Ensikoti tukee tasapainoiseen arkeen

Ensikodissa eletään yhdessä vauvaperheen arkea, tuetaan vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta ja pidetään huolta vauvan hyvästä hoidosta. Työskentelemme aktiivisesti vauvan ikätasoisen kehityksen turvaamiseksi sekä laaja-alaiseksi vanhemmuuden tukemiseksi. Vauva saa turvallisen kasvuympäristön, jossa voi kasvaa ja kehittyä turvallisesti yhdessä oman vanhempansa kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vauvan tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Samalla tuetaan vauvan ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta.

Vauvaperheiden ensikodissa saama tuki on yksilöllistä ja perustuu perheen ja yhteistyöverkoston kanssa laadittuun suunnitelmaan. Perheenjäsenille nimetään omaohjaajat, jotka toimivat perheen lähityöntekijöinä. Omaohjaajasuhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Perhe- ja parityöskentely vanhempien kanssa on myös tärkeä osa ensikotijaksoa.  Ensikodin arkea rytmittävät yhteiset toiminnat, kuten yhteisokokoukset ja ensikodin ryhmätoiminnat. Ryhmät tähtäävät asiakaslähtöisesti vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen sekä vanhemmuuden kasvuun. Ensikodin arjen säännöllinen rytmi tarjoaa turvan ja ennakoitavuuden tunnetta koko perheelle.

Ensikotijakso alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan perheen ja verkoston kanssa jatkojakson kestoa. Jaksot vaihtelevat pituudeltaan muutamasta kuukaudesta eteenpäin ja sitä arvioidaan säännöllisesti perheen sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Perheen tarpeita vastaava jatkokuntoutus suunnitellaan yhdessä jakson lopulla. Ensikotijakson päätyttyä tarjoamme tukena esimerkiksi perheen kotiin tehtävää työtä.

Kotona tehtävä työ räätälöidään asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Jakson pituus määräytyy perheen elämäntilanteen mukaan. Käyntejä voidaan toteuttaa 30 tuntia kolmen kuukauden ajanjaksolla. Jakson päättyessä asiakas ohjataan tarvitsemansa tuen piiriin.

Asiakkaille laaditaan henkilökohtainen asiakassuunnitelma yhdessä hoitavien tahojen kanssa. Asiakassuunnitelman toteutumista seurataan jakson edetessä.  Tiivis yhteistyö perheen sosiaalityöntekijän kanssa takaa perheelle turvallisen ja tuetun siirtymän Ensikodille sekä jakson jälkeen oman kunnan palveluiden piiriin.  Ensikodin työntekijä toi toimia myös työparina kunnan perhetyölle tai muille palveluille. Ensikodin työntekijöillä on sosiaali-tai terveysalan korkeakoulututkinto, pitkä kokemus vaativasta vauvatyöstä sekä terapia-, päihde-ja mielenterveystyön lisäkoulutusta.

Työskentely perustuu luottamukselliseen suhteeseen. Perheen omatyöntekijä tukee perhettä perheen rinnalla kulkien. Perheen omatyöntekijä on avain vaikeiden asioiden käsittelemisessä, sillä omatyöntekijä havaitsee nopeasti muutokset vauvan tai vanhempien voinnissa. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen ja asiakaslähtöisen auttamisen.

Palvelutuotteeseen kuuluu: 

  • omatyöntekijän tuki, ohjaus ja neuvonta
  • viranomaisyhteistyö
  • tarvittaessa saatavilla ovat myös yhdistyksen palvelut: Puhurin isä- ja vanhemmuustyö, lapsityö, perhetuvat, Pikku-Miinan päiväryhmä

Hinta:

kotiin tehtävät käynnit, tapaamiset ensikodin tai yhdistyksen tiloissa, tarvittaessa asiointikäynnit asiakkaan kanssa

  • 60 euroa/tunti yhden työntekijän kotiin tekemä tapaaminen
  • 60 euroa/tunti yhden työntekijän kotiin tekemä tapaaminen yhdessä kunnan työntekijän/yhteistyötahon kanssa
  • 197 euroa/tunti ensikodin työparin kotiin tekemä tapaaminen
  • laskutettavaan työaikaan luetaan matkat asiakkaan luokse ja dokumentointi. Mahdolliset lausunnot laskutetaan tuntihinnalla erikseen.
  • hintaan kuuluu työntekijän matkakustannukset Tampereen sisällä. Ulkopaikkakuntalaisia laskutetaan todellisen hinnan mukaan.

Yhteystiedot
Ensikodin sosialityöntekijä Paula Malaska
puh.050 470 0749
paula.malaska@tetuko.fi

Yhteystiedot

Tampereen ensikoti
Mutkakatu 38
33500 Tampere
puh. 050 412 9142 (toimisto)

Paikkatiedustelut
Ensikodin sosiaalityöntekijä Paula Malaska
puh. 050 470 0749
paula.malaska@tetuko.fi

Ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja
Milka Suuniittu-Sakari
puh. 050 555 0203
milka.suuniittu-sakari@tetuko.fi

Ensikodissa tuetaan vauvan elämää hyvään alkuun.

Mitä Ensikodissa tehdään?