Ero on muutos kaikille perheenjäsenille. Tällaisessa koko perhettä koskettavassa muutoksessa tarvitaan kohtaamisia, joissa jokaisen on mahdollista tulla nähdyksi ja kuulluksi omine ajatuksineen ja tunteineen. Inhimillisiä kohtaamisia tarvitaan eron äärellä niissä toimintaympäristöissä ja palveluissa, joissa perheet liikkuvat. Kohtaamisten ja kuulemisen kautta tukea ja apua voidaan kohdentaa oikein. On kuitenkin muistettava, että on hyvin yksilöllistä millaista tukea perheen jäsenet tarvitsevat. He ovat itse tässä parhaita asiantuntijoita. Valitettavasti on ollut havaittavissa, että usein perheet jäävät erossa huomiotta. Ajatellaan, että asia on niin yksityinen, että siitä ei voi kysyä ja ehkä ei ole rohkeutta lähestyä aiheen äärellä. Voidaan myös ajatella, että tämä on jonkun muun ammattilaisen tehtävä.

Kuka huomaa mut? -hankkeen kehittäjänuoret tuovat esille, että tulisi olla selkeästi esillä ne tahot, joihin nuori voi mennä juttelemaan vanhempien erosta. Monet nuorille suunnatut palvelut mielletään sellaisiksi, joihin tarvitaan isoja ongelmia ennen kuin niihin voi hakeutua. Toisaalta nuoret painottavat sitä, että vanhempien tulisi kertoa lapselle ja nuorelle, että nuorella on mahdollisuus keskustella erosta ammattilaisten kanssa ja etsiä yhdessä avun paikkoja lapsen tai nuoren kanssa.  Lapsella ja nuorella on oikeus omaan kohtaamiseen. Heillä on oma kokemuksensa erosta, jonka äärelle tulee pysähtyä. Kokemuksesta ei voi tehdä oletuksia eikä sitä saa vähätellä. Myös lapsi ja nuori tarvitsevat mahdollisuuden jutella ja käsitellä eroon liittyviä ajatuksia ja tunteita ammattilaisen kanssa. Katso lisää: Lapsen hyvinvointi ja osallisuus erossa -toimintamalli.

Hankkeen kehittäjävanhemmat puolestaan kertovat, että tietoa eroauttamisen palveluista on ollut hankala löytää ja siinä on pitänyt itse olla aktiivinen. Erityisesti lapselle suunnattua matalan kynnyksen tukea on ollut vaikea saada. Eron puheeksi ottaminen perheen kanssa on ammattilaisten taholta nähty osittain hankalana.

Perheet toivovat kohtaamista ja siihen tarvitaankin nyt ryhtiliikettä ja rohkeutta. Perheiden kohtaaminen eroissa on kaikkien ammattilaisten tehtävä. Ammattilaisilla tulisi olla myös tietoa alueen eroauttamisen palveluista, joihin perheitä voi tarvittaessa ohjata. Pienet, yksinkertaiset kysymykset ja niiden kautta pysähtymiset eron äärelle voivat olla merkityksellisiä perheelle, auttaa selviytymään erokriisistä ja tukea sovinnollisen eron toteutumisessa, mikä on lapsen etu.

 

Kysy ja juttele kaikkien perheenjäsenten kanssa, esimerkiksi:

▸ Miten olet/olette sopeutuneet eron jälkeiseen elämään?

▸ Millaista tukea kaipaat/kaipaatte? Millaista tukiverkostoa ja keinoja jaksamiseen koet tarvitsevasi?

 

Esimerkkikysymyksiä lisää perheiden kohtaamiseen Ero puheeksi -kortissa ja Ero puheeksi lasten kanssa -kortissa:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/wp-content/uploads/sites/31/2020/08/ero-puheeksi_kortti.pdf

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/wp-content/uploads/sites/31/2021/03/ero-puheeksi-lasten-kanssa-kortti.pdf

 

Kuka huomaa mut? -hankkeen ohjausryhmän jäsenten julkilausuma