5.4.2022

Lapsella on aina oikeus mahdollisimman tasapainoiseen lapsuuteen. Hänen tulee saada hyvät ja turvalliset olosuhteet kehittyä sekä fyysisesti että psyykkisesti. Erotilanteessa lapsi tarvitsee aivan erityistä huomiota, sillä esimerkiksi lapsen emotionaalisen tuen tarve kasvaa. Lapsi tarvitsee välittävää, ymmärtävää ja turvallisuutta luovaa suhtautumista häntä kohtaan.

Lapsella on myös oikeus siihen, että hänen suhteensa toiseen vanhempaan ja muihin lähi-ihmisiin säilyy erosta huolimatta. Ero ei saa aiheuttaa sitä, että sen jälkeen ”Mussalon pappa” jää etäiseksi, koska häntä nähdään niin harvoin. Tämän vuorovaikutuksen luominen on aina aikuisen vastuulla, ei lapsen. Eron jälkeen perusturvallisuuden luominen ja ylläpitäminen lapselle on hyvin tärkeää. Vanhemmat eivät voi vaatia lasta valitsemaan puolta jommankumman vanhemman välillä, vaan hänen pitää saada olla tilanteessa puolueeton.

Vanhemmat voivat tukea lapsen hyvinvointia niin, että heillä on pääosassa eron käsittelyn lapsen kanssa, eikä pääosassa ole esimerkiksi riitely ex-puolison kanssa. Asiat tärkeysjärjestykseen. Molempien vanhempien tuki on hyvin tärkeää lapselle. Perheessä ero- ja riitatilanne on kuitenkin aina aika, jolloin muutoksia tapahtuu paljon ja tasapainoinen vanhemmuus on haaste. Tällaisessa tilanteessa perheet kaipaavat erityistä tukea.

Erotilanteessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti ry:n ”Ero lapsiperheessä”- työn kautta. Työssä tuetaan vanhemmuuttasi, autetaan rakentamaan vanhemmuutta puolisosi kanssa yhteisymmärryksessä ja pidetään huoli siitä, että lapsi ja hänen tarpeensa ei jää vanhemmilta eron myllerryksessä piiloon.

Tässä sinulle LINKKI Ero Lapsiperheessä-työn infoon

Vanhempien tukeutuminen perheammattilaiseen, erotyöntekijään eron ollessa ajankohtainen, on lapsen kannalta hyvin positiivista. Kun työntekijä on ollut työskentelyssä mukana, on huomioitu vanhempien mielipiteen ja edun lisäksi myös lapsen etu.

Keväisin terkuin,

Eeva

(Kymenlaakson Ensi- ja turvakoti yhdistyksessä  harjoittelun tehnyt opinnäytetyön kirjoittaja)

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT). 2022. Siviilisäädyn muutokset. Verkkojulkaisu. Helsinki: Tilastokeskus. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2020/ssaaty_2020_2021-06-18_tie_001_fi.html  [viitattu: 5.4.2022].

Valokuvat saatavissa: https://pixabay.com/