Puhuri auttaa kun perheessä on väkivaltaa

Perhekulma Puhurin väkivaltatyö tarjoaa tukea kaikille osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Apua voi hakea pienemmänkin huolen herättyä.

Aikuisten kanssa tehtävä työ ja vanhemmuustyö

Pelottaako kodin ilmapiiri? Uskallatko sanoa mielipiteesi?
Onko suhteessasi väkivaltaa? Kuinka teillä riidellään?
Pelottavatko omat ajatuksesi tai tekosi?

Jos perheesi tai parisuhteesi tilanne on kriisiytynyt tai muutosvaiheessa, älä epäröi hakea apua. Työskentelyn tavoitteena on tukea vanhempia omassa vanhemmuudessaan ja auttaa luomaan vaihtoehtoisia toimintamalleja väkivaltaisen toiminnan sijaan. Tapaamiskertojen tiheys määräytyy vanhemman ja koko perheen elämäntilanteen mukaan. Tapaamiset voidaan järjestää yksilö- tai parityöskentelynä.

Yhteyttä voi ottaa myös etävanhempi, joka kaipaa tukea omaan tilanteeseensa.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ

Oletko huolissasi lapsestasi? Onko lapsesi kohdannut väkivaltaa? Pelkäätkö tunteitasi vauvaa kohtaan?
Onko kodin ilmapiiri kaikille turvallinen?

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä väkivaltatyö tarjoaa yksilöllistä apua 0-17-vuotiaille sekä heidän vanhemmilleen tai läheisilleen. 0-3-vuotiaiden lasten työskentely tehdään yhdessä lähivanhemman /-vanhempien kanssa.

Tavoitteena on perheen tilanteen rauhoittuminen ja lapsen turvallisuuden lisääntyminen. Vanhempia autetaan tulemaan tietoisemmaksi perheväkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen, jolloin heidän kykynsä suojata lasta väkivallan vahingoittavilta vaikutuksilta lisääntyy. Tavoitteena on, että lapsi voimaantuisi, löytäisi ilon ja leikin elämäänsä sekä pystyisi elämään huolettomampaa ja turvallisempaa ikäisensä lapsen elämää. Tarvittaessa hänet ohjataan jatkotyöskentelyyn.

Yhteystiedot

Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C
33210 Tampere

Anne Tiainen
Väkivaltatyöntekijä / lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ
puh. 050 572 8749
anne.tiainen@tetuko.fi

Tatjana Belaic (Tia Forsmanin sijainen)
Väkivaltatyöntekijä / lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ
puh. 050 355 2629
tatjana.belaic@tetuko.fi

Teija Hollo
Väkivaltatyöntekijä / vanhempien kanssa tehtävä työ
puh. 050 343 9432
teija.hollo@tetuko.fi

Liisa Päivärinta
Väkivaltatyöntekijä / vanhempien kanssa tehtävä työ
puh. 050 512 8720
liisa.paivarinta@tetuko.fi

Väkivaltatyössä pyritään turvaamaan lapsen arki.
Tavoita lapsen ääni -oppaan voi ladata ilmaiseksi pdf-tiedostona.

Väkivalta jättää jäljet -esite