Lapsen osallisuus erossa.

Etelä-Savon alueella toimivan hankkeen tarkoituksena on vanhempien eron kohdanneiden lasten hyvinvoinnin lisääminen ja  riittävän varhaisen tuen saannin turvaaminen lasten osallisuuden lisäämisen, sekä vanhempien ja palveluverkoston osaamisen ja valmiuksien
vahvistamisen avulla.

Hankkeessa kehitetään Etelä-Savon maakunnan alueelle lapsen hyvinvointia ja osallisuutta tukeva eroauttamisen toimintamalli.

Hanke jatkaa siitä, mihin LAPEn puitteissa päästiin eroauttamisen mallien kehittämisessä Etelä-Savossa.
Uusi lapsenhuoltolaki korostaa lapsen osallisuutta ja
lapsen oikeutta vanhempien lisäksi myös muihin hänelle merkityksellisiin läheisiin ihmissuhteisiin.

Kohderyhmät
1. Vanhempiensa eron kohdanneet lapset
2. Eroavat/eronneet vanhemmat
3. Muut lapselle merkitykselliset läheiset
4. Lapsen arjen toimintaympäristön ammattilaiset ja muut toimijat

Yhteiskehittäminen lasten perheiden ja ammattilaisten kanssa on hankkeessa merkittävässä roolissa. Hankkeen tiimoilta järjestetään myös vertaisryhmätoimintaa eroperheiden lapsille.

Kysy lisää tai tule kokemusasiantuntijaksi:
tiina.kainulainen@violary.fi
sanna.poikonen@violary.fi