Äitikaveri-tukihenkilötoiminnan pilotointi aloitetaan syksyllä 2020 Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Vauvatalon toimintana. Koordinoinnista vastaa Vauvatalon työntekijät. Äitikaveri-tukihenkilötoiminta on vapaaehtoista yksilöllistä vertaistukea alle 2-vuotiaan lapsen äidille. Toiminnan tavoitteena on tukea äidin hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta ja sitä kautta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin sitä edistävästi. Toiminta tukee äidin osallisuutta ja tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden mielekkääseen, vanhemman hyvinvointia edistävään, toimintaan. Äitikaveri-tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja äitikaveri koulutetaan tehtäväänsä. Tukisuhteessa tuettavan äidin toiveet ovat keskiössä. Vapaaehtoinen äitikaveri kuuntelee, neuvoo käytännön asioissa omaan kokemukseensa tai tietotaitoonsa pohjautuen ja on vertaisena/tukena toiselle äidille.

Äitikaveritoiminnasta kiinnostuneet (tukijat ja tuettavat) voivat olla yhteydessä vauvatalo@oetk.fi tai puh. 040-744 4300