Stean avustamilla järjestöillä on tällä hetkellä vaikuttavuusraportti työn alla, sitä olen itsekin viime aikoina työstänyt. Raportin tiimoilta palasin syksyllä tehtyyn auditointiin. Kieppitoiminnan laatua arvioitiin Ensi- ja turvakotien liiton vaativan vauvatyön laatukäsikirjan auditoimisella. Kuulostaa jo ajatuksena vaativalle ja tiukalle paikalle, ehkäpä jopa pelottavalle? Sitä se ei kuitenkaan ollut ja osittain varmasti siksi, että me työntekijät päätimme suhtautua asiaan positiivisesti. Nyt meidän olisi mahdollista näyttää miten laadukasta työtä me teemme ja kehittämiskohteet,jotka prosessissa nousisivat näkyviksi, oli mielestämme hyvä tiedostaa. 

Auditointiin valmistauduttiin toimittamalla asiakirjoja jo etukäteen auditointiryhmälle, aloitimme työn onneksi jo hyvissä ajoin, eikä se tuottanut suurta stressiävain jonkun verran lisätyötä normaaliin työarkeen. Itse auditointipäivä järjestettiin niin, että osallistujista osa oli mukana paikan päällä ja osa etäyhteyksillä mukana. Saimme auditointiin mukaan kiitettävän monipuolisen joukon ihmisiä, jolloin Kiepin toimintaa tuli arvioitua monesta eri näkökulmasta. Erityisen kiitollinen olen Kieppiin osallistuneen äidin mukana olosta, hänen kokemuksensa nousivat erittäin tärkeään osaan toiminnan arvioinnissa. 

Auditointipäivästä jäi erittäin hyvä ja voimaantunut olo. Täytyy myöntää, että alussa vähän jännitti, mutta tilaisuus oli niin lämminhenkinen ja rento, että jännitys hävisi hyvin äkkiä. Merkittävää oli kerrankin pysähtyä ajan kanssa oman työn äärelle ja jakaa se myös muiden kanssa. Oli mukava kertoa omalta osalta, miten työtä tekee ja miten laatu toiminnassamme näkyy. Parasta antia oli kuulla Kieppi-äidin kokemuksia ja mietteitä toiminnasta ja sen tuomasta avusta ja tuesta. Se, että yhteistyökumppanit, Ensi-ja turvakotien liiton työntekijät sekä samanlaista toimintaa eri paikkakunnalla tekevä työntekijä vuorotellen nostivat esiin sen missä olemme onnistuneet ja mikä on hyvää, sai arvostamaan omaa työtään ja ammattitaitoamme entistä enemmän. 

Tällä kirjoituksella haluan siis rohkaista jokaista, erityisesti asiantuntijatyössä työskentelevää ammattilaista, pysähtymään työnsä äärelle. Oli kyseessä auditointi, tuloksellisuusraportointi tai mikä hyvänsä laadun arviointi, siihen kannattaa suhtautua positiivisella asenteella. Oman työn, työtapojen ja toiminnan arviointi yhdessä muiden kanssa luo parhaimmillaan voimaantumisen, ylpeyden ja merkityksellisyyden tunteita.  

Auditointipäivän jälkeen taisin hetken kulkea ”rinta rottingilla”, mutta ihan ansaitusti 😊

Sanna Mönkkönen  
lapsi-ja perhetyön erityistyöntekijä
Viola ry