Violan asiantuntijat ovat palveluksessasi, kun tarvitset esimerkiksi

– koulutusta itsellesi tai henkilöstöllesi,
– konsultaatiota lähisuhdeväkivaltatyön organisointiin ja hyviin käytäntöihin,
– konsultaatiota kiperiin asiakaskeiseihin tai
– työnohjausta lähisuhdeväkivaltaa ja kriisejä työssään kohtaaville työntekijöille.

Jos matalan kynnyksen palvelumme eivät riitä asiakkaasi tarpeisiin, meillä on mahdollisuus myös maksusitoumuksella työskentelyyn.