Ensimmäiset elinvuodet vaikuttavat merkittävällä tavalla lapsen kasvuun ja kehitykseen, ja vaikutukset ulottuvat aina aikuisuuteen saakka. Tiedämme, että jo kohdussa alkaa huima aivojen kehitys, joka jatkuu muutaman ensimmäisen elinvuoden ajan kiihkeämpänä kuin koskaan myöhemmin, ja että vanhemman hyvinvoinnilla – kuten myös pahoinvoinnilla – on suora vaikutus kehittyvään sikiöön ja syntyneeseen lapseen.

Vauvalle ja perheelle on parasta, että apua saa mahdollisimman varhain, heti odotusajasta lähtien.

Millon vauvaa odottava perhe tarvitsee apua?

Odotusaika on iloinen, mutta myös psyykkisesti haastava ja riskialtis elämänvaihe. Vauvan terveys ja hyvinvointi sekä suhde vanhempiin kehittyy jo tällöin. Vauvan kehitykseen vaikuttaa kehittymisen kannalta myös perheen elämätilanne ja siinä olevat stressitekijät. Vaikeuksia voi aiheuttaa mm. perheen sosiaaliset pulmat sekä vanhemman psyykkiset tai muut terveydelliset ongelmat kuten:

  • Suunnittelematon raskaus, vauvan syntymään ja terveyteen sekä vanhemmuuteen liittyvät pelot ja epävarmuus, ajatukset lapsen antamisesta adoptioon
  • Masentuneisuus, ahdistuneisuus ja muut vanhemman mielenterveysongelmat, traumakokemukset, pitkäaikainen tai vakava sairaus
  • Elämäntilanteen kaoottisuus, arjen taitojen puute, niukka sosiaalinen verkosto, taloudellinen epävarmuus, työttömyys sekä turvallisten ihmissuhteiden puuttuminen ja yksinäisyys, vanhemman vankeusrangaistus

Kehittyvän vauvan kannalta on tärkeää, että vanhemmat kiintyvät tähän jo odotutusaikana. Jos vauvaa ei odoteta tai kiintymystä ei synny, vauvan tuloon ei ehkä valmistauduta tai mielikuvat vauvasta ovat heiveröisiä tai ristiriitaisia. Vauvan kehitykselle vaarallisinta on, jos äiti suojellakseen vauvaa ei tee tarvittavia elämäntapamuutoksia päihteiden käytön tai oman terveyden suhteen.

Hyvä ja turvallinen kiintymyssuhde suojaa lasta kaltoinkohtelulta ja on tärkeää myös lapsen resilienssin rakentumiselle. Puheeksi ottamisessa on tärkeä ottaa huomioon perheen herkkä elämänvaihe ja vanhemman helposti nousevat syyllisyyden ja häpeän tunteet. Keskustelussa voi korostaa, että apua saa ja kuuluukin hakea ja sitä on saatavilla.

Vauvaa odottavat vanhemmat ovat usein valmiita ottamaan tukea vastaan ja odotusaikaisen tuen on todettu olevan erityisen hyödyllistä.

Lue lisää artikkeleista

Miten liitto auttaa vauvaperheitä?

Ota yhteyttä

Vaativan vauvatyön kehittämisen-tiimi  sekä muut liiton asiantuntijat.

Hanna Sellergren
Petra Gergov-Koskelo
Pirjo Kotkamo
Tanja Henttonen
Tiuku Pennola
asiantuntija, monikulttuurisuustyö