TURVAKODIT TAMPEREELLA

Mutkakadun turvakoti
Mutkakatu 38 b
33500 Tampere
p. 050 309 9313 (24h)
fax 03 253 5762
mutkakadunturvakoti@tetuko.fi

Hämeenkadun turvakoti
Hämeenkatu 7 (sisäänkäynti Aleksanterink. 27D)
33100 Tampere
p. 0503373205 (24h)
hameenkadunturvakoti@tetuko.fi

Väkivallan kohteeksi joutuminen ja sen todistaminen on usein traumatisoivaa aikuisille ja lapsille. Tarjoamme mahdollisuuden purkaa kokemuksia ja tunteita turvallisessa ympäristössä. Oman työntekijän kanssa tapahtuvan kahdenkeskisen työskentelyn rinnalla turvakodissa voi osallistua erilaisiin ryhmiin kuten aikuisten voimavararyhmä ja lastenryhmä. Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota myös lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä.

Työskentelemme yhteistyössä viranomaisten ja mahdollisuuksien mukaan perheen läheisten kanssa. Työskentely perustuu luottamukselliseen asiakassuhteeseen ja henkilöstö on salassapitovelvollinen lainsäädännön mukaisesti. Työmme taustalla on traumaviitekehys ja se noudattaa valtakunnallisia väkivaltatyön laatuvaatimuksia. Yöaikaan turvakodissa valvoo ensi- ja turvakodille yhteinen ammattitaitoinen työntekijä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan ja muiden järjestöjen tuottamia palveluita.

Lue turvakodin asiakkaan tarina 1

Lue turvakodin asiakkaan tarina 2

Ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja

Jenni Karsio
p. 050 555 0203
jenni.karsio@tetuko.fi

Hämeenkadun turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä

Elina Liikanen
p. 050 913 5330
elina.liikanen@tetuko.fi

Mutkakadun turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä

Milka Suuniittu-Sakari
p. 050 324 5965
milka.suuniittu-sakari@tetuko.fi

Päätös lähdöstä turvakotiin

Turvakotipalvelut Suomessa