Viime vuosien aikana keskustelu nuorten hyvinvoinnista on kiihtynyt, ja pikkuhiljaa on alettu puhua myös nuorten kohtaamasta väkivallasta. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on yksi merkittävä hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Nuoruusvuosina ihminen aloittaa rakentamaan itsenäistä elämää kodin ja perheen ulkopuolelle. Tämän vuoksi nuoret tulee tunnistaa omana ryhmänään ja tarjota heille riittävästi tietoa lähisuhdeväkivallasta sekä vahvistaa nuorten kykyä pyytää apua väkivaltaan ja ylläpitää turvallista elämää. Nuorten keskuudessa tapahtuva seurusteluväkivalta sekä sisarusten välinen väkivalta on ollut aiemmin vähemmän tunnistettu ilmiö, mutta myös näistä on herätty keskustelemaan viime vuosina.

Kymenlaakson nuorista 25 % on kokenut vanhempien tai muiden huolta pitävien aikuisten taholta henkistä väkivaltaa ja 9,8% fyysistä väkivaltaa (Kouluterveyskysely, 2019).

Kesällä 2021 LähiTapiola-Vellamo lahjoitti 20000 euroa Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistykselle nuorten kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään väkivaltatyöhön. Tästä syntyi Vellamo-projekti, jonka myötä lähdettiin suunnittelemaan, miten voimme tavoittaa alueemme nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä aikuisia, ja pyrkiä ennaltaehkäisemään lähisuhdeväkivaltaa sekä madaltamaan kynnystä avun hakemiselle. Avustus kohdennettiin Pohjois-Kymenlaaksoon, Kouvolan alueelle.

Sastamalan nuorille tarjolla apua ja tukea verkossa – Kokemäenjokilaakson Uutiset

LähiTapiola Vellamon antama lahjoitus mahdollistaa väkivaltatyöntekijän jalkautumisen yläkouluille ja digitaalisiin toimintaympäristöihin sekä ammattilaisten pariin. Vellamo-projektissa työskentelee yksi työntekijä 50 % työajalla syyskuun 2021 alusta huhtikuun 2022 loppuun. Projekti toteutetaan osana väkivaltayön palvelukeskuksen, Pysäkin, tiimiä. Vellamo-projektin tavoitteena on 1. vahvistaa nuorten kykyä tunnistaa lähisuhdeväkivalta sekä ottaa apua vastaan, 2. kehittää ja ottaa käyttöön uusia tapoja tukea nuoria turvalliseen ja väkivallattomaan elämään sekä 3. vahvistaa nuorten kanssa toimivien aikuisten kykyä tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa, ottaa väkivalta puheeksi ja ohjata nuoria avun pariin.

Yhteistyöllä vahvistetaan nuorten turvallisuutta

Työskentely Vellamo-projektissa on painottunut sopivien yhteistyökanavien etsimiseen, verkostojen vahvistamiseen ja suhteiden luomiseen yläkouluille. Vellamo-projektin tiimoilta on tehty yhteistyötä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa sekä muiden kuntien Ensi- ja turvakotiyhdistysten kanssa, selvittääksemme toimivia menetelmiä nuorten tavoittamiseksi sekä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Keskusteluissa paljastui, että valmiita turvallisuuskasvatusmateriaaleja ja tuntipaketteja on tuotettu suhteellisen paljon. Nämä jo olemassa olevat turvallisuuskasvatusmateriaalit on kerätty yhteen ja niiden ympärille luotiin SWAY-alustalle tietopaketti yläkoulujen henkilökunnalle lähisuhdeväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä. Toimiviksi todetut yhteistyömenetelmät koulujen kanssa listattiin, ja laadittiin yläkouluille esite yhteistyömahdollisuuksista Pysäkin kanssa.

Syksyn 2021 aikana jalkauduttiin Inkeroisten ja Urheilupuiston koululle seksuaalikasvatusviikolle keskustelemaan 8.-luokkalaisten kanssa turvallisesta seurustelusta. Mielenterveysviikolla yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa olimme kahdella välitunnille kohtaamassa nuoria Inkeroisten koululla. Vellamo-projektin myötä perustettiin TikTok-tili @vakivallaton, jonka tarkoituksena on tuoda esiin väkivallan eri muotoja, lähisuhdeväkivaltaan tarjolla olevaa apua sekä turvallisen elämän rakennuspalikoita. TikTok-tilillä on 767 seuraajaa ja katsotuin video ”Mykkäkoulu on henkistä väkivaltaa, jos…” on kerännyt huimat 144 500 katselukertaa (3.2.2022).

Nuorisopalvelut | Kuortane

Keväällä 2022 koulutusta ammattilaisille

Keväällä Vellamo-projektin keskiössä ovat nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. Yläkoulujen henkilökunnalle tullaan rakentamaan koulutusmateriaali lähisuhdeväkivallasta ja sen ilmiöistä sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemisestä. Kevään aikana yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tullaan järjestämään webinaareja nuorten vanhemmille turvallisuudesta ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisystä.

Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä nuorten turvallisuuden edistämiseksi, ota rohkeasti yhteyttä Pysäkin tiimiin.

Kirjoittanut Piia Sipari