MIESKAVERITOIMINTA

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina lastaan yksin kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan avulla lapsi saa kehitystä tukevan aikuissuhteen sekä tilaisuuden tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Perheen turvaverkostoa laajentamalla myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksaminen helpottuu.

Toiminta on tarkoitettu vähintään neljävuotiaille lapsille ja nuorille, joilta syystä tai toisesta puuttuu yhteys isäänsä tai muihin miehiin. Kavereina toimivat miehet ovat aikuisia, eri-ikäisiä miehiä, joilla on aikaa ja halua viettää aikaa lapsen tai nuoren kanssa.

Miehet ja lapset tapaavat keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa. Yhdessä oleminen on yhteistä harrastamista ja ajanviettoa. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa.

Mieskaveriksi pääsee noin 15 tuntia kestävän kaverikurssin kautta. Kurssilla käydään läpi perusasiat toiminnasta, lapsen ja nuoren kehitysvaiheista sekä keskustellaan eri osapuolten toiveista ja motiiveista.

Äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan.

Mieskaveritoiminta on Pienperheyhdistyksen kehittämää toimintaa, jota järjestetään Tampereen lisäksi Uudellamaalla, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Vaasassa ja Lahdessa. Lisätietoa toiminnasta: www.mieskaverit.fi

Mieskaveriohjaaja Arvi Pihlman
p. 050 338 9250

Mieskaveritoiminta
Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56
33100 Tampere
mieskaveritoiminta@tetuko.fi