Mieskavereiksi tarvitaan monenlaisia miehiä

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet toimivat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä. Toiminnan avulla lapsi saa kehitystä tukevan aikuissuhteen sekä tilaisuuden tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Toiminta on tarkoitettu vähintään neljävuotiaille lapsille ja nuorille, joilta syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä tai muihin miehiin. Kavereina toimivat miehet ovat aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa.

Miehet ja lapset tapaavat keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa. Yhdessä oleminen on yhteistä harrastamista ja ajanviettoa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Mieskaveriksi pääsee noin 12 tuntia kestävän kaverikurssin kautta. Kurssilla käydään läpi perusasiat toiminnasta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheista sekä keskustellaan eri osapuolten toiveista ja motiiveista.

Äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan.

Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyksen kehittämää toimintaa, jota järjestetään Tampereen lisäksi Uudellamaalla, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Vaasassa ja Lahdessa. Lisätietoa toiminnasta: www.mieskaverit.fi

Yhdessä harrastaminen tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Seuraavat mieskaverikurssit järjestetään:

  • Tiistai 17.9. klo 17-20
  • Torstai 26.9. klo 17-20
  • Keskiviikko 9.10. klo 17-20

Ilmoittautumiset maanantaihin 9.9.2024 mennessä.

Kurssit järjestetään Perhekulma Puhurissa, Puutarhakatu 11 C 2 krs. 33210 Tampere.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Marika Kursu
puh. 050 338 9250
mieskaveritoiminta@tetuko.fi

Yhteystiedot

Mieskaveritoiminta
Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C, 2. krs
33210 Tampere

Marika Kursu

Omavalvontasuunnitelman voit pyytää yksikön esihenkilöltä.