Tutkimusraportti asiakkaiden kokemuksista lähisuhdeväkivallan yhteensovitetuista toimintamalleista on valmistunut

Väkivaltatyön yhteensovitettujen toimintamallien arviointitutkimus -hanke on toteutettu Etelä-Savon alueella vuosina 2018–2020. Hanketta ovat rahoittaneet Viola ry ja Essote. Tutkijatahona on toiminut Lapin yliopisto.

Hankkeessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten väkivaltatyön yhteensovitetut toimintamallit toimivat ja, miten niitä voitaisiin edelleen kehittää vastaamaan asiakkaiden avun ja tuen tarpeisiin. Kehittämistyön tausta on erityisesti Väistö- (2014–2015) ja Saumuri-hankkeissa (2014–2017) tehdyssä väkivaltatyön kehittämisessä. Väistö hankkeessa vahvistettiin perhe- ja lähisuhdevakivallan ehkäisyyn ja ongelmiin puuttumisen rakenteita ja väkivaltatyön osaamista (Husso ym. 2015). Saumuri-hankkeessa puolestaan tehtiin innovatiivista ja yhteensovittavaa kehittämistyötä Etelä-Savon alueella eri toimijoiden kanssa ja tavoitteena luotiin verkostomainen osaamiskeskusrakenne, joka varmistaa paremmin kuntalaisille yhteensovitetut väkivaltatyön palvelut.

Väkivaltatyön yhteensovitettujen toimintamallien arviointi -hankkeessa keskiössä oli väkivallan kokijoiden kokemukset palveluista ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tutkimusaineisto muodostettiin parisuhdeväkivallan uhrien avunsaamisen kokemuksista. Aineistossa on yhteensä 15 parisuhdeväkivaltaa kokeneen henkilön haastattelut. Tutkimukseen osallistuneet tavoitettiin Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n ja heidän yhteistyökumppaniensa kautta esimerkiksi Mikkelin kriisikeskuksesta.

Julkaistussa raportissa tarkastellaan palvelujärjestelmän kriittisiä kohtia parisuhdeväkivallan kokijoiden auttamisessa. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten parisuhdeväkivallan kokijoiden arki ja todellisuus asettuvat palvelujärjestelmään ja siellä työskentelevien ammattilaisten mahdollisuuksiin tunnistaa parisuhdeväkivaltaan liittyviä kokemuksia ja puuttua tilanteisiin.

Kysymyksemme on,
mitkä ovat kriittiset tekijät parisuhdeväkivallan kokijoiden auttamisessa?


Tutkimusraporttiin kokonaisuudessaan voit tutustua tästä.