Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva tukee vauva – ja pikkulapsiperheiden auttamista vuosina 2021-2022

Tampereen ensi- ja turvakoti ry ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka kohteena on sopimusosapuolten yhteistyö yhdistyksen vauva- ja pikkulapsiperheiden uniohjaustoiminnan ja pikkulapsiperheiden väkivaltatyön toteuttamiseksi vuosina 2021-2022. Turva tukee vauva- ja pikkulapsiperheiden uniohjaustoimintaa sekä pikkulapsiperheiden väkivaltatyötä molempina kohdevuosina 20 000 €:lla.

Toiminnanjohtaja Maria Länsiö kertoo, että yhdistys joutui kesällä pohtimaan uniohjauspuhelinpäivystyksen lopettamista, koska Stean (Sosaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustus, jolla myös uniohjausneuvontaa on järjestetty, ei riittänyt enää toiminnasta koituviin kuluihin. Se olisi ollut erittäin epämieluisa päätös, koska tiedämme, että neuvoloilla ei ole riittäviä resursseja ohjata perheitä vauvojen ja pienten lasten uniongelmissa.  Muutenkin vauvaperheet olivat jääneet monia palveluita paitsi koronapandemian vuoksi. Ainoa keino jatkaa toimintaa, oli etsiä vuosittain yritysyhteistyökumppani, joka haluaisi lahjoituksellaan lisätä turvallisuutta vauva- ja pikkulapsiperheissä ja ennalta ehkäistä vauvojen kaltoinkohtelua.

Uniohjausneuvonta on mitä suuressa määrin vanhempien välisiä ristiriitoja ja lapsen kaltoinkohtelua ehkäisevää toimintaa, toteaa avopalveluiden johtaja Jaana Vaittinen. Kesäkuussa julkaistiin Jyväskylän yliopiston tekemä tutkimus, missä oli seurattu koronapandemian vaikutusta pienten lasten vanhempiin. 15 % seuratuista vanhemmista kertoi, että kulunut aika on ollut erittäin uuvuttavaa. Äidit olivat väsyneempiä kuin isät. Myös uniohjausneuvonnasta saadut kokemukset kertovat samaa.  THL:n syyskuussa julkaistu tutkimus puolestaan kertoo, miten koronan rajoitustoimenpiteet ovat lisänneet vauvaperheiden vanhempien, erityisesti äitien yksinäisyyttä.

Vakuutusyhtiö Turva on tukenut lahjoituksilla yhdistyksen toimintaa aiemminkin, mutta nyt tehty kumppanuussopimus antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen yhteistyöhön kahden vuoden ajaksi. Taloudellinen tuki on merkittävä, mutta olemme kiitollisia myös siitä avusta, jota tulemme saamaan Turvalta vauva- ja pikkulapsiperheiden saavuttamiseksi erilaisten mediakanavien kautta, iloitsee Maria Länsiö.

Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio näkee yhteistyössä Turvalle erinomaisen mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana. Me pystymme toimimaan ja reagoimaan, ja harkitsemme tarkoin, miten kohdennamme vastuullisuustoimiamme. Aiempi yhteistyö Tampereen ensi- ja turvakodin kanssa sekä yhteinen tarinamme turvan antamisessa on mainio perusta kumppanuudelle.