Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyksen kehittämää vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole syystä tai toisesta yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

̶  Toivomme nyt lisää hakemuksia mieskavereista yksinhuoltajaäideiltä, jotka toivoisivat lapsensa elämään mieshenkilöä, kertoo mieskaveritoiminnan ohjaaja Marika Kursu.

Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Välittäviä aikuisia ei ole koskaan liikaa lapsen ja nuoren elämässä. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Miehet ja lapset tapaavat keskimäärin 2–4 kertaa kuukaudessa. Yhdessä oleminen on yhteistä harrastamista ja ajanviettoa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa.

Mieskaverit ovat eri-ikäisiä, toimivat eri ammateissa ja harrastavat erilaisia asioita. Vapaaehtoisia mieskavereita on tällä hetkellä mieskaveritoiminnassa mukana noin 250. Toimintaa on Uudellamaalla, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Tampereella mieskaveritoimintaa järjestää Tampereen ensi- ja turvakoti ry.

Miten toimintaan pääsee mukaan?

Mieskaveriksi pääsee kaverikurssin kautta. Koulutus kestää noin 15 tuntia ja siinä käydään läpi perusasiat toiminnasta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheista sekä eri osapuolten toiveita ja motiiveja. Myös rikosrekisteri tarkastetaan. Miesten toivotaan innostuvan mieskaveritoiminnasta ja ilmoittautuvan mukaan, sillä uusia koulutuksia järjestetään, kun ilmoittautumisia tulee riittävästi.

̶ Syyskuun koulutus on jo täynnä, mutta uusia järjestetään kyllä, Marika kannustaa.

Yksin lastaan kasvattavat äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan.

Lisätietoja
Marika Kursu, mieskaveriohjaaja
puh. 050 3389250
mieskaveritoiminta@tetuko.fi