Me Violassa pyrimme jatkuvasti kehittämään tuen muotoja ja ammattilaisten toimintatapoja, jotka lisäisivät ihmisten hyvinvointia, osallisuutta ja turvallista arkea.

Kehittämistyössä periaatteitamme ovat

Kokemusasiantuntijuus
Uskomme, että heillä, jotka ovat omakohtaisesti eläneet ja kokeneet kehittämisen kohteena olevia ilmiöitä ja palveluja, on paras asiantuntemus kertoa, mikä toimii ja mikä ei. Siksi otamme nämä asiantuntijat mukaan kehittämistyöhön!

Yhteistyö
Haluamme kehittää ja työskennellä yhdessä muiden toimijoiden kanssa, koska 1 + 1 > 2. Yhdessä löydämme parhaat ideat ja yhdessä voimme ne myös paremmin toteuttaa! Yhteistyön avulla juurrutamme uudet toimintatavat pysyvään käyttöön jo hankeaikana.

Vaikuttavuus
Tavoitteemme on tehdä vaikuttavia asioita. Siksi panostamme kehittämistyössä huolelliseen taustoitukseen, tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja seurantaan. Arvioimme onnistumistamme jatkuvasti asiakaspalautteen, yhteistyökumppaneiden palautteen ja sisäisen raportointimme avulla. Vaikuttavuus syntyy monesta tekijästä, joita haluamme ymmärtää, jotta voimme tavoitella yhä parempaa lopputulosta.

Jos sinulla on uusi kehittämisidea, haluat tuoda oman asiantuntemuksesi yhteiseksi hyväksi tai etsit kumppania jo suunnitteilla olevaan hankkeeseesi, ota yhteyttä!

Katja Kasper
050 500 4770

katja.kasper@violary.fi