Oletko miettinyt, että voisit tehdä elämässäsi muutakin
kuin istua vankilassa väkivaltarikosten vuoksi?
Ota yhteyttä, me autamme!

Aggredi auttaa katuväkivallan tekijöitä

Aggredissa tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä tukikeskustelujen avulla. Asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista eikä maksa mitään. Käydä saa niin pitkään kuin on tarpeellista.

Aggredissa ei ole tarkoitus moralisoida asiakasta kertomalla mikä on oikein ja mikä väärin, vaan tarjota tilaisuus käydä omaa tarinaa läpi ilman pelkoa seurauksista sekä yhdessä etsiä keinoja parantaa elämänlaatua. Aggredin työntekijät ovat väkivaltatyön ja palveluverkoston ammattilaisia, joilla on hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita kohti rikoksetonta elämää toimimalla rinnalla kulkijoina kohti muutosta.

Minkä kadulla voittaa, sen käräjillä häviää.

Aggredin kohderyhmät

• kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet 18–49-vuotiaat henkilöt
• vakavasti väkivallalla oireilevat tai omaa väkivaltaisuuttaan pohtivat henkilöt
• koulu- tai joukkosurmaa tai vakavaa väkivaltarikosta suunnittelevat henkilöt (fantasiapohjainen väkivalta – tässä kohderyhmässä otamme vastaan myös alaikäisiä asiakkaita)
• ääriliikkeiden edustajat sekä taistelualueille lähtöä suunnittelevat ja sieltä palaavat henkilöt
• rikollisista ryhmittymistä irtaantuvat henkilöt sekä heidän lähipiirinsä

Lähisuhde- tai seksuaaliväkivaltaa tehneet asiakkaat ohjaamme paremmin heille sopiviin palveluihin. Mikäli asiakas on tehnyt esimerkiksi sekä lähisuhde- että kodin ulkopuolista väkivaltaa, voidaan yhdessä keskustella hyödyttääkö asiakasta enemmän lähisuhdeväkivaltatyö vai Aggredin asiakkuus.

Aggredi laajentui Pirkanmaalle

Aggredi on HelsinkiMissiossa kehitetty kodin ulkopuoliseen väkivaltaan keskittyvä työmuoto. Helsingissä Aggredi on toiminut vuodesta 2006. Keväällä 2020 Aggredi aloitti  myös Tampereen seudulla nimellä Aggredi Pirkanmaa. Hanke jatkui vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen toiminta jatkuu pysyvänä työmuotona. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Miten mukaan Aggrediin?

Asiakas voi itse ottaa yhteyttä Aggredin työntekijöihin ja sopia tapaamisesta. Aggrediin voi ohjautua myös jo vankeusrangaistuksen suorittamisen aikana tai se voi olla yksi koevapauden toimintavelvoitteen muoto. Asiakkaan voi ohjata mukaan toimintaan viranomainen tai työntekijä, joka kokee asiakkaan hyötyvän Aggredi-työskentelystä.

Yhteystiedot

Aggredi Pirkanmaa
Puutarhakatu 11 C, 4 krs.
33210 Tampere

Irina Remes

Vastaava väkivaltatyön asiantuntija

Jukka Aho

Väkivaltatyön asiantuntija

Liisa Päivärinta

Väkivaltatyön asiantuntija

Omavalvontasuunnitelman voit pyytää yksikön esihenkilöltä.

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä!