Ajatukset kehittäjäryhmätoiminnasta käynnistyivät heti Kuka huomaa mut? -hankkeen alkumetreillä, tosin ajatuksissa oli ensisijaisesti nuorille suunnattu kehittäjätoiminta. Yrityksistä huolimatta emme kuitenkaan saaneet nuorten toimintaa toteutumaan. Samaan aikaan lähdimme tavoittelemaan eron kokeneita vanhempia ja markkinoimaan heille suunnattua kehittäjävanhempitoimintaa sekä vanhempien haastattelua. Iloksemme huomasimme, että haastattelut toivat meille mukaan viisi innokasta kehittäjävanhempaa, sekä isejä että äitejä, jotka halusivat olla avuksi eron kohdanneille perheille hankkeen kautta. Kohta jo istuimmekin Violan lasikuistilla herkkupöydän äärellä näiden vanhempien kanssa tutustumassa toisiimme ja pohtimassa eroprosesseihin liittyviä kehittämisen kohtia.

Ensimmäisellä tapaamisella oli huikeaa huomata, miten yhteisen asian äärellä kaikki innostuivat ja mukava tunnelma valtasi tilan. Asiaa riitti ja tunteet tulivat ja menivät. Tapaamiset ovat jatkuneet edelleen eivätkä asiat ole vielä loppuneet. Olemme saaneet matkan aikana mukaan yhden uuden vanhemman, eli mukana on tällä hetkellä kuusi kehittäjävanhempaa. Korona ei ole hidastanut vauhtia, päinvastoin, nyt keväällä on julkaistu Lapsen oikeudet erossa -materiaali, johon kuuluvat juliste sekä kortit. Materiaalin lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että kehittäjävanhemmat antavat vinkkejä vanhemmalta vanhemmalle liittyen eroon ja ytimessä on koko ajan lapsen näkökulma ja huomioiminen erotilanteessa. Eron kohdanneiden perheiden kanssa työskentelevät ovat olleet kiinnostuneita ottamaan materiaalin tueksi asiakastyöhön. Materiaalit löytyvät vapaasti hyödynnettäviksi seuraavasta osoitteesta:  https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/kuka-huomaa-mut/

Kehittäjävanhempitoiminta ei ole vertaistoimintaa vaan toiminnan fokus on kehittämisessä. Kuitenkin kehittäjävanhemmat ovat kokeneet, että asioiden jakaminen kehittämistarkoituksessa niiden kanssa, jotka ovat kokeneet samoja asioita, on ollut antoisaa. Vertaistuki toteutuu tapaamisissa jollain tasolla, vaikka tapaamisissa pysytään suunnitelluissa teemoissa tai kehittämiskohteissa. Kehittäjävanhemmat ovat olleet tapaamisissa Lapsen oikeudet erossa -materiaalin lisäksi Eron ensiavun äärellä, Toiminnallisen vertaiskahvilan ja Ero puheeksi -materiaalin suunnittelussa, palvelupolkujen tarkastelussa sekä Eron Check-listan kehittämisessä. Lisäksi isät ovat vielä erikseen kokoontuneet pohtimaan eron kohdanneiden isien kohtaamista ja kehittämään isien huomiointia palveluissa.

Kehittäjävanhempien kevään viimeisessä tapaamisessa kävimme vanhempien kanssa läpi sitä, miksi he kokevat kehittämistyössä mukana olemisen tärkeänä. Yhdistävänä teemana vanhempien kokemuksissa nousi esille se, että he voivat olla omalla kokemuksellaan auttamassa muita samassa tilanteessa tai samoja asioita läpikäyviä. Joku vanhemmista kokikin, että oli oman eron aikaan joutunut keksimään polkupyörän monelta osalta uudestaan, ja toivoo ettei muiden eron kokeneiden vanhempien tarvitsisi tätä joutua tekemään. Kehittäjävanhemmat kokivat myös, että he eivät ole kehittämistoiminnassa pelkästään antajia, vaan kokevat saavansa myös paljon erilaisista keskusteluista. Samanlaisen kokemuksen läpikäyneiden kanssa keskustelut koetaan antoisina.

Tiina Kainulainen
Hankesuunnittelija
Kuka huomaa mut? -hanke