Dublinissa järjestettiin 17.-19.8.2022 WWP (work with perpetrators) European Networkin konferenssi, jossa kokoontui lähisuhdeväkivallan tekijätyön ammattilaisia ympäri Eurooppaa. Myös Turvallisille raiteille -hankkeen työntekijöitä oli mukana konferenssissa. Hankkeella oli oma 90 minuutin mittainen työpaja, jossa avattiin Turvallisille raiteille -lähisuhdeväkivallan katkaisuohjelman sisältöä. Ohjelman rakenne herätti mielenkiintoa kuulijoissa ja tätä kautta tuli näkyväksi suomalaisen tekijätyön käytännöt sekä reunaehdot. Työpajassa käytiin kiinnostavia keskusteluja myös maiden välisiin eroavaisuuksiin liittyen.

Mielenkiinto kohdistui mm. ohjelmaan osallistumisen lähtökohtana olevaan asiakkaan vapaaehtoisuuteen. Kuulijoita kiinnosti, kuinka asiakkaat ohjautuvat ohjelmaan ja motivoituvat työskentelyyn ilman ulkoapäin tulevia vahvoja velvoitteita. Monissa maissa asiakkaiden lähtökohdat vastaaviin ohjelmiin osallistumiseen ovat aivan erilaiset. Myös turvallisuus herätti kysymyksiä, sillä Suomessa monissa lähisuhdeväkivallan toimintayksiköissä on järjestetty sekä kokijoiden että tekijöiden palvelut saman katon alle.

Turvallisille raiteille -ohjelmassa pyritään vastaamaan näihin molempiin edellä mainittuihin kysymyksiin. Ohjelma on rakennettu niin, että työskentelyn alussa keskitytään asiakkaan ja työntekijän välisen yhteistyösuhteen ja luottamuksen luomiseen sekä asiakkaan sisäisen muutosmotivaation kasvattamiseen. Tätä kautta syntyy vahva pohja myöhemmälle väkivallan katkaisutyöskentelylle. Turvallisuutta arvioidaan väkivallan kaikki osapuolet huomioiden jatkuvasti läpi ohjelman. Turvallisuuden arvio on sisäänrakennettu ohjelman eri vaiheisiin ja toimii ohjelman toteuttamisen tärkeimpänä ohjenuorana.

Kolmipäiväisen konferenssin tunnelma oli lämmin ja välitön. Kaikilla tapahtumaan osallistuneilla oli yhteinen ymmärrys lähisuhdeväkivallan tekijöiden auttamisen tärkeydestä sekä aito halu edistää tekijöiden kanssa tehtävää työtä. Totuushan on, ettei väkivalta ja sen mukana tuoma kärsimys koskaan vähene, elleivät myös tekijät saa tarvitsemaansa apua. Hanketiimi otti konferenssista kotiin viemisiksi matkalaukullisen ajatuksia ja ideoita, joita tullaan hyödyntämään hankkeen kehittämistyössä tästä eteenpäin. Lisäksi tiimin työpaja sai palautetta, joka varmasti lämmittää tiimiläisten mieltä vielä pitkään ja tsemppaa jäljellä olevassa hanketyössä.

”These people had their first presentation in English, not their native tongue, and they smashed it – presentation was really really good, incredible work – they have a rolling program and clear design and also post-intervention work – goal is to be a national program – they have done pilots now – note that this project started only 2020 so all this progress during covid time too – I really hope WWP EN will follow this program – just superb.”