Tampereen  ensi- ja turvakoti ry:ssä on työ- ja harjoittelupaikkoja sekä perheiden palveluissa että ikäihmisten palveluissa.  Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, joka pitää olla kunnossa ennen työn tai harjoittelun aloittamista. Alle on erikseen merkitty, että  minkälaisia edellytyksiä mihinkin toimipisteeseen on.

TYÖNTEKIJÄKSI/ SIJAISEKSI YHDISTYKSEEN

Ilmoitamme  toistaiseksi voimassa olevista työpaikoista sekä  pitkistä määräaikaisuuksista tällä palstalla. Osa ilmoituksista julkaistaan myös TE-toimiston mol.fi. Avoimet työpaikat ja hakuohjeet tulevat julkisiksi noin kaksi viikkoa ennen hakuajan umpeutumista.

Yhdistyksen monissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin lyhytaikaisia sijaisia. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen  sijaisuuksia.

Ensi- ja turvakodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan amk-tutkintoa. Sijaisena voi toimia näiden opintojen loppuvaiheissa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  cv sekä hakulomake  ensi- ja turvakodin johtava sosiaalityöntekijä Milka Suuniittu-Sakarille, milka.suuniittu-sakari@tetuko.fi

Perhetuvilla, Perhekulma Puhurissa ja  Päiväryhmä Pikku-Miinassa ei lyhyisiin sijaisuuksiin ole ollut tarvetta.

Ikäihmisten palvelut:

Petsamokodin asumispalveluissa sijaiseksi otetaan valmiita lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joilla on vähintään 1/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa sijaiseksi otetaan vanhustyöhön suuntautuvia lähihoitaja-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu tai sosionomimi-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

 

Ravintopalveluihin sijaiseksi otetaan valmiita suurtalouskokkeja tai suurtalouskokki-opiskelijoita, joilla on 2/3 opinnoista suoritettuna. Sijaiselta edellytetään hygieniapassi.

Sijaisuuksia ikäihmisten palveluihin sekä ravintopalveluihin voi tiedustella ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorvelta, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

 

 

OPINTOIHIN LIITTYVÄT HARJOITTELUT

Laita hakemuksesi harjoitteluun kunkin yksikön johtajalle tai esimiehelle suoraan. Mukaan kannattaa laittaa cv ja toivottu harjoittelujakson ajankohta.

Harjoitteluun tulevalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotesuoja.

Ensi- ja turvakotiin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun korkeakouluopintojen loppuvaiheessa. Toivomme, että harjoittelu on pitkä harjoittelu (vähintään 8 viikkoa) ja suoritetaan kokonaisuudessaan joko ensikodilla tai turvakodilla. Harjoittelupaikkaa voi tiedustella yksikön omilta harjoittelijarekrytoinneista vastaavilta yhdyshenkilöiltä: jarno.forsstrom@tetuko.fi (Mutkakadun turvakoti), tytti.happonen@tetuko.fi (Hämeenkadun turvakoti), susanna.sarkioja@tetuko.fi (Tampereen ensikoti).

Päiväryhmä Pikku-Miinaan voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinnon opiskelijat sekä lähihoitaja-opiskelijat, joilla on suuntautumisena lapset ja nuoret. Harjoittelupaikkaa voi tiedustella vastaava ohjaaja Merja Siltalalta, merja.siltala@tetuko.fi

Perhekulma Puhuriin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaalityön opiskelijat että sosiaali- tai terveysalan AMK-opiskelijat 3.- ja 4.harjoitteluun. Harjoittelupaikkaa voi tiedustella avopalveluiden johtaja Jaana Vaittiselta, jaana.vaittinen@tetuko.fi

Perhetuville ( Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa) voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun. Kaikki tupatyöhön soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnot käyvät siinä tapauksessa, että tupa sopii harjoittelupaikaksi myös oppilaitoksen puolesta. Ei väliä monesko harjoittelu. Harjoittelupaikkoja voi kysyä vastaavilta ohjaajilta seuraavasti:Annantuvalta susanna.karjalainen@tetuko.fi; Hervantatuvalta kati.konu@tetuko.fi; Linnainmaatuvalta aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Ikäihmisten palvelut:

Petsamokodin asumispalveluihin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat hoidon- ja huolenpidon jakoslle ja vanhustyön jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa+ tutkintotilaisuus.

Jaksomuotoiseen kuntouttavaan päivätoimintaan voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat kuntoutuksen tukemisen jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa+tutkintotilaisuus. Lisäksi voidaan ottaa fysioterapeuttiopiskelijoita. Jakson pituus noin 5 viikkoa.

Kuntouttavaan päivätoimintaan voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat, jotka erikoistuvat vanhustyöhöön. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa.

Ravintopalveluihin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun esim. suurtalouskokki-opiskelijat ruokatuotannon jaksolle.

Kaikkiin ikäihmisten palveluihin sekä ravintopalveluihin voi harjoittelupaikkaa tiedustella ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorvelta, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

PALKKATUKI TAI TE-TOIMISTON TYÖKOKEILU

Tällä hetkellä palkkatuella on mahdollisuus ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen työntekijöitä Petsamokodin asumispalveluihin tai Perhetuville ( Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa). Muihin yksiköihin ei tällä hetkellä ole mahdollista ottaa työntekijöitä palkkatuella.

Selvitä aivan ensiksi mahdollisuutesi palkkatukijaksoon. Mikäli sinulla on mahdollisuus palkkatukeen, niin kiinnostuksesi voit kertoa sähköpostitse ikäihmisten palveluiden johtaja Tiina-Riitta Loukaskorvelle, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi, mikäli sinua kiinnostaa työ ikäihmisten parissa.  Mikäli olet kiinnostunut lapsiperheiden parissa työskentelystä, niin voit kysyä paikkaa perhetuvilta: Hervantatuvan vastaava ohjaaja Kati Konu, kati.konu@tetuko.fi, Annantuvan vastaava ohjaaja Susanna Karjalainen, susanna.karjalainen@tetuko.fi tai Linnainmaatuvan vastaava ohjaaja aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

TE-toimiston työkokeilupaikkoja on mahdollista kysyä seuraavasti:

Ikäihmisten palvelut, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Ravintopalvelut, tiina-riitta.loukaskorpi@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina, merja.siltala@tetuko.fi

Annantupa, susanna.karjalainen@tetuko.fi

Hervantatupa, kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatupa, aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Työkokeilupaikkoja ei ole ensi- ja turvakodissa eikä Perhekulma Puhurissa.