyvä pysähtyä miettimään, onko hankinnalle todellinen tarve.

Jos talousvaikeudet huolestuttavat sinua, apua saat Takuusäätiöstä:

https://www.takuusaatio.fi

Lue lisää Ensi – ja turvakotien liiton oppaasta:

https://issuu.com/ensi…/docs/vauvaperheen_talous_opas