Ensikoti tukee tasapainoiseen arkeen vauvan kanssa

Ensikotijaksolle voi tulla raskausaikana tai vauvan syntymän jälkeen yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Ensikoti tukee synnytykseen valmistautumisessa, vauvan perushoidossa, vauva-arjen rutiineissa, vauvan tarpeisiin vastaamisessa, varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheen jaksamisessa.

Ensikodin työskentely perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Otamme huomioon perheenne monimuotoisuuden, yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Ensikodissa elämme yhdessä vauvaperheen arkea. Ensikodissa on mahdollista saada tukea vauvan tarpeisiin vastaamisessa ja vuorovaikutukseen vauvan kanssa. Tämä tukee turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä vauvan ja vanhemman välille.

Ensikodissa asuminen on perheelle maksutonta

Ennen ensikotijakson alkua järjestetään tutustumiskäynti, johon voi tulla yhdessä läheisten ja sosiaalityöntekijän kanssa.  Tutustumiskäynnin tarkoituksena on käydä läpi perheen tilannetta ja tuen tarvetta sekä tutustua ensikodin toimintaan ja tiloihin.

Ensikotijakso ei maksa perheelle mitään, sillä sosiaalityöntekijä tekee ensikotijaksosta maksusitoumuksen. Käyttöön saa oman huoneen, jossa on vauvan hoitopöytä, pinnasänky, vanhempien sänky ja oma kylpyhuone. Keittiö ja oleskelutilat ovat asiakkaille yhteiset. Ensikodin ystävälliset ja osaavat työntekijät ovat paikalla ympäri vuorokauden perheen tukena.

Tukea saa ensikodin lisäksi myös omaan kotiin

Ensikodissa jokainen perhe saa oman työntekijän, jonka kanssa keskustellaan ensikotijakson aikana säännöllisesti. Lisäksi Ensikodilla järjestetään viikoittain ryhmiä, joissa työskennellään yhteisten asioiden sopimiseksi, keskustellaan vanhemmuudesta ja vietetään aikaa yhdessä vauvojen kanssa. Ensikotityöskentelyn tarkoituksena on vanhemmuuden ja voimavarojen vahvistaminen sekä vauvan kehityksen tukeminen.

Ensikotijakson kestosta sovitaan yhdessä perheen ja palveluverkoston kanssa. Ennen ensikotijakson päättymistä luomme yhdessä tukisuunnitelman perheelle ensikotijakson jälkeiseen aikaan, jotta kotiin palaaminen ja vauva-arki lähtevät hyvin liikkeelle. Kotiutumisen tueksi tarjoamme Ensikodin kotona tehtävää työtä, jota perhe voi hyödyntää myös jo ennen ensikotijaksoa.

Ensikoti tarjoaa asiakasperheille kotona tehtävää työtä, jota on mahdollista saada ennen ja jälkeen ensikotijakson. Ensikodin kotona tehtävän työn tarkoituksena on tukea vauvaperheitä niin, että jokaisen perheen tilanne tulee nähdyksi ja kuulluksi. Työskentely suunnitellaan asiakaslähtöisesti perheen haasteet ja voimavarat huomioiden.

Kotona tehtävän työn tavoitteena on tukea varhaista vuorovaikutusta ja turvallisen kiintymyssuhteen rakentumista vauvan ja vanhemman välille. Lisäksi työskentelyssä kiinnitetään huomiota vanhemmuuden kasvussa tukemiseen: vanhemman kykyyn asettua vauvan kokemusten äärelle sekä vastata vauvan tarpeisiin ikätason mukaisesti. Työskentely suositellaan aloitettavaksi loppuraskauden aikana, jolloin vanhemman herkistyminen kohtuvauvalle on voimakkaimmillaan. Mielikuvien syntyminen vauvasta jo raskausaikana auttaa vanhempaa onnistuneen varhaisen vuorovaikutussuhteen luomisessa.

Ensikodin työntekijät ovat perehtyneet vauvaperheen erityishaasteiden kohtaamiseen sekä trauma-ja kiintymyssuhdetyöskentelyyn. Työntekijöillä on sosiaali-ja terveysalan korkeakoulututkinto, mielenterveys-ja terapiaosaamista sekä synnytykseen ja vauva-aikaan liittyvää erityisosaamista. Kotona tehtävään työhön voi sisältyä esimerkiksi mentalisaatioon pohjautuvaa vanhemmuustyöskentelyä, terapeuttista vuorovaikutustyöskentelyä, synnytysvalmennusta ja imetysohjausta. Työskentely voidaan toteuttaa yhden tai kahden työntekijän tapaamisina. Ensikodin työntekijä voi myös toimia kunnan työntekijän työparina.

Kotona tehtävän työn prosessi perustuu perheelle laadittavaan asiakassuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti perheen kanssa. Työskentelyjakson pituus määräytyy perheen elämäntilanteen mukaan. Perheen tilannetta kartoitetaan yhteisessä verkostoneuvottelussa, jota on edeltänyt tutustumiskäynti Ensikodilla. Tarvittaessa perhettä ohjataan muiden palveluiden piiriin tai ensikotijaksolle. Työskentely voidaan toteuttaa myös ensikotijakson jälkeen. Kotona tehtävää työtä koordinoi Ensikodin vastaava sosiaalityöntekijä. Perheen suostumuksella yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muun palveluverkoston kanssa.

Ensikodissa eletään tavallista vauva-arkea. Työntekijöiden tuki on läsnä vuorokauden ympäri.

Mitä Ensikodissa tehdään?

Yhteystiedot

Ensikoti
Mutkakatu 38 B, 33500 Tampere

Omavalvontasuunnitelman voit pyytää yksikön esihenkilöltä.

Paikkatiedustelut

Mira Sipola
Vastaava sosiaalityöntekijä
Jaana Vaittinen