Mies, oletko kokenut taloudellista väkivaltaa parisuhteessa?

Opiskelemme Turun yliopistossa sosiaalityötä, ja teemme pro gradu -tutkielmaa miesten kokemasta taloudellisesta väkivallasta. Olemme kiinnostuneita siitä, millaisia kokemuksia miehillä on heihin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta.

Etsimme haastateltaviksi miehiä, jotka ovat kokeneet parisuhteessa taloudellista väkivaltaa. Taloudellinen väkivalta tarkoittaa muun muassa rahan käyttöön liittyvää rajoittamista ja kontrollointia, työssäkäynnin rajoittamista ja häiriköintiä sekä painostusta velan ottamiseen. Lisäksi siihen voi liittyä taloudellista hyväksikäyttöä sekä eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa. Jos koet, että sinuun on kohdistunut taloudellista väkivaltaa parisuhteessasi ja olisit valmis keskustelemaan aiheesta, olet etsimämme henkilö.

Tutkimus toteutetaan täysin luottamuksellisesti ja vastauksia käsitellään anonyymisti niin, ettei kukaan haastateltavista ole tunnistettavissa. Haastattelut nauhoitetaan analysointia varten. Nauhoitteet kirjoitetaan tekstimuotoon, mitkä tuhotaan analysoinnin jälkeen. Tekstiaineistoa käytetään tutkielmaan sekä mahdollisesti tutkimuksen pohjalta laadittavaan tieteelliseen artikkeliin. Näiden valmistuttua tekstiaineisto hävitetään. Haastattelut on mahdollista toteuttaa loka-marraskuussa 2021, joko virtuaalisesti Teams- tai Zoom-ohjelmien kautta tai kasvotusten haasteltavalle mieluisassa paikassa.

Teemme tutkimusta yhteistyössä Viola ry:n, Taloudellinen väkivalta tutuksi- hankkeen kanssa.

 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä niin sovitaan jatkosta!

Ystävällisin terveisin Veera Päiviö ja Elisa Kokkonen

Sosiaalityön opiskelijat, Turun yliopisto

veera.e.paivio@utu.fi, elisa.k.kokkonen@utu.fi

 

Vaihtoehtoisesti voit olla yhteydessä Viola ry:n hankesuunnittelijaan Hanna Nyléniin (hanna.nylen@violary.fi), hän on lupautunut tarvittaessa toimimaan yhteyshenkilönä meidän ja haastateltavan välillä.