Ensikoti

Ensikoti tarjoaa tukea raskaus- ja vauva-aikaan. Elämme vauvaperheen arkea tukien vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta. Ensikoti tarjoaa myös perheen kotiin tehtävää työtä, joka voi olla  tukena raskausaikana ja ennen ensikotijakson alkamista sekä ensikotijakson jälkeen.

Päiväryhmä Pikku-Miina

Päiväryhmä Pikku-Miinassa keskitytään vauvan / alle 2-vuotiaan lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheen voimavarojen löytämiseen.

Perhetuvat

Perhetuvilla järjestetään päivittäin koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä toimintaa. Perheet voivat osallistua toimintaan joustavasti tupien aukioloaikojen puitteissa.

Uniohjaus

Uniohjaus tukee vauva- ja pikkulapsiperheitä löytämään keinoja ja voimavaroja lapsen uuden rytmin löytämiseen ja perheen jaksamiseen.

Tapaamispaikka

Perhekulma Puhurin tapaamispaikka on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen on muutoin vaikeaa tai mahdotonta. Tapaamiset järjestetään turvallisessa ympäristössä vakituisten tapaamispaikkaohjaajien avulla.

Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.