Mieskavereiksi tarvitaan monenlaisia miehiä

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet toimivat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä. Toiminnan avulla lapsi saa kehitystä tukevan aikuissuhteen sekä tilaisuuden tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Toiminta on tarkoitettu vähintään neljävuotiaille lapsille ja nuorille, joilta syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä tai muihin miehiin. Kavereina toimivat miehet ovat aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa.

Miehet ja lapset tapaavat keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa. Yhdessä oleminen on yhteistä harrastamista ja ajanviettoa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Mieskaveriksi pääsee noin 12 tuntia kestävän kaverikurssin kautta. Kurssilla käydään läpi perusasiat toiminnasta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheista sekä keskustellaan eri osapuolten toiveista ja motiiveista.

Äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan.

Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyksen kehittämää toimintaa, jota järjestetään Tampereen lisäksi Uudellamaalla, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Vaasassa ja Lahdessa. Lisätietoa toiminnasta: www.mieskaverit.fi

Yhdessä harrastaminen tukee lapsen kasvua ja kehitystä.

Seuraava mieskaverikurssi järjestetään Tampereella helmikuussa 2024!

Aikataulu:

  • ke 14.2.2024 klo 17:15 – 19:30
  • ke 21.2.2024 klo 17:15 – 19:30
  • ke 6.3.2024   klo 17:15 – 19:30

Ilmoittaudu mukaan 7.2.2024 mennessä!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Marika Kursu
puh. 050 338 9250
mieskaveritoiminta@tetuko.fi

Yhteystiedot

Mieskaveritoiminta
Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C, 2. krs
33210 Tampere

Marika Kursu

Omavalvontasuunnitelman voit pyytää yksikön esihenkilöltä.