Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla työ- ja harjoittelupaikkoja sekä lapsiperheille suunnatuissa palveluissa että ikäihmisten palveluissa.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista tällä sivulla, etusivun uutisissa sekä mol.fi:ssä. Tervetuloa Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistykseen!

Ilmoitamme  toistaiseksi voimassa olevista työpaikoista sekä  pitkistä määräaikaisuuksista tällä sivulla. Osa ilmoituksista julkaistaan myös TE-toimiston mol.fi:ssä. Avoimet työpaikat ja hakuohjeet tulevat julkisiksi noin kaksi viikkoa ennen hakuajan umpeutumista.

Avoimet työpaikat

Katso ajankohtaiset rekrytointitiedot etusivun uutisista!

Sijaisuudet

Yhdistyksen monissa yksiköissä ja erityisesti ympärivuorokautisissa yksiköissä tarvitaan aika ajoin työntekijöitä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Lisäksi kevään, kesän ja talven loma-aikoina on avoinna useampien viikkojen  sijaisuuksia.

Turvakodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa. Sijaisena voi toimia myös näiden opintojen loppuvaiheessa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  CV sekä hakukirje turvakotipalveluiden vastaaville kriisi- ja väkivaltatyöntekijöille: sinikka.joutsi@tetuko.fi, petra.lundberg@tetuko.fi ja outi.ozdas@tetuko.fi

Ensikodin työpaikkoihin edellytetään sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Sijaisena voi toimia myös näiden opintojen loppuvaiheessa. Jos olet kiinnostunut sijaisuuksista, laita sähköpostitse  CV sekä hakukirje ensikodin vastaavalle sosiaalityöntekijälle Paula Malaskalle mira.sipola@tetuko.fi

Perhetuvilla, Perhekulma Puhurissa ja  Päiväryhmä Pikku-Miinassa ei ole tarjolla lyhytaikaisia sijaisuuksia.

Petsamokodin asumispalveluissa sijaiseksi otetaan valmiita lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joilla on vähintään 1/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa sijaiseksi otetaan vanhustyöhön suuntautuvia lähihoitaja-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu tai sosionomimi-opiskelijoita, joilla 2/3 opinnoista suoritettu. Sijaisella tulee olla hygieniapassi, voimassa oleva EA1 ja LOP suoritettuna.

Ravintopalveluihin sijaiseksi otetaan valmiita suurtalouskokkeja tai suurtalouskokki-opiskelijoita, joilla on 2/3 opinnoista suoritettuna. Sijaiselta edellytetään hygieniapassia. Tiedustelut carita.saarinen@tetuko.fi

Sijaisuuksia ikäihmisten palveluihin voi tiedustella ikäihmisten palveluiden päälliköltä, Sanna Piiroiselta sanna.piiroinen@tetuko.fi

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:ssä on tarjolla useita harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Harjoittelussa pääset tutustumaan käytännönläheisesti meillä eri kohderyhmien kanssa tehtävään työhön.

Laita hakemuksesi harjoitteluun suoraa kunkin yksikön johtajalle tai esimiehelle. Liitä mukaan oma CV:si, toivomus harjoittelujakson ajankohdasta sekä lyhyt perustelu, miksi haluaisit juuri siihen yksikköön harjoitteluun.

Harjoittelupaikat perhepalveluissa

Ensi- ja turvakotiin voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opintojen loppuvaiheessa. Sosiaalityön yliopisto-opiskelijoita emme voi ottaa harjoitteluun. Toivomme, että harjoittelu on pitkä (vähintään 8 viikkoa) ja suoritetaan kokonaisuudessaan joko ensikodilla tai turvakodilla.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Kaukajärven turvakoti, hanna.tiainen@tetuko.fi teija.peltoniemi@tetuko.fi  jenni.nasiaho@tetuko.fi ,
Hämeenkadun turvakoti, eeva-lotta.sorsa@tetuko.fi
Tampereen ensikoti, paula.malaska@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miinaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinnon opiskelijat sekä lähihoitaja-opiskelijat, joilla on suuntautumisena lapset ja nuoret.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Ohjaaja Laura Haapamäki, laura.haapamaki@tetuko.fi

Perhekulma Puhuriin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun sekä sosiaalityön opiskelijat että sosiaali- tai terveysalan AMK-opiskelijat 3.- ja 4.harjoitteluun.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Palvelupäällikkö Jaana Vaittinen, jaana.vaittinen@tetuko.fi

Perhetuville (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa) voi hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun. Kaikki tupatyöhön soveltuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnot käyvät siinä tapauksessa, että tupa sopii harjoittelupaikaksi myös oppilaitoksen puolesta. Tupiin voidaan ottaa opiskelijoita harjoitteluun kaikissa opintojen vaiheissa.

Harjoittelupaikkatiedustelut
Perhetuvat, kati.konu@tetuko.fi tai aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Harjoittelupaikat ikäihmisten ja ravintopalveluissa

Petsamokodin asumispalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat hoidon- ja huolenpidon jaksolle ja vanhustyön jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus.

Jaksomuotoiseen kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat kuntoutuksen tukemisen jaksolle. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa + näyttötilaisuus. Lisäksi voidaan ottaa fysioterapeuttiopiskelijoita. Jakson pituus noin 5 viikkoa.

Kuntouttavaan päivätoimintaan voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun lähihoitajaopiskelijat, jotka erikoistuvat vanhustyöhön. Jakson pituus on vähimmillään 4 viikkoa.

Ravintopalveluihin voivat hakea opintoihin liittyvään harjoitteluun esim. suurtalouskokki-opiskelijat ruokatuotannon jaksolle. Tiedustelut carita.saarinen@tetuko.fi

Harjoittelupaikkatiedustelut
Kaikkiin ikäihmisten palveluihin voi harjoittelupaikkaa tiedustella ikäihmisten palveluiden päälliköltä Sanna Piiroiselta, sanna.piiroinen@tetuko.fi

 

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Tällä hetkellä palkkatuella on mahdollisuus ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen työntekijöitä Perhetuville (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa). Muihin yksiköihin ei tällä hetkellä ole mahdollista ottaa työntekijöitä palkkatuella.

Ennen palkkatukipaikan kysymistä selvitä mahdollisuutesi palkkatukijaksoon TE-toimistosta. Mikäli sinulla on mahdollisuus palkkatukeen, ota yhteyttä sinua kiinnostavaan toimipisteeseen sähköpostitse.

Lapsiperheiden parissa tehtävä työ perhetuvilla
Hervantatuvan vastaava ohjaaja Kati Konu
kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatuvan vastaava ohjaaja Aino Mäki-Hepokangas
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi


Työkokeilupaikkoja on mahdollista kysyä seuraavasti:

Ikäihmisten palvelut
sanna.piiroinen@tetuko.fi

Ravintopalvelut
carita.saarinen@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina
merja.siltala@tetuko.fi

Hervantatupa
kati.konu@tetuko.fi

Linnainmaatupa
aino.maki-hepokangas@tetuko.fi

Työkokeilupaikkoja ei ole tarjolla ensi- ja turvakodissa eikä Perhekulma Puhurissa.

Rokotesuoja

Yhdistyksen työntekijöiltä, opiskelijoilta ja työkokeilijoilta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa, jonka pitää olla voimassa ennen työn tai harjoittelun aloittamista.

Yhdistyksen työntekijöille tarjoamme:

 • Suomen ainoan yhdistyksen, jossa sekä avo- että laitospalveluita niin ikäihmisille kuin perheille ja aikuisille. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja yhteisöllistä työotetta
  käyttäen. Työmme on merkityksellistä, joskin myös vaativaa ammattitaitoa edellyttävää.
 • Työhyvinvointikysely tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tulokset ovat olleet
  vuosikausia erittäin hyviä. Kaikkien kysymysten keskiarvo oli 8.7 (v. 2021= 8,6).
  Viimeisessä kyselyssä arvioitiin mm. seuraavia: saatu arvostus 9, luottamus työnantajaan
  9.2, oikeudenmukainen kohtelu 9.2, työyhteisön tuki 9.3. Huonoin arvosana oli 7.8. ja se
  tuli liittyen henkilökohtaiseen elämään kohtaan ystävät ja harrastukset.
 • Olemme vakuuttaneet työntekijämme ylimääräisellä Fennian hyvinvointiturvalla ja
  sairauskuluvakuutuksella työterveyspalvelun lisäksi, jonka ansiosta pääset tarpeen mukaan
  erikoislääkärille ja hoitoon jonottamatta. Hyvinvointiturva ja ryhmävakuutus korvaavat
  myös ennen vakuutuksen alkamista todetun sairauden tai tapaturman hoitokuluja. Etu on
  merkittävä, sillä sinut on yhdistyksen työntekijänä turvattu vakuutuksella, jota et voisi
  yksityishenkilönä saada. Hyvinvointiturvan lisänä meillä korvataan myös kaikki lääkärin
  määräämät lääkkeet vakuutuksesta.
 • Toimimme työehtosopimuksen ja lakien mukaisesti, mutta haluamme joissain tilanteissa
  toimia työntekijäystävällisemmin esim.:
  – Sairaan lapsen hoidon järjestämismahdollisuus lapsen 12 vuoteen asti ja joissain
  tapauksissa lapsen 15 vuoteen asti (Työehtosopimus 10 v asti).
  – Yhdistyksessä on myönteinen suhtautuminen imetyksen ja työn yhdistämiseen sekä
  joustava ja mahdollistava asenne tähän.
  – Pyrimme aina huomioimaan esim. iäkkään tai sairaan läheisen hoitamisen
  järjestelemällä työaikoja ja vapaapäiviä tai vuosilomia/palkattomia vapaita
  mahdollistamaan tämän.
  – Pyrimme järjestämään osa-aikatyöt työntekijän toiveiden mukaisesti mikäli se vain
  on mahdollista työn ja muiden työntekijöiden kannalta. Yleensä olemme tämän
  pystyneet järjestämään työntekijän toiveiden mukaisesti.
  – Lääkärin suosittelemat ja Kelan järjestämät kuntoutukset ovat palkallisia.
  – Hälytyskorvaukset ovat meillä tietyissä tilanteissa huomattavasti työehtosopimusta
  suuremmat.
 • ePassin (kulttuuri, liikunta, työmatkat, hyvinvointi –voit ePassilla maksaa vaikkapa hieronnan tai hammashuollon)
 • Työntekijällä on mahdollisuus pyöräetuun.
 • Koulutusmahdollisuuksia kuten EA- päivitys henkilöstölle, tarvittaessa esihenkilöille lähiesimiestyön ammattitutkinto oppisopimuksella, Ensi- ja turvakotien liiton työkokoukset ja koulutukset, THL:n turvakoti- ja lähisuhdeväkivallan koulutukset.
 • Esihenkilöt huomioivat yksilöllisesti jokaisen tarpeet. Pidämme säännöllisesti kehityskeskusteluita mutta uskomme kohtaamisen merkitykseen ja siksi lyhyitä ja pidempiä tapaamisia voi olla useita tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
 • Ketterän päätöksenteon, lähiesihenkilö on sinun lähelläsi ja helposti saavutettavissa. Voit myös ehdottaa omia ideoitaisi suoraan toiminnanjohtajalle ja johtoryhmälle.
 • Tutustumismahdollisuus muihin yhdistyksen yksikköihin niin avo- kuin laitospalveluissa. Voit käydä tekemässä muutaman työvuoron eri yksiköissä halutessasi.
 • Välillä myös juhlitaan: kesällä on yhdistyksen kesäjuhlat, jouluna yksiköiden pikkujoulut ja alkutalvella yhdistyksen syntymäpäivät työntekijöiden kesken.
 • Voit osallistua yhdistyksen työryhmiin, esim. työsuojelutoimikunta, huvitoimikunta, kansalaistoiminnan kehittäminen. Arvostamme myös uusia ideoita työhyvinvoinnin lisäämiseksi, miten olisi vaikkapa lounasdisco.
 • Mahdollisuus vaikuttaa yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla työvuoroihisi.
 • Yhdistyksen kuntosali on työntekijöiden käytössä ilta- ja viikonloppuaikaan.
 • Yhdistyksen tilojen käyttö on mahdollista ilmaiseksi omiin henkilökohtaisiin juhliin ym. Voit myös tilata yhdistyksen keittiöstä tarjottavat omakustannushintaan.
 • Yhdistys tarjoaa kahvit/teet työntekijöille ja kesällä virvoitusjuomat.
 • Kesäisin olemme mahdollistaneet tutustu työelämään ja tienaa-harjoittelun. Kesätyö kestää kaksi viikkoa ja siitä maksetaan 400 euron palkka (v.2023). Paikat tulevat hakuun keväällä ja paikkoja on yleensä yhteensä 5-10 eri yksiköissä.
 • Mahdollisuuden edulliseen ruokailuun – meillä ruokailet työvuorosi aikana edulliseen henkilökuntahintaan.
 • Työntekijöitä huomioidaan pitkästä työurasta kahvihetkellä, ansiomerkillä tai korulla ja ylimääräisillä kertaluonteisilla vapaapäivillä ( 10 v, 20 v, 25 v, 30 v, 35 v)