”Kuinka tulen huomatuksi ja kuulluksi vanhempieni erotilanteessa?”

Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava eroauttamisen toimintamalli. Tavoitteena on vahvistaa eron kohdanneiden lasten kuulluksi tulemista ja huomioimista arjen toimintaympäristössä sekä turvata eron kohdanneille lapsille ja vanhemmille riittävän varhainen tuki.

Hankkeessa merkityksellisessä asemassa on yhteiskehittäminen. Kehitämme yhdessä lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa työtapoja ja menetelmiä, joilla lasten osallisuutta voidaan vahvistaa vanhempiensa erotessa. Lisäksi kehitämme vanhemmuutta vahvistavia menetelmiä sekä vahvistamme ammattilaisten osaamista ja valmiuksia työskennellä eron kohdanneiden lasten, nuorten ja vanhempien kanssa.

Tule mukaan hankkeen kehittäjävanhemmaksi! Ole yhteydessä hankesuunnittelijoihin.

Yhteystiedot

Sanna Poikonen 050 409 3483

Tiina Kainulainen 044 529 3265

etunimi.sukunimi@violary.fi

Meidät löydät myös Facebookista

https://www.facebook.com/kukahuomaamuthanke/

****

Materiaalit:

Lapsen oikeudet erossa -juliste
kukahuomaamut_juliste_A3

Lapsen oikeudet erossa -kortit
kukahuomaamut_a5_kortit_

Lapsen yhteydenpidon keinot

Vanhemmuussuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma

Vanhemman opas – tietoa ja tukea lapsiperheen eroon
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vanhemman_opas_lapsiperheen_eroon

Linkkejä:

Uudistunut lapsenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Kasper – kasvatus- ja perheneuvonta ry https://www.suomenkasper.fi/

YVPL – yhden vanhemman perheiden liitto ry https://www.yvpl.fi/

Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/

MLL https://www.mll.fi/