Kriisi- ja väkivaltatyön palvelut

Aggredi Pirkanmaa

Aggredi tarjoaa keskustelutukea kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille ja omaa väkivaltaisuuttaan pohtiville. Aggredissa ei ole tarkoitus moralisoida asiakasta kertomalla mikä on oikein ja mikä väärin, vaan tarjota tilaisuus käydä omaa tarinaa läpi ilman pelkoa seurauksista ja yhdessä etsiä keinoja parantaa elämänlaatua.

Turvakodit

Turvakotiin voivat hakeutua maksutta kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden.

Väkivaltatyön avopalvelut

Vanhemmuustyö vastaa isän ja äidin hätään silloin, kun toinen vanhemmista on mennyt lasten kanssa turvakotiin tai kun vanhempi on huolissaan omasta käyttäytymisestään.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ tarjoaa apua perheväkivaltaa kohdanneille tai todistaneille lapsille ja nuorille.  Vauva- ja vanhemmuustyö auttaa 0-3 -vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan, kun perheessä on ollut riitoja ja väkivaltaista käyttäytymistä.