Kriisi- ja väkivaltatyön palvelut

Aggredi Pirkanmaa

Aggredi tarjoaa keskustelutukea kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille ja omaa väkivaltaisuuttaan pohtiville. Aggredissa ei ole tarkoitus moralisoida asiakasta kertomalla mikä on oikein ja mikä väärin, vaan tarjota tilaisuus käydä omaa tarinaa läpi ilman pelkoa seurauksista ja yhdessä etsiä keinoja parantaa elämänlaatua.

Turvakodit

Turvakotiin voivat hakeutua maksutta kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden.

Väkivaltatyön avopalvelut

Vanhemmuustyö vastaa isän ja äidin hätään silloin, kun toinen vanhemmista on mennyt lasten kanssa turvakotiin tai kun vanhempi on huolissaan omasta käyttäytymisestään.

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ tarjoaa apua perheväkivaltaa kohdanneille tai todistaneille lapsille ja nuorille.  Vauva- ja vanhemmuustyö auttaa 0-3 -vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan, kun perheessä on ollut riitoja ja väkivaltaista käyttäytymistä.

Vauva- ja lapsiperheiden palvelut

Doulatoiminta

Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n doulat ovat vapaaehtoisia synnytystukihenkilöitä. He saavat koulutusta ja vertaistukea vapaaehtoisena toimimiseen sekä äidin ja perheen tukemiseen synnytyksessä.

Ensikoti

Ensikoti tarjoaa tukea raskaus- ja vauva-aikaan. Elämme vauvaperheen arkea tukien vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta. Ensikoti tarjoaa myös perheen kotiin tehtävää työtä, joka voi olla  tukena raskausaikana ja ennen ensikotijakson alkamista sekä ensikotijakson jälkeen.

Mieskaveritoiminta

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

Perhetuvat

Perhetuvilla järjestetään päivittäin koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä toimintaa. Perheet voivat osallistua toimintaan joustavasti tupien aukioloaikojen puitteissa.

Päiväryhmä Pikku-Miina

Päiväryhmä Pikku-Miinassa keskitytään vauvan / alle 2-vuotiaan lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheen voimavarojen löytämiseen.

Tapaamispaikka

Perhekulma Puhurin tapaamispaikka on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen on muutoin vaikeaa tai mahdotonta. Tapaamiset järjestetään turvallisessa ympäristössä vakituisten tapaamispaikkaohjaajien avulla.

Uniohjaus

Uniohjaus tukee vauva- ja pikkulapsiperheitä löytämään keinoja ja voimavaroja lapsen uuden rytmin löytämiseen ja perheen jaksamiseen.

Ikäihmisten palvelut

Petsamokoti

Petsamon kaupunginosassa puutalojen ja puutarhojen keskellä sijaitseva Petsamokoti tarjoaa ikäihmisille kodin lämpöä ja turvallista elämää viihtyisässä ympäristössä. Petsamokotiin kuuluu 22- paikkainen palvelutalo ja 14- paikkainen ryhmäkoti. Tarjoamme myös kotona asuville tamperelaisille ikäihmisille kuntouttavan päivätoiminnan ja jaksomuotoisen päivätoiminnan palveluja.