Tuvilla järjestetään päivittäin koko perheelle suunnattua lapsilähtöistä toimintaa, jossa huomioidaan eri-ikäisten lasten kasvu ja kehitys. Tuvilla voidaan yhdessä jakaa lapsiperhearjen riemuja ja haasteita. Perheet voivat osallistua toimintaan joustavasti oman tilanteen mukaan tupien aukioloaikojen puitteissa. Tuvat auttavat jaksamaan arjessa.

Tuvilla on päivittäin mahdollisuus osallistua ruoanlaittoon yhdessä toisten kanssa. Erilaiset juhlapyhät näkyvät tupien arjessa ja kesäisin tehdään retkiä. Lisäksi tuvilla järjestetään erilaisia kohdennettuja ryhmiä. Tuvilla kävijöiden on mahdollista osallistua toiminnan suunniteluun ja toteutukseen yhdessä työntekijöiden kanssa.

Perhetuville on myös mahdollista tulla tekemään vapaaehtoistyötä, josta mm. yksi vapaaehtoistyön muoto on doulatoiminta. Tupien kautta on mahdollista saada doula eli synnytystukihenkilö.

Annantupa
Vastaava ohjaaja Susanna Karjalainen
Keskisenkatu 6 A 36
33710 Tampere
p. 050 405 7946, 050 343 1008
annantupa@tetuko.fi
facebook: Annantupa

Hervantatupa
Vastaava ohjaaja Kati Konu
Pietilänkatu 8 A 27
33720 Tampere
p. 050 405 7947, 050 343 1006
hervantatupa@tetuko.fi
facebook: Hervantatupa

Linnainmaatupa
Vastaava ohjaaja Aino Mäki-Hepokangas
Piettasenkatu 41 B 25
33580 Tampere
p. 050 405 7948, 050 343 1009
linnainmaatupa@tetuko.fi

facebook: Linnainmaatupa

Perhetupien kuukausikirjeet

Annantuvan elokuu 2018

Annantuvan kesä- ja heinäkuu 2018

Hervantatuvan elokuu 2018

Hervantatuvan kesä- ja heinäkuu 2018

Linnainmaatuvan toukokuun 2018 asiakaskirje

Linnainmaatuvan kesä- ja heinäkuun 2018 asiakaskirje

Perhetupien esitteet

Annantuvan esite

Linnainmaatuvan esite

Hervantatuvan esite