Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla työ- ja harjoittelupaikkoja sekä lapsiperheille suunnatuissa palveluissa että ikäihmisten palveluissa.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista tällä sivulla, etusivun uutisissa sekä mol.fi:ssä. Tervetuloa Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistykseen!

Ilmoitamme  toistaiseksi voimassa olevista työpaikoista sekä  pitkistä määräaikaisuuksista tällä sivulla. Osa ilmoituksista julkaistaan myös TE-toimiston mol.fi:ssä. Avoimet työpaikat ja hakuohjeet tulevat julkisiksi noin kaksi viikkoa ennen hakuajan umpeutumista.

Avoimet työpaikat

Katso ajankohtaiset rekrytointitiedot etusivun uutisista!

Sijaisuudet

Yhdistyksen monissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen  sijaisuuksia.

Turvakodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa. Sijaisena voi toimia myös näiden opintojen loppuvaiheessa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  CV sekä hakukirje turvakotipalveluiden vastaaville kriisi- ja väkivaltatyöntekijöille: sinikka.tissari@tetuko.fi, petra.lundberg@tetuko.fi ja outi.ozdas@tetuko.fi

Ensikodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Sijaisena voi toimia myös näiden opintojen loppuvaiheessa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  CV sekä hakukirje ensikodin vastaavalle sosiaalityöntekijälle Paula Malaskalle paula.malaska@tetuko.fi

Perhetuvilla, Perhekulma Puhurissa ja  Päiväryhmä Pikku-Miinassa ei ole tarjolla lyhytaikaisia sijaisuuksia.

Petsamokodin asumispalveluissa sijaiseksi otetaan valmiita lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joilla on vähintään 1/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa sijaiseksi otetaan vanhustyöhön suuntautuvia lähihoitaja-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu tai sosionomimi-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Ravintopalveluihin sijaiseksi otetaan valmiita suurtalouskokkeja tai suurtalouskokki-opiskelijoita, joilla on 2/3 opinnoista suoritettuna. Sijaiselta edellytetään hygieniapassia. Tiedustelut merja.jaala@tetuko.fi

Sijaisuuksia ikäihmisten palveluihin voi tiedustella ikäihmisten palveluiden päälliköltä, Sanna Piiroiselta sanna.piiroinen@tetuko.fi

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla useita harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Harjoittelussa pääset tutustumaan käytännönläheisesti meillä eri kohderyhmien kanssa tehtävään työhön.

Laita hakemuksesi harjoitteluun suoraa kunkin yksikön johtajalle tai esimiehelle. Liitä mukaan oma CV:si, toivomus harjoittelujakson ajankohdasta sekä lyhyt perustelu, miksi haluaisit juuri siihen yksikköön harjoitteluun.

Harjoittelupaikat perhepalveluissa

Ensi- ja turvakotiin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opintojen loppuvaiheessa. Sosiaalityön yliopisto-opiskelijoita emme voi ottaa harjoitteluun. Toivomme, että harjoittelu on pitkä (vähintään 8 viikkoa) ja suoritetaan kokonaisuudessaan joko ensikodilla tai turvakodilla.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Kaukajärven turvakoti, hanna.tiainen@tetuko.fi teija.peltoniemi@tetuko.fi  jenni.nasiaho@tetuko.fi ,
Hämeenkadun turvakoti, eeva-lotta.sorsa@tetuko.fi
Tampereen ensikoti, paula.malaska@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miinaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinnon opiskelijat sekä lähihoitaja-opiskelijat, joilla on suuntautumisena lapset ja nuoret.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Ohjaaja Laura Haapamäki, laura.haapamaki@tetuko.fi

Perhekulma Puhuriin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaalityön opiskelijat että sosiaali- tai terveysalan AMK-opiskelijat 3.- ja 4.harjoitteluun.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Palvelupäällikkö Jaana Vaittinen, jaana.vaittinen@tetuko.fi

Perhetuville (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa) voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun. Kaikki tupatyöhön soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnot käyvät siinä tapauksessa, että tupa sopii harjoittelupaikaksi myös oppilaitoksen puolesta. Tupiin voidaan ottaa opiskelijoita harjoitteluun kaikissa opintojen vaiheissa.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Perhetuvat, kati.konu@tetuko.fi tai aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Harjoittelupaikat ikäihmisten ja ravintopalveluissa

Petsamokodin asumispalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat hoidon- ja huolenpidon jaksolle ja vanhustyön jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus.

Jaksomuotoiseen kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat kuntoutuksen tukemisen jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus. Lisäksi voidaan ottaa fysioterapeuttiopiskelijoita. Jakson pituus noin 5 viikkoa.

Kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat, jotka erikoistuvat vanhustyöhön. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa.

Ravintopalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun esim. suurtalouskokki-opiskelijat ruokatuotannon jaksolle. Tiedustelut merja.jaala@tetuko.fi

Harjoittelupaikkatiedustelut
Kaikkiin ikäihmisten palveluihin voi harjoittelupaikkaa tiedustella ikäihmisten palveluiden päälliköltä Sanna Piiroiselta, sanna.piiroinen@tetuko.fi

 

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tällä hetkellä palkkatuella on mahdollisuus ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen työntekijöitä Perhetuville (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa). Muihin yksiköihin ei tällä hetkellä ole mahdollista ottaa työntekijöitä palkkatuella.

Ennen palkkatukipaikan kysymistä selvitä mahdollisuutesi palkkatukijaksoon TE-toimistosta. Mikäli sinulla on mahdollisuus palkkatukeen, ota yhteyttä sinua kiinnostavaan toimipisteeseen sähköpostitse.

Lapsiperheiden parissa tehtävä työ perhetuvilla
Hervantatuvan vastaava ohjaaja Kati Konu
kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatuvan vastaava ohjaaja Aino Mäki-Hepokangas
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi


Työkokeilupaikkoja on mahdollista kysyä seuraavasti:

Ikäihmisten palvelut
sanna.piiroinen@tetuko.fi

Ravintopalvelut
merja.jaala@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina
merja.siltala@tetuko.fi

Hervantatupa
kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatupa
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Työkokeilupaikkoja ei ole tarjolla ensi- ja turvakodissa eikä Perhekulma Puhurissa.

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.