Seuraava mieskaverikurssi järjestetään Tampereella syyskuussa 2023!

Kurssitapaamiset:
13.9 klo 17.15-19.30
21.9 klo 17.15-19.30
3.10 klo 17.15-19.30

Ilmoittautumiset 4.9. mennessä osoitteeseen mieskaveritoiminta@tetuko.fi

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet toimivat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä. Toiminnan avulla lapsi saa kehitystä tukevan aikuissuhteen sekä tilaisuuden tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Miehet ja lapset tapaavat keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa. Yhdessä oleminen on yhteistä harrastamista ja ajanviettoa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Mieskaveriksi pääsee noin 12 tuntia kestävän kaverikurssin kautta. Kurssilla käydään läpi perusasiat toiminnasta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheista sekä keskustellaan eri osapuolten toiveista ja motiiveista.

Lisätietoja

Marika Kursu
Mieskaveriohjaaja
puh. 050 338 9250
mieskaveritoiminta@tetuko.fi