Tämä kirjoitus on julkaistu Kymen Sanomissa 25.2.2023.

Vauvaperheiden päihdehoitomalli toimii jo Kymenlaaksossa, ja uusia palveluita kehitetään

Ylen julkaisemassa jutussa (Puurunen, 22.2.2023) nostetaan esille arkuutta puuttua raskaana olevien huumeongelmaan terveydenhuollon palveluissa sekä heille suunnattujen palvelujen pirstaleisuus.

Päihdeongelma ja erityisesti päihteiden käyttö odotusaikana nostaa vanhemmassa häpeää, mikä vaikeuttaa avun hakemista ja sen vastaanottamista. Asiasta kysyminen voi tuottaa epämukavuutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnassa.

Äitiysneuvoloissa vanhempien päihteidenkäyttö seulotaan kuitenkin säännönmukaisesti. Totta silti on, että osa riskiraskauksista jää tunnistamatta läpi palveluverkon ja osa raskaana olevista ei uskalla hakeutua avun piiriin lainkaan. Pelko leimaamisesta ja lapsen menettämisestä estää osalla tilanteestaan kertomisen.

Puheeksi ottaminen ei ole haaste ainoastaan neuvoloissa. Häpeän vuoksi usea päihteitä ongelmallisesti käyttävä nainen hakeutuu päihdehoidon sijaan mielenterveyspalveluihin. Raskaana olevien päihteidenkäyttöä tulisikin systemaattisemmin kartoittaa myös aikuisten palveluissa.

Hajanainen ja heikosti yhteen toimiva palveluverkko on apua tarvitsevalle kuormitustekijä. Tulevaisuudessa on tavoitteellista saada vahvemmin apua tarvitsevien ääni kuuluviin ja heidän näkemyksensä mukaan palvelujen toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Kymenlaakso kuuluu valtakunnallisessa päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelujen kehittämistyössä Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen. Tavoitteena on muodostaa erityistä tukea tarvitsevien odottajien saumaton hoitopolku koko alueella.

Alueella on jo käytössä monitoimijaisessa yhteistyössä rakennettu Vauvaperheiden päihdehoitomalli, joka kehitettiin Kymsoten käynnistymisen jälkeen. Mallissa on linjattu yhteiset toimintaperiaatteet ja huomioitu kunkin vastuualueen, kuten äitiysneuvolan, sosiaalihuollon, mielenterveys- ja päihdepoliklinikan, sekä äitiyspoliklinikan tehtävät.

Mukana on myös Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys, jonka Pidä kiinni -avopalvelu Nuppu tarjoaa yksilöllistä matalan kynnyksen tukea, sekä ammatillisesti ohjattua vertaistukitoimintaa päihteitä käyttäville tai riskissä oleville odottajille ja vauvaperheille.

Pelkkä vanhemman päihteettömyys ei riitä takaamaan turvallista lapsuutta ja tervettä kehitystä syntyvälle vauvalle. Lapsi tarvitsee vanhemmaltaan hymyjä, oikea-aikaista hoivaa ja rauhoittelua sekä myönteisiä tunteita. Monella päihdeongelmaisella vanhemmalla on kivuliaita kokemuksia omassa lapsuudessaan, minkä vuoksi masuvauvan ja syntyneen lapsen äärelle asettuminen on äärimmäisen vaikeaa.

Vauva ei voi odottaa vanhemman toipumista, mutta riittävän varhain ja pitkään tuettu perhe voi päihdeongelmasta huolimatta saada hyvän alun yhteiselle, hyvälle elämälle.

Fiia Eho
vastaava sosiaalityöntekijä, Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Mia Tapiola
LT, psykoterapeutti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kymenlaakson hyvinvointialue

Tarja Mäntynen
Johtava sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityö, Kymenlaakson hyvinvointialue