”Kuinka tulen huomatuksi ja kuulluksi vanhempieni erotilanteessa?”

Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava eroauttamisen toimintamalli. Tavoitteena on vahvistaa eron kohdanneiden lasten kuulluksi tulemista ja huomioimista arjen toimintaympäristössä sekä turvata eron kohdanneille lapsille ja vanhemmille riittävän varhainen tuki.

Hankkeessa merkityksellisessä asemassa on yhteiskehittäminen. Kehitämme yhdessä lasten, vanhempien ja ammattilaisten kanssa työtapoja ja menetelmiä, joilla lasten osallisuutta voidaan vahvistaa vanhempiensa erotessa. Lisäksi kehitämme vanhemmuutta vahvistavia menetelmiä sekä vahvistamme ammattilaisten osaamista ja valmiuksia työskennellä eron kohdanneiden lasten, nuorten ja vanhempien kanssa.

Yhteystiedot
Sanna Poikonen 050 409 3483
Tiina Kainulainen 044 529 3265
etunimi.sukunimi@violary.fi

Meidät löydät myös Facebookista
https://www.facebook.com/kukahuomaamuthanke/
ja Instagramista
https://www.instagram.com/kukahuomaamut_hanke/

Kehittäjänuoritoiminnan Instagram
https://www.instagram.com/kuka_huomaa_meidat/

Hankkeen esite.

HANKKEESSA TUOTETUT MATERIAALIT

    • Lapsen oikeudet erossa -korttisarjaan on koottu kymmenen lapsen oikeuden alle vanhemmalta vanhemmalle viestejä ja vinkkejä, kuinka huomioida lapsi erossa. Myös ammattilaiset voivat hyödyntää korttisarjaa vanhempien kanssa työskentelyssä.

Korttisarjan hinta on 5€ + toimituskulut. Korttisarjan pääsee tilaamaan osoitteesta https://pokka.kukunori.fi/viola/tilauslomake

    • Lapsen oikeudet erossa -julistetta voi hyödyntää keskustelun tukena, kun keskustelee lapsen kanssa siitä, millaisia oikeuksia hänellä on vanhempiensa ero tilanteessa.
    • Lapsen yhteydenpidon keinot. Vanhempien tehtävänä on tukea eron kohdanneen lapsen yhteydenpitoa toiseen vanhempaan ja lapselle merkityksellisiin läheisiin. Materiaaliin on koottu erilaisia keinoja ja vinkkejä yhteydenpitoon.
    • Ero puheeksi-korttiin  on koottu eri teemojen alle erilaisia ja eri tasoisia kysymyksiä, joita voi hyödyntää vanhemman kanssa erosta tai eroon liittyvistä asioista keskustellessa. Ero puheeksi-kortin on tarkoitus toimia työntekijän tukena erosta puhuttaessa.
    • Ero puheeksi lasten kanssa -korttiin on koottu eri teemojen alle asioita, joita on hyvä huomioida keskustellessa lapsen kanssa vanhempien erosta. Korttiin on koottu myös vinkkejä ja tehtäviä, joita voi hyödyntää lapsen kanssa keskustelussa. Ero puheeksi lasten kanssa-kortin on tarkoitus toimia työntekijän tukena erosta puhuttaessa.
    • Eroa harkitsevan tai eronneen check-lista. Eroon liittyy paljon erilaisia asioita, joita on hyvä huomioida, ja joiden hoitamiseen kannattaa varata aikaa. Tähän listaan on koottu asioita, joita kannattaa huomioida riippumatta siitä millaisesta suhteesta olet eroamassa.
    • Lapsenoikeudet & yhteistyövanhemmuus-materiaali perustuu Lapsen oikeudet erossa -kortteihin ja Yhteistyövanhemmuuden kolmioon. Materiaalin avulla voi vanhempaa auttaa pohtimaan eron jälkeistä vanhemmuutta ja lapsi-vanhempisuhdetta lapsen näkökulmasta.
    • Eron jälkeen isältä isälle-materiaali on tuotettu yhteistyössä hankkeen kehittäjäisien kanssa. Materiaalin avulla voi pohtia omaa eron jälkeistä isyyttä.
    • Isänä eron jälkeenkin-materiaali. Ammattilaiset voivat hyödyntää materiaalia kohdatessaan eron kokeneita isejä. Materiaalin avulla voi tarkastella eron jälkeisen isyyden haasteita ja tuen tarpeita. Hankkeen kehittäjäisät ovat tuoneet omaa kokemusääntään materiaalin sisältöön.
    • Tunnenallet toimivat apuvälineenä tunteiden käsittelyssä ja sanoittamisessa varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa työskennellessä. Tunnenalleissa on kahdeksan erilaista tunnekuvaa.