PDF-muotoisten materiaalien avaamiseen tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat -ohjelman koneellesi.
Voit ladata sellaisen tästä linkistä.

Kysy meiltä lisää materiaaleista!

ARKI!-hanke: Turvakodin jälkeen. Ohjeita turvalliseen kotiutumiseen  (2018)
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvakodin_jalkeen_ohjeita_turvalli

Timo Harju, Nina Haiko:”Satu kameleontille ja muita satuja sinulle” – satukirja vainoa kokeneille lapsille (2017)
Satu kameleontille ja muita satuja sinulle by Ensi- ja turvakotien liitto – issuu
Teos myös tilattavissa kovakantisena Violasta, kysy meiltä lisää!

Puheeksiottaminen (asiakkaana viittomakielinen)
https://www.youtube.com/watch?v=nH7h0DfU4Qw

Rikosilmoitus (asiakkaana viittomakielinen)
https://www.youtube.com/watch?v=hr1KzXXF4fI&t=2s

Auttamisjärjestelmän kriittiset kohdat parisuhdeväkivallan kokijoiden näkökulmasta
(Lapin Yliopisto, tutkimusraportti: Pia Skaffari, Anna Nikupeteri ja Merja Laitinen)
Tutkimusraportti

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/blogi/autetuksi-tulemisen-mahdollisuudet-parisuhdevakivallassa/

My Space, Not Yours!-hanke

Menetelmäopas ja muut materiaalit

Hankkeessa on kehitetty seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia sekä muita menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja.


Menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan

ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa

MSNY-opas

My Space, Not Yours! -pelikortit
(kortit ovat kahtena erillisenä tiedostona)
MSNY ohjeet korttien käyttämiseen
MSNY-Pelikortit1
MSNY-Pelikortit2

MySpace-juliste

MSNY tukisanasto

Opetusmateriaalit yläkouluun
Seksuaalinen häirintä

Yhden oppitunnin tuntisuunnitelma

Ei meidän koulussa -materiaalin mukaan. Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi 8. ja 9. lk:n terveystiedon tunnilla. Toimii hyvin keskustelun pohjana aiheelle.

Netti, media ja minä
Eri materiaaleista muokattu viiden oppitunnin kokonaisuus, joka voidaan toteuttaa monialaisesti (esim. äidinkielen tai opotunnilla). Sopii kaikille yläkouluikäisille.

Tunteiden ilmaisu ja mielipiteet
Kahden oppitunnin kokonaisuus tunteista; sisältää myös tunteita käsittelevän näytelmän tekemisen. Sopii esim. 7. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Tunteiden tunnistaminen ja omat rajat
Neljän oppitunnin kokonaisuus tunteista ja omien rajojen tunnistamisesta. Sopii esim. 7. ja 8. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Omat rajat!
Kahden oppitunnin kokonaisuus omien rajojen tuntemisesta. Sisältää myös aiheeseen liittyvän näytelmän. Sopii esim. 7. ja 8. lk:n ilmaisutaidon, terveystiedon tai opon tunnille.

Seurusteluväkivalta

Prezi-esitys liittyen seurusteluväkivallan käsittelyyn. Sisältää kaksi Preziä, yhteensä kaksi oppituntia. Lisäksi osallistavat tehtävät oppilaille. Sopii esim. 9. lk:n yhteiskuntaopin tunnille tai monialaisesti käytettäväksi.

1. tunti

2. tunti

Lisämateriaalia : Seurusteluväkivalta oppituntien tueksi opettajalle

Opetusmateriaalit toiselle asteelle

Väkivallan myytit, seksuaalinen väkivalta ja nettikiusaaminen

Prezi-esitys monipuolisesti lähisuhdeväkivallan ilmiöistä. Soveltuu sekä lukioon että ammattikouluun.

Seurusteluväkivalta
Nuorten seurusteluväkivaltaa koskevat caset menetelmäoppaassa sivulla 42. Soveltuu esimerkiksi lukion terveystiedon tunnille tai ammattikouluun.

Somessa ja ammattialoilla tapahtuva häirintä/kiusaaminen

”Tää lähtee jakoon” -video: tekstitetty ja tekstittämätön

”Asiakas ei ole aina oikeassa” -video: tekstitetty ja tekstittämätön

”Potilas ei ole aina oikeassa” -video: tekstitetty ja tekstittämätön

Videot soveltuvat toisen asteen oppitunneilla käytettäviksi.

Muita julkaisuja:

”Toinen on sanonut, ettei pidä siitä, niin se on jo mielestäni”. Toiminnallinen opetusmenetelmä seurusteluväkivallan tunnistamisen avuksi.

Ilona Halmesmäki ja Iira Sorsa 2017 , yhteisöpedagogi AMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Linkkejä

Amnestyn Mun rajat -opetusmateriaali

Ei meidän koulussa -opetusmateriaali

Right to Choose

Nuorten Exit
Poikien Puhelin
Väestöliiton nuorten sivut
Turvataitoja nuorille – opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn

Taitavaa ja turvallista tunneosaamista perusopetukseen

Ihmisoikeudet.net: Seksuaalioikeudet

MLL:n nuortennetti

MLL – Seksuaalinen häirintä

Nettiturvakodin lasten ja nuorten sivut

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivut

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Maailmankoulu

Poliisi

 

Apua eroon Mikkelissä

Etelä-Savon ero-opas

Ensi- ja turvakotien liitto on julkaissut Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan (2019), joka kokoaa ammattilaisille työkaluja ja vinkkejä eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden tukemiseen.
https://issuu.com/…/docs/yhteistyovanhemmuus._yhteistyovanhe

Yhteistyövanhemmuuden äärellä työskentelyn välineenä voidaan käyttää myös Yhteistyövanhemmuuden kolmiota, joka havainnollistaa lapsen ja hänen eronneiden vanhempiensa välisiä suhteita.
https://issuu.com/ensi-jatur…/…/yhteistyovanhemmuuden_kolmio

Kuka huomaa mut? -hankkeessa tuotetut erotyön materiaalit tilattavissa
Pokka (kukunori.fi)

Tähän osioon kootaan tuoreimmat kehittämis- ja tutkimustyöt viimeisen kahden vuoden ajalta, sitä vanhemmat työt arkistoidaan.

Arkistoidut työt löydät osoitteesta: https://www.theseus.fi/

Pakottava kontrolli parisuhdeväkivaltaa kokevien naisten arjessa
ja avunsaannin mahdollisuuksissa (2024)
Tiiamaria Seppälä Pro gradu -tutkielma (Lapin yliopisto)

Työelämäyhteistyössä Taloudellinen väkivalta tutuksi- hankkeen kanssa toteutettuja tutkimuksia

Annika Peltolan kandidaatin tutkielma (Lapin yliopisto) romanssihuijauksista (2022): Romanssihuijauksessa väkivallan uhriksi joutumisen vaikutukset uhrin elämään

Elina Seitzin pro gradu -tutkielma (Lapin yliopisto) riippuvuuksien ja taloudellisen väkivallan yhteydestä parisuhteessa (2022): Riippuvuudet parisuhteissa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla

Essi Isoniemen ja Elina Koskelon opinnäytetyö (Oulun ammattikorkeakoulu) opiskelijoiden kohtaamasta taloudellisesta väkivallasta (2023): Taloudellisen väkivallan esiintyvyys Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen aikaisissa lähisuhteissa

Katja Ronkaisen pro gradu -tutkielma (Lapin yliopisto) taloudellisen väkivallan kokijoiden auttamistyön haasteista ja niihin vastaamisesta (2023): Taloudellisen väkivallan kokijoiden auttamistyön haasteet ja niihin vastaaminen.

Noora-Riikka Tuomaisen pro gradu -tutkielma (Helsingin yliopisto) sosioekologisesta näkökulmasta taloudellista väkivaltaa kokeneiden naisten selviytymiseen (2023): Sosioekologinen näkökulma taloudellista väkivaltaakokeneiden naisten selviytymiseen.

Elisa Kokkosen ja Veera Päiviön pro gradu -tutkielma (Turun yliopisto) miehiin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta (2022): Kaikki rahat meni, ja enemmän: Miesten kokema taloudellinen väkivalta parisuhteessa

Mikaela Sjöblomin pro gradu -tutkielma (Jyväskylän yliopisto) eron jälkeisestä taloudellisesta vainosta (ruotsiksi, 2022): Ekonomisk förföljelse efter separation – Våldsutsatta kvinnors berättelser

Jenni Kaurian opinnäytetyö (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) taloudellisen väkivallan auttamismenetelmistä (2023): Taloudellisen väkivallan auttamismenetelmät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Annina Hoffrenin ja Iida Immosen opinnäytetyö (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) taloudelliselle väkivallalle altistavista tekijöistä ja sen vaikutuksista terveyteen (2023): Taloudellinen väkivalta parisuhteissa – Altistavat tekijät ja vaikutukset terveyteen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Noora Niemisen ja Satu Utriaisen pro gradu -tutkielma (Lapin yliopisto) eri ammattilaisten kokemuksista hankkeessa suomeksi käännetyn ja suomalaiseen ympäristöön muokatun SEA2-kartoitusmittarin käytöstä omassa työssään ja taloudellisen väkivallan tunnistamisessa (2023):
Taloudellinen väkivalta ja ilmiön tunnistamisen mahdollisuudet.