Hallitus

Anna-Kaisa Heinämäki, puheenjohtaja

Jarmo Paananen, varapuheenjohtaja

Riitta Haapala

Tiina Elovaara

Riitta Narkilahti

Ritva Ojalehto

Markku Rimpelä

Sirkka Sivula

Saara Särmä