Puhuri auttaa kun perheessä on väkivaltaa

Perhekulma Puhurin väkivaltatyö tarjoaa maksutonta apua kaikille osapuolille, kun perheessä tai parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua pienemmänkin huolen herättyä.

Pelottaako kodin ilmapiiri? Uskallatko sanoa mielipiteesi? Onko suhteessasi väkivaltaa? Kuinka teillä riidellään? Pelottavatko omat ajatuksesi tai tekosi?

Oletko huolissasi lapsestasi? Onko lapsesi kohdannut väkivaltaa? Pelkäätkö tunteitasi vauvaa kohtaan? Onko kodin ilmapiiri kaikille turvallinen?

Aikuisten kanssa tehtävä työ ja vanhemmuustyö

Jos perheesi tai parisuhteesi tilanne on kriisiytynyt tai muutosvaiheessa, älä epäröi hakea apua. Työskentelyn tavoitteena on tukea vanhempia omassa vanhemmuudessaan ja auttaa luomaan vaihtoehtoisia toimintamalleja väkivaltaisen toiminnan sijaan. Tapaamiskertojen tiheys määräytyy vanhemman ja koko perheen elämäntilanteen mukaan. Tapaamiset voidaan järjestää yksilö- tai parityöskentelynä. Voit halutessasi ottaa yhteyttä myös nimettömänä.

Yhteyttä voi ottaa myös etävanhempi, joka kaipaa tukea omaan tilanteeseensa.

Väkivaltatyössä pyritään turvaamaan lapselle turvallinen arki.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä väkivaltatyö tarjoaa yksilöllistä apua 0-17-vuotiaille sekä heidän vanhemmilleen tai läheisilleen. 0-3-vuotiaiden lasten työskentely tehdään yhdessä lähivanhemman tai -vanhempien kanssa.

Tavoitteena on perheen tilanteen rauhoittuminen ja lapsen turvallisuuden lisääntyminen. Vanhempia autetaan tulemaan tietoisemmaksi perheväkivallan vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehitykseen, jolloin heidän kykynsä suojata lasta väkivallan vahingoittavilta vaikutuksilta lisääntyy. Tavoitteena on, että lapsi voimaantuisi, löytäisi ilon ja leikin elämäänsä sekä pystyisi elämään huolettomampaa ja turvallisempaa ikäisensä lapsen elämää. Tarvittaessa hänet ohjataan jatkotyöskentelyyn.

Perhekulma Puhurin tilat ovat esteettömät.

Tavoita lapsen ääni -oppaan voi ladata ilmaiseksi pdf-tiedostona.

Yhteystiedot

Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C
33210 Tampere

Eetu Poutiainen-Uekusa

Väkivaltatyöntekijä

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ
Saara Järvinen

Väkivaltatyöntekijä

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ
Tatjana Belaic

Väkivaltatyöntekijä

Vanhempien kanssa tehtävä työ
Teija Hollo

Väkivaltatyöntekijä

Vanhempien kanssa tehtävä työ

Väkivalta jättää jäljet -esite