Tapaamispaikka mahdollistaa etävanhemmuutta

Perhekulma Puhurin tapaamispaikka on kodinomainen tila, joka on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta. Perhekulma Puhuri sijaitsee Tampereen keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Tapaamispaikka on puolueeton paikka, jossa lapsen on turvallista tavata vanhempiaan tai lapselle tärkeää, läheistä henkilöä joko valvotusti tai tuetusti tutussa ympäristössä vakituisten tapaamispaikkaohjaajien avulla. Myös lapsen valvottu vaihtaminen vanhemmalta toiselle on mahdollista. Perhekulma Puhurissa voidaan myös järjestää sisarusten ja lähisukulaisten tapaamisia sekä sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa tapaamisia.

Tapaamispaikassa lapsi on keskiössä

Tapaamispaikkatoiminta toteuttaa lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Sen tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta. Vanhempia tuetaan yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseen. Työtä tehdään lapsen näkökulmasta.  Toiminnassa keskeistä on lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus.

Perhekulma Puhuri tarjoaa vanhemmille tai lapselle tärkeälle aikuiselle tukea tapaamisiin ennen tai jälkeen tapaamisten. Erikseen voidaan varata aika etävanhemmuustyön jaksolle, jossa työntekijöinä toimivat Perhekulma Puhurin väkivaltatyöntekijät.

Tapaamiset perustuvat viranomaisten tekemiin päätöksiin ja vahvistamiin sopimuksiin. Perhekulma Puhurissa tapaamiset voivat olla kestoltaan 1-3 tuntia. Maksusitoumuksen antava viranomainen ottaa yhteyttä tapaamispaikkaan ja tekee tilauksen tapaamisten järjestämisestä. Perheelle palvelu on maksutonta.

Tapaamispaikassa lapsi ja vanhempi viettävät aikaa yhdessä.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Tapaamispaikka on avoinna
arkisin klo 8-17
lauantaisin (parilliset viikot)

Tapaamispaikka
Perhekulma Puhuri Puutarhakatu 11 C, 2 krs., 33210 Tampere