Tukea ja turvaa ikäihmisille Petsamokodista

Petsamon kaupunginosassa puutalojen ja puutarhojen keskellä sijaitseva Petsamokoti tarjoaa ikäihmisille turvallista ja aktiivista elämää viihtyisässä ympäristössä. Palveluissamme pidämme tärkeänä omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista silloinkin, kun pitkä elämä on jo haurastuttanut toimintakykyä. Työmme perustuu kunnioittavaan yksilölliseen kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. Palveluihimme kuuluvat palveluasuminen, ryhmäkodin tehostettu palveluasuminen, kuntouttava päivätoiminta ja jaksomuotoinen päivätoiminta.

Petsamokodin ryhmäkodissa on tarjolla 14 asukkaalle ympärivuorokautista hoitoa. Palvelutalossa on koti 22 asukkaalle. Petsamokoti tarjoaa myös kotonaan vielä asuville tamperelaisille ikäihmisille kuntouttavaa päivätoimintaa ja jaksomuotoisen päivätoiminnan palveluja.

Petsamokoti tarjoaa ikäihmisille tukea ja seuraa.

Petsamokodin palveluasumisen asukkaat ovat yhdistyksen palvelutalossa vuokrasuhteessa asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Palveluasumisen tavoitteena on tukea asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Palvelutalon asukkailla on mahdollisuus osallistua kotimme yhteisölliseen arkeen ja toimintaan.

Petsamokodin 22-paikkaisessa palvelutalossa ikäihminen asuu esteettömässä ja turvallisessa kodissa. Asukas saa kotiinsa päivittäin henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua. Palveluasumisen asukkaille kuuluvat sairaanhoidonpalvelut. Sairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten mittaukset, lääkityksestä huolehtiminen, asiakkaan voinnin seuraaminen ja kivun helpottaminen.

Petsamokodin palveluasumisen asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin oman alueen kotihoidon tai Kotitorin kautta. Kaupungin asiakasohjusyksikkö laskee asukkaan henkilökohtaisen hoitomaksun suuruuden ennen kuin asukas muuttaa palvelutaloon. Lisäksi palvelutalon asukkaat maksavat vuokran, takuuvuokran, vesimaksun, turvarannekkeen, siivouksen ja tarvitsemansa lisäpalvelut. Palvelutalon asukkailla pitää olla kotivakuutus.

Lisätietoa Petsamokodista saat Kotitorilta, Asiakasohjausyksiköstä ja Petsamokodista.

Petsamokodin ryhmäkodin 14 asukkaalle kuuluvat tehostetun palveluasumisen palvelut. Ryhmäkodissamme on kaksitoista yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Pienessä viihtyisässä ryhmäkodissa ikäihminen asuu esteettömässä, turvallisessa ja yhteisöllisessä asuinympäristössä.  Ryhmäkodissa asukkaat voivat osallistua päivittäisiin toimintoihin, pieniin askareisiin, ulkoiluun ja mukaviin virikehetkiin omien voimavarojensa mukaan.

Ryhmäkodissa asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta muistisairaiden hoitoon perehtyneeltä henkilöstöltä. Kodin ohjaajat tukevat asukkaan toimintakykyä kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla. Kodissamme asukas saa elää turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä elämänsä loppuun asti.

Ryhmäkodin asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin oman alueen kotihoidon tai Kotitorin kautta. Kaupungin asiakasohjusyksikkö laskee asukkaan henkilökohtaisen hoitomaksun suuruuden ennen kuin asukas muuttaa ryhmäkotiin. Lisäksi kodin asukkaat maksavat vuokran, takuuvuokran ja vesimaksun. Ryhmäkodin asukkailla pitää olla kotivakuutus. Tehostetun palveluasumisen ryhmäkodissa on kaksi palvelusetelipaikkaa.

Palvelusetelillä Tehostetun palveluasumisen hinta (alv 0 %):
– vuorokausihinta 114e/vrk
– vuokra 443,33-580,93€/kk asunnon koon mukaan
– vesi 19 €/kk
– sähkö sisältyy vuokraan

Lisätietoa palvelusetelillä asumisesta saat Kotitorilta, Tampereen kaupungilta ja Petsamokodista.

Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka asuvat kotona, mutta tarvitsevat asumiseensa tukea. Ryhmä pitää aktiivisena, tarjoaa seuraa ja auttaa asumaan omassa kodissa pidempään.

Asiakas voi toivoa itselleen parhaiten sopivan käyntipäivän. Asiakkaan päivään voi kuulua joko kuntosaliharjoittelua tai saunapalveluita. 15 hengen ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan, joka sisältää päivän ohjelman, aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

PALVELUESITE / Kuntouttava päivätoiminta 2023

Jaksomuotoinen kuntouttava päivätoiminta auttaa kotona asuvia ikäihmisiä, joiden kyky toimia arjessa on väliaikaisesti heikentynyt. He ovat voineet olla pitkään sairaalassa. Usein voimien heikkeneminen myös masentaa mieltä. Kuntoutus kohentaa ja ylläpitää toimintakykyä.

Neljän kuukauden mittaisessa kuntoutuksessa jokaisella on omat tavoitteensa. Suljettu, luottamuksellinen kahdentoista hengen ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa. Tapaamiset kestävät noin viisi tuntia kerrallaan.

Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan. Hinta sisältää päivän ohjelman, kevyen aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

PALVELUESITE / Jaksomuotoinen päivätoiminta 2023

Lataa tästä Petsamokodin esite pdf-muodossa.

Petsamokoti

Yhteystiedot

Vastaava sairaanhoitaja
Jaksomuotoinen kuntouttava päivätoiminta
Mutkakatu 38 B, 33500 Tampere
Ohjaaja puh. 050 547 1769
Fysioterapeutti puh. 050 401 6525
Kuntouttava päivätoiminta
Mutkakatu 38 B, 33500 Tampere
Palvelutalo ja ryhmäkoti
Mutkakatu 38 B-C, 33500 Tampere
Ravintopalvelut

Omavalvontasuunnitelman voit pyytää yksikön esihenkilöltä.