PALVELUTALO / KOTIHOITO
Petsamokodin kotihoidon asiakkaat ovat yhdistyksen palvelutalossa vuokrasuhteessa asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitsevat kotona asumiseensa ulkopuolista apua. Kotihoidon tavoitteena on tukea palvelutalon asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Petsamokodin 22- paikkaisessa palvelutalossa ikäihminen asuu esteettömässä ja turvallisessa kodissa. Asukas saa kotiinsa päivittäin henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua. Petsamokodin palvelutalon kotihoitoon kuuluvat kotisairaanhoidon palvelut. Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten mittaukset, lääkityksestä huolehtiminen, asiakkaan voinnin seuraaminen ja kivun helpottaminen.

Petsamokodin palvelutalon kotihoidon asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin oman alueen kotihoidon tai Kotitorin kautta. Kaupungin asiakasohjusyksikkö laskee asukkaan henkilökohtaisen hoitomaksun suuruuden ennen kuin asukas muuttaa palvelutaloon. Lisäksi palvelutalon asukkaat maksavat vuokran, vesimaksun, turvarannekkeen, siivouksen ja tarvitsemansa lisäpalvelut.

Lisätietoa Petsamokodista saat Kotitorilta, Asiakasohjausyksiköstä ja Petsamokodista.

RYHMÄKOTI /  TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Petsamokodin ryhmäkodin 12 asukkaalle kuuluvat tehostetun palveluasumisen palvelut. Ryhmäkodissamme on kymmenen yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Jokaisessa huoneessa on oma pesuhuone. Pienessä viihtyisässä ryhmäkodissa ikäihminen asuu esteettömässä, turvallisessa ja yhteisöllisessä asuinympäristössä.  Ryhmäkodissa asukkaat voivat osallistua päivittäisiin toimintoihin, pieniin askareisiin, ulkoiluun ja mukaviin virikehetkiin omien voimavarojensa mukaan.

Ryhmäkodissa asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen ohjauksen, hoivan, hoidon, tuen ja palvelut ammattitaitoiselta muistisairaiden hoitoon perehtyneeltä henkilöstöltä. Kodin ohjaajat tukevat asukkaan toimintakykyä kuntoutumista edistävällä lähestymistavalla. Asukkaalle mahdollistetaan asuminen kodissaan kuolemaansa asti.

Ryhmäkodin asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin oman alueen kotihoidon tai Kotitorin kautta. Kaupungin asiakasohjusyksikkö laskee asukkaan henkilökohtaisen hoitomaksun suuruuden ennen kuin asukas muuttaa ryhmäkotiin. Lisäksi palvelutalon asukkaat maksavat vuokran, vesimaksun, turvarannekkeen, siivouksen ja tarvitsemansa lisäpalvelut.

Tehostettua palveluasumista ryhmäkodissa voi ostaa palvelusetelillä. Lisätietoa palvelusetelillä asumisesta saat Kotitorilta, Tampereen kaupungilta ja Petsamokodista.
KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA
Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka asuvat kotona, mutta tarvitsevat asumiseensa tukea. Ryhmä pitää aktiivisena, tarjoaa seuraa ja auttaa asumaan omassa kodissa pidempään.

Asiakas voi toivoa itselleen parhaiten sopivan käyntipäivän. Asiakkaan päivään voi kuulua joko kuntosaliharjoittelua tai saunapalveluita. 12 hengen ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan, joka sisältää päivän ohjelman, aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

Kuntouttavassa päivätoiminnassa:

 • luetaan lehtiä ryhmässä ja keskustellaan
 • pelaillaan ja visaillaan muistinvirkistykseksi
 • kuunnellaan musiikkia
 • keskustellaan, muistellaan ja vaihdetaan kuulumisia
 • fysioterapeutti ohjaa ja tukee fyysisen kunnon ylläpitämisessä
 • nähdään ulkopuolisten esiintyjien ohjelmanumeroita
 • tarjotaan terveellistä ja hyvää ruokaa

 

JAKSOMUOTOINEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA
Jaksomuotoinen kuntouttava päivätoiminta auttaa kotona asuvia ikäihmisiä, joiden kyky toimia arjessa on väliaikaisesti heikentynyt. He ovat voineet olla pitkään sairaalassa. Usein voimien heikkeneminen myös masentaa mieltä. Kuntoutus kohentaa ja ylläpitää toimintakykyä.

Neljän kuukauden mittaisessa kuntoutuksessa jokaisella on omat tavoitteensa. Suljettu, luottamuksellinen kahdentoista hengen ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa. Tapaamiset kestävät noin viisi tuntia kerrallaan.

Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan. Hinta sisältää päivän ohjelman, kevyen aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

Jaksomuotoisessa kuntouttavassa päivätoiminnassa:

 • fysioterapeutti ohjaa ja tukee fyysisen kunnon ylläpitämisessä
 • voi jakaa kokemuksia ikätovereiden kanssa
 • kannustetaan omatoimisuuteen
 • mieli virkistyy
 • saa ohjausta ja neuvoja arjen kysymyksiin
 • tulee rytmiä ja vaihtelua arkeen
 • tarjolla hyvää ja terveellistä ruokaa

Yhteystiedot:

PALVELUTALO JA RYHMÄKOTI
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38b-c
33500 Tampere
p. 050 576 3051
petsamokoti@tetuko.fi

Palveluseteli tiedustelut:
Ikäihmisten palveluiden johtaja
Anumari Joenperä
p. 040 536 8050
anumari.joenpera@tetuko.fi

KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38b
33500 Tampere
p. 050 314 3483
paivakeskus@tetuko.fi

JAKSOMUOTOINEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38 b
33500 Tampere
ohjaaja: 050 547 1769
fysioterapeutti: 050 401 6525

kuntouttava.paivatoiminta@tetuko.fi