Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla työ- ja harjoittelupaikkoja sekä lapsiperheille suunnatuissa palveluissa että ikäihmisten palveluissa.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista tällä sivulla, etusivun uutisissa sekä mol.fi:ssä. Tervetuloa Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistykseen!

Ilmoitamme  toistaiseksi voimassa olevista työpaikoista sekä  pitkistä määräaikaisuuksista tällä sivulla. Osa ilmoituksista julkaistaan myös TE-toimiston mol.fi:ssä. Avoimet työpaikat ja hakuohjeet tulevat julkisiksi noin kaksi viikkoa ennen hakuajan umpeutumista.

Avoimet työpaikat

Haemme ohjaajaa (lähihoitaja) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ikäihmisten asumispalveluihin Petsamokotiin. Lue koko ilmoitus täältä: Työpaikkailmoitus MOL.fi:ssä.

Sijaisuudet

Yhdistyksen monissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen  sijaisuuksia.

Ensi- ja turvakodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan amk-tutkintoa. Sijaisena voi toimia näiden opintojen loppuvaiheessa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  CV sekä hakukirje  Ensi- ja turvakotipalveluiden johtajalle jenni.karsio@tetuko.fi

Perhetuvilla, Perhekulma Puhurissa ja  Päiväryhmä Pikku-Miinassa ei ole tarjolla lyhytaikaisia sijaisuuksia.

Petsamokodin asumispalveluissa sijaiseksi otetaan valmiita lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joilla on vähintään 1/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa sijaiseksi otetaan vanhustyöhön suuntautuvia lähihoitaja-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu tai sosionomimi-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Ravintopalveluihin sijaiseksi otetaan valmiita suurtalouskokkeja tai suurtalouskokki-opiskelijoita, joilla on 2/3 opinnoista suoritettuna. Sijaiselta edellytetään hygieniapassia.

Sijaisuuksia ikäihmisten palveluihin sekä ravintopalveluihin voi tiedustella ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorvelta, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla useita harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Harjoittelussa pääset tutustumaan käytännönläheisesti meillä eri kohderyhmien kanssa tehtävään työhön.

Laita hakemuksesi harjoitteluun suoraa kunkin yksikön johtajalle tai esimiehelle. Liitä mukaan oma CV:si, toivomus harjoittelujakson ajankohdasta sekä lyhyt perustelu, miksi haluaisit juuri siihen yksikköön harjoitteluun.

Harjoittelupaikat perhepalveluissa

Ensi- ja turvakotiin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun korkeakouluopintojen loppuvaiheessa. Toivomme, että harjoittelu on pitkä (vähintään 8 viikkoa) ja suoritetaan kokonaisuudessaan joko ensikodilla tai turvakodilla.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Mutkakadun turvakoti, jarno.forsstrom@tetuko.fi
Hämeenkadun turvakoti, tytti.happonen@tetuko.fi
Tampereen ensikoti, susanna.sarkioja@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miinaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinnon opiskelijat sekä lähihoitaja-opiskelijat, joilla on suuntautumisena lapset ja nuoret.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Vastaava ohjaaja Merja Siltala, merja.siltala@tetuko.fi

Perhekulma Puhuriin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaalityön opiskelijat että sosiaali- tai terveysalan AMK-opiskelijat 3.- ja 4.harjoitteluun.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Avopalveluiden johtaja Jaana Vaittinen, jaana.vaittinen@tetuko.fi

Perhetuville (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa) voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun. Kaikki tupatyöhön soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnot käyvät siinä tapauksessa, että tupa sopii harjoittelupaikaksi myös oppilaitoksen puolesta. Tupiin voidaan ottaa opiskelijoita harjoitteluun kaikissa opintojen vaiheissa.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Annantupa, susanna.karjalainen@tetuko.fi
Hervantatupa, kati.konu@tetuko.fi
Linnainmaatupa, aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Harjoittelupaikat ikäihmisten ja ravintopalveluissa

Petsamokodin asumispalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat hoidon- ja huolenpidon jaksolle ja vanhustyön jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus.

Jaksomuotoiseen kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat kuntoutuksen tukemisen jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus. Lisäksi voidaan ottaa fysioterapeuttiopiskelijoita. Jakson pituus noin 5 viikkoa.

Kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat, jotka erikoistuvat vanhustyöhön. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa.

Ravintopalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun esim. suurtalouskokki-opiskelijat ruokatuotannon jaksolle.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Kaikkiin ikäihmisten palveluihin sekä ravintopalveluihin voi harjoittelupaikkaa tiedustella ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorvelta, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tällä hetkellä palkkatuella on mahdollisuus ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen työntekijöitä Petsamokodin asumispalveluihin tai Perhetuville ( Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa). Muihin yksiköihin ei tällä hetkellä ole mahdollista ottaa työntekijöitä palkkatuella.

Ennen palkkatukipaikan kysymistä selvitä mahdollisuutesi palkkatukijaksoon TE-toimistosta. Mikäli sinulla on mahdollisuus palkkatukeen, ota yhteyttä sinua kiinnostavaan toimipisteeseen sähköpostitse.

Ikäihmisten kanssa tehtävä työ Petsamokodissa
Ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorpi
tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Lapsiperheiden parissa tehtävä työ perhetuvilla
Hervantatuvan vastaava ohjaaja Kati Konu
kati.konu@tetuko.fi

Annantuvan vastaava ohjaaja Susanna Karjalainen
susanna.karjalainen@tetuko.fi

Linnainmaatuvan vastaava ohjaaja Aino Mäki-Hepokangas
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi


Työkokeilupaikkoja on mahdollista kysyä seuraavasti:

Ikäihmisten palvelut
tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Ravintopalvelut
tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina
merja.siltala@tetuko.fi

Annantupa
susanna.karjalainen@tetuko.fi

Hervantatupa
kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatupa
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Työkokeilupaikkoja ei ole tarjolla ensi- ja turvakodissa eikä Perhekulma Puhurissa.

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.