Ensikodille voi saapua jo odotusaikana. Raskauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus mielikuvien kautta tutustua vauvaan ja pohtia millainen vauva äidin kohdussa kasvaa ja kehittyy. Mielikuvat vauvasta edesauttavat kiintymyssuhteen syntymistä vanhempien ja vauvan välille. Ensikotijaksoa voi edeltää Ensikodin kotiin tehtävä työ.

Ensikodissa eletään yhdessä vauvaperheen arkea, tuetaan vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta ja pidetään huolta vauvan hyvästä hoidosta. Työskentelemme aktiivisesti vauvan ikätasoisen kehityksen turvaamiseksi sekä laaja-alaiseksi vanhemmuuden tukemiseksi. Vauva saa turvallisen kasvuympäristön, jossa voi kasvaa ja kehittyä turvallisesti yhdessä oman vanhempansa kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vauvan tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Samalla tuetaan vauvan ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta.

Vauvaperheiden ensikodissa saama tuki on yksilöllistä ja perustuu perheen ja yhteistyöverkoston kanssa laadittuun suunnitelmaan. Perheenjäsenille nimetään omaohjaajat, jotka toimivat perheen lähityöntekijöinä. Omaohjaajasuhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Perhe- ja parityöskentely vanhempien kanssa on myös tärkeä osa ensikotijaksoa.  Ensikodin arkea rytmittävät yhteiset toiminnat, kuten yhteisokokoukset ja ensikodin ryhmätoiminnat. Ryhmät tähtäävät asiakaslähtöisesti vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen sekä vanhemmuuden kasvuun. Ensikodin arjen säännöllinen rytmi tarjoaa turvan ja ennakoitavuuden tunnetta koko perheelle.

Ensikotijakso alkaa kuukauden mittaisella arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan perheen ja verkoston kanssa jatkojakson kestoa. Jaksot vaihtelevat pituudeltaan muutamasta kuukaudesta eteenpäin ja sitä arvioidaan säännöllisesti perheen sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Perheen tarpeita vastaava jatkokuntoutus suunnitellaan yhdessä jakson lopulla. Ensikoti jakson päätyttyä tarjoamme tukena Ensikodin kotiin tehtävää työtä.

Ensikodin paikkakyselyt:

Ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja
Jenni Karsio
p. 050 555 0203
jenni.karsio@tetuko.fi