”Kuinka tulen huomatuksi ja kuulluksi vanhempieni erotilanteessa?”

Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava eroauttamisen toimintamalli. Tavoitteena on vahvistaa eron kohdanneiden lasten kuulluksi tulemista ja huomioimista arjen toimintaympäristössä sekä turvata eron kohdanneille lapsille ja vanhemmille riittävän varhainen tuki.

Hankkeessa merkityksellisessä asemassa on yhteiskehittäminen. Kehitämme yhdessä lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa työtapoja ja menetelmiä, joilla lasten osallisuutta voidaan vahvistaa vanhempiensa erotessa. Lisäksi kehitämme vanhemmuutta vahvistavia menetelmiä sekä vahvistamme ammattilaisten osaamista ja valmiuksia työskennellä eron kohdanneiden lasten, nuorten ja vanhempien kanssa.

Tule mukaan hankkeen kehittäjävanhemmaksi! Ole yhteydessä hankesuunnittelijoihin.

Yhteystiedot
Sanna Poikonen 050 409 3483
Tiina Kainulainen 044 529 3265
etunimi.sukunimi@violary.fi

Meidät löydät myös Facebookista
https://www.facebook.com/kukahuomaamuthanke/

****

Hankkeessa tuotetut materiaalit:

Lapsille ja lasten kanssa työskentelyyn suunnatut materiaalit ja tehtävät

Yksittäiset tehtävät

Vanhemmille  ja vanhempien kanssa työskentelyyn suunnatut materiaalit ja tehtävät

Yksittäiset tehtävät

Muu materiaali

Linkkejä

Uudistunut lapsenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Kasper – kasvatus- ja perheneuvonta ry https://www.suomenkasper.fi/

YVPL – yhden vanhemman perheiden liitto ry https://www.yvpl.fi/

Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/

MLL https://www.mll.fi/