Blogi 08.03.2023

Tasa-arvo on hyvinvoinnin perusta

Oli aika, jolloin koin, että en ole tasa-arvoinen puolisoni kanssa. Tuntui, että minulla ei ollut sananvaltaa missään asiassa. Hän sai tulla ...

Blogi 19.12.2022

Parisuhteissa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla voi olla riippuvuus

Riippuvuus voi olla esimerkiksi riippuvuutta päihteistä tai rahapeleistä, tekemässäni tutkimuksessa taloudellisen väkivallan taustalla olevi ...

Blogi 07.12.2022

Myös erossa lapsilla ja nuorilla on oikeus aitoon kohtaamiseen

Ero on muutos kaikille perheenjäsenille. Tällaisessa koko perhettä koskettavassa muutoksessa tarvitaan kohtaamisia, joissa jokaisen on mahdolli ...

Blogi 30.11.2022

Tytöt kohtaavat paljon väkivaltaa seurustelusuhteissa – asenteisiin on puututtava

Hätä näkyy suurina yhteydenottomäärinä Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa. Ilman asennemuutosta väkivalta uhkaa jatkua sukupolvelta to ...

Blogi 02.09.2022

Safe Trails-program proudly presents – Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman kansainvälinen esiintulo

Dublinissa järjestettiin 17.-19.8.2022 WWP (work with perpetrators) European Networkin konferenssi, jossa kokoontui lähisuhdeväkivallan tekijä ...

Blogi 25.07.2022

Tunnistatko taloudellisen väkivallan?

Taloudellinen väkivalta on yksi väkivallan muodoista. Sillä tarkoitetaan toisen taloudellisen itsemääräämisoikeuden tahallista loukkaamista ...

Blogi 01.07.2022

Kun lähisuhdeväkivalta koskettaa, tukevat rakenteet auttavat työntekijää

Kesäkuussa 2022 julkaistu opinnäytetyö tarkasteli Etelä-Savossa tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltatyön koordinointia ja johtamista sekä aiheen ...

Blogi 01.06.2022

Ääriv117vat

Osa 1 Merkitty nainen Olen katsonut itseäni pelistä Kuka tuo nainen on joka katsoo minua sieltä Merkitty nainen sanoo että ...