Tapaamispaikka mahdollistaa etävanhemmuutta

Perhekulma Puhurin tapaamispaikka on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta.

Tapaamispaikka on puolueeton paikka, jossa lapsen on turvallista tavata vanhempiaan joko valvotusti tai tuetusti tutussa ympäristössä vakituisten tapaamispaikkaohjaajien avulla. Myös lapsen valvottu vaihtaminen vanhemmalta toiselle on mahdollista. Perhekulma Puhurissa voidaan myös järjestää sisarusten ja lähisukulaisten tapaamisia sekä sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa tapaamisia.

Tapaamispaikkatoiminta toteuttaa lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Sen tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman suhteen syntymistä ja kehittymistä sekä vahvistaa vanhemmuutta. Vanhempia tuetaan yhteistyövanhemmuuden toteuttamiseen. Työtä tehdään lapsen näkökulmasta.  Toiminnassa keskeistä on lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus.

Tapaamiset perustuvat viranomaisten tekemiin päätöksiin ja vahvistamiin sopimuksiin. Maksusitoumuksen antava viranomainen ottaa yhteyttä tapaamispaikkaan ja tekee tilauksen tapaamisten järjestämisestä.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Tapaamispaikka on avoinna
arkisin klo 8-17
lauantaisin (parilliset viikot)

Tapaamispaikka
Perhekulma Puhuri
Puutarhakatu 11 C, 2 krs.
33210 Tampere
Tapaamispaikkaohjaajat puh. 050 590 3136
tapaamispaikka@tetuko.fi

Tapaamispaikassa lapsi ja vanhempi viettävät aikaa yhdessä.