Vanhemmuuteen kasvu alkaa vauvan odotuksesta. Fyysisten ja psyykkisten muutosten myötä valmistaudumme vauvan syntymään. Raskausaikana kehossa ja mielessä tapahtuu paljon. Onneksi vauvanodotusaika on pitkä ja valmistautumisaikaa on. On tavallista, että tuleva muutos, synnytys ja vauva-aika sen jälkeen, jännittää. Neuvolan ja läheisten tuella siitä voi selvitä kuitenkin hyvin ja kiintymyssuhde vauvaan syntyy, vauva-arki käynnistyy mukavasti.

Joskus mieli voi kuitenkin syystä tai toisesta olla kuormittunut ja saatat tarvita tukea vauvanodotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan. Vauvatalon vauvaperhepalveluista löydät helposti tavoitettavia,  monipuolisia ja maksuttomia juuri sinun tilanteeseesi sopivia vauvaperhepalveluja.

Klikkaa kartta auki!

Vauvatalolla tarjotaan yksilöllistä tukea äideille ja isille. Tapaamisiin voit tulla yhdessä vauvan kanssa. Tarjoamme tukea puhelimitse, videovastaanotoin, avo- ja kotikäynnein.  Vauvatalolla kokoontuu myös erilaisia vauvaperheille suunnattuja ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista vauvaperheen arjessa.

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi. Vauvatalon ryhmät -Facebook-sivulta löydät tuoreimman tiedon ryhmistä.

Vauvatalon avoimet ryhmätoiminnot ja yksilötyö toteutuvat toistaiseksi etäpalveluina, joihin mukaan tuleminen on helppoa ja vaatii sinulta vain internet-yhteyden! 

Katso vauvatalon virtuaalinen esittelykierros YouTubessa.

Vauvatalolla kokoontuu erilaisia vauvaperheille tai vauvaa odottaville suunnattuja maksuttomia ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista.

Ryhmiä ovat mm.  vanhempien Voimakahvila, Hellän kosketuksen voima sekä päiväryhmä Seraffiina viikoittain.

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi

Vanhemman hyvinvointi tukee kohtuvauvan hyvinvointia.

Askarruttaako äidiksi / isäksi tulo? Kuormittaako jokin stressi iloista keskittymistä ja valmistautumista vauvan odotukseen ja tulevaan synnytykseen? Oletko uudella paikkakunnalla ja läheisverkostosi on niukka tai synnytätkö kenties ensimmäistä kertaa Suomessa? Tai odotatko vauvaa yksin?

Vauvan odotusaikaan liittyy iloisten tunteiden lisäksi myös monenlaista mielenmyllerrystä ja jännitystä. Läheisten, ystävien ja neuvolan tuella niistä usein selviää hyvin. Joskus läheiset voivat kuitenkin olla toisella paikkakunnalla ja rinnallakulkijaa ei odotusaikana ole. Mieli voi syystä tai toisesta kuormittua liikaa, elämäntilanne voi olla hankala ja tärkeät vauva-ajatukset ja tulevaan muutokseen valmistautuminen voivat sen vuoksi jäädä taka-alalle. Vauvatalon vapaaehtoisdoula-toiminnan ja baby blues -vauvaperhetyön kautta voit saada tukea vauvan odotusaikaasi.

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve.

Myös baby blues -toiminnan työntekijä voi tarjota Sinulle, äiti, isä, lyhytkestoista (1-5 kertaa) tukea. Voit tarvita tukea vanhemmaksi valmistautumisessa, vauvan odotus- tai vauva-ajan stressin vähentämisessä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Baby blues-toimintaan voit hakeutua helposti itse yhteyttä ottaen ja tapaamiselle voit tulla yhdessä vauvan kanssa.  Palvelu on maksutonta. Baby blues -toimintaan voi ohjautua Oulusta sekä lähikunnista.

Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan:

Vapaaehtoisdoulatoiminta

Baby blues -toiminta on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on perheiden selviytyminen arjesta, perheen omien voimavarojen vahvistuminen, päivärytmin löytyminen ja vauvan ja vanhemmuuden tuoman ilon löytyminen.

Palvelu on maksutonta ja siihen voi osallistua nimettömänä. Perhe voi itse ottaa yhteyttä Baby blues -toimintaan tai ohjautua toimintaan verkostojen kautta. Vauva voi olla mukana tapaamisissa.

Baby blues -toiminta on puhelinneuvontaa ja  yksilötapaamisia (1-5 kertaa).

Baby blues -toimintaan sisältyvät myös uniohjauspalvelut. Lue lisää kohdasta Tukea vauvan uniasioissa.

Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta

Vauvojen unihäiriöt tuottavat stressiä ja uuvuttavat vanhempia. Ilo arjesta ja vauvasta voi väsymyksen myötä kadota. Tällaisessa tilanteessa perheen omat ratkaisukeinot voivat olla vähissä.

Baby blues-vauvaperhetyön monipuolinen uniohjaustoiminta voi tarjota yksilöllistä tukea perheille. Voit saada yhdistyksemme uniohjauspalveluita maksutta Oulun alueella itse yhteyttä ottaen. Tarjoamme unipalveluja myös lähikuntiin.

Baby blues—toiminnan unipalvelut alle 2-vuotiaiden lasten perheille:

  • unipuhelinneuvontaa ajanvarauksella
  • avo- ja kotikäyntejä, videovastaanottoja
Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä tai sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen. Doula tarjoaa tukeaan odotusaikana (1-2 tapaamista) ja halutessasi varautuu tulemaan mukaan myös synnytykseen.

Vapaaehtoisdoulan voi saada esimerkiksi silloin, kun perheessä on vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen tuen tarve vauvan tai synnyttäjän näkökulmasta katsottuna. Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin, voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Doula tarjoaa inhimillistä tukea äidin toiveiden mukaisesti ja kulkee kappaleen matkaa perheen rinnalla. Doula tapaa äitiä / perhettä myös synnytyksen jälkeen. Myös isät voivat hyötyä doulan tuesta. Synnyttäjiltä kerättyjen palautteiden mukaan merkityksellisintä doulien tarjoamassa tuessa oli äitien turvallisuudentunteen paraneminen läsnäolevan, rohkaisevan ja kannustavan doulan avulla. Turvallinen olo puolestaan tukee synnytyksen etenemistä.

Doulat tarjoavat tukeaan myös keskusteluin, ilman synnytyksessä mukanaoloa. Doulan voi saada oululainen ja myös lähikunnassa asuva synnyttäjä / perhe. Doulan tarvetta arvioidaan yhdessä Vauvatalon työntekijän kanssa. Doulan tuki on perheille maksutonta.

Esite jaettavaksi/tulostettavaksi.

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan

Vapaaehtoisdoulatoiminta

Vauvatalon Seraffiina-päiväryhmä

Päiväryhmä tarjoaa tukea vanhemman ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa. Ryhmän tavoitteena on tukea perhettä kannustavaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa myönteisiä voimavaroja kasvattajana. Vauvan uteliaisuutta ja kehitystä tuetaan sekä sylin ja kosketuksen merkitystä painotetaan. Perheet saavat ryhmässä vertaistukea ja vauvat vauvaystäviä.

”Ne kahvihetket oli ensimmäisiä kertoja, kun koin, että mulla oli autonomia omaan elämään. Sitä ennen ei ikinä saanut lasta nukahtamaan ulos ja oli aina jotenkin ihan sippi. Ja yhtäkkiä sai juoda kahvin rauhassa ja lapsi nukkuu ulkona rauhallisesti – niin oli semmoinen olo tavallaan, että ehkä tää tästä, tän hetken tuntuu ainakin ihan hyvältä.” (Ote opinnäytetyöstä Tanskanen A. & Tyvi. L. 2018. ”Täällä on niinkö kotipesässä itekin, niinku linnun-poikanen jota hoivataan siihen vanhemmuuteen” -Äitien kokemuksia päiväryhmä Seraffiinan toiminnasta. Oulun ammattikorkeakoulu.)

Ryhmässä leikitään ja lauletaan vauvojen kanssa, keskustellaan vanhemmuudesta ja mieltä askarruttavista asioista sekä tuetaan erilaisia kädentaitoja. Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi.  Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan vuorovaikutukseen. Lisäksi vanhemmat saavat tietoa omien lapsuuden aikaisten kokemusten vaikutuksista vanhemmuuteen.

Toiminta on perheille maksutonta. Ryhmässä tarjotaan ilmainen lounas vanhemmalle ja vauvalle. Ryhmä kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona klo 10-14.  Ryhmäkaudet alkavat elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa.

Ryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa olemalla yhteydessä ryhmänohjaajiin. Ryhmään voi hakea äiti tai isä alle 2 v lapsen kanssa tai vauvaa odottava vanhempi. Sen jälkeen sovitaan haastatteluaika perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmätilaan tai perheen kotiin.

Ryhmään pääsemisen kriteerit:

  • Alle 2-vuotias lapsi (myös vauvaa odottavat)
  • Tuen tarve vauva-arkeen
  • Sitoutuminen ryhmään

Kevään 2021 ryhmähaku on päättynyt. Syksyn ryhmäkauteen otetaan hakemuksia vastaan. 

Hakemuksen toimittamista sähköpostitse tai postitse suositellaan, Vauvatalon osoite Viestikatu 10 c 52-53, 90130 OULU. 

Hakemus Seraffiinaan

Seraffiina-ryhmän lisäksi perheille on mahdollista tarjota kotiin tehtävää työtä. Kotiin tehtävä työ on maksullista, tavoitteellista ja se tukee ryhmässä tehtävää työskentelyä tuttujen ohjaajien kanssa. Kotiin tehtävästä työstä sovitaan erikseen kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Olethan yhteydessä puhelimitse/sähköpostilla, mikäli sinulla on kysyttävää.

Yhteystiedot:

Irja Tarkiainen
Vauvatyön asiantuntija Päiväryhmä Seraffiina
Lea Abazi
Vauvatyön asiantuntija Päiväryhmä Seraffiina

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä. Jos Sinulla on vauva ja / tai alle 2-vuotias lapsi, tule mukaan avoimeen Vanhempien voimakahvilaan. Voit osallistua kerran tai oman tarpeesi mukaan vaikka jokaiseen kahvilaan.

Ryhmässä saat kahvi- / teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauva-tai pikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen.

Ryhmässä toimivat ohjaajina Vauvatalon asiantuntijat. Voimakahvila toteutuu  Vauvatalolla, osoitteessa Viestikatu 10 C 52-53 Intiössä.

Syksyn 2021 ryhmäkerrat: Voimakahvila kokoontuu joka torstai alkaen 19.8. klo 12-14. Syyskauden
voimakahvilat jatkuvat 16.12

Esite jaettavaksi / tulostettavaksi.

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Hellä kosketus vähentää vauvan stressiä ja itkuisuutta.

Vauvatalon Hellän kosketuksen voima –ryhmät on tarkoitettu pienille vauvoille (0-3kk )ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan ja vauvaa hellivään kosketukseen, opetetaan vauvan kehitystä ja univalverytmiä tukeva vauvahieronta sekä tarjotaan vinkkejä itkuisen vauvan rauhoittamiseen.

Hellän kosketuksen voima -ryhmät ovat maksuttomia.  Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet. Otamme mukaan neljä perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kevään 2021 ryhmät:

Ma 6.9. klo 10-12

Ma 13.12. klo 10-12

Esite jaettavaksi ja tulostettavaksi. 

Ilmoittautuminen:
vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444 300

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Vauvatalon äitikaveritukihenkilötoiminta on vapaaehtoista, yksilöllistä vertaistukea alle 2-vuotiaan lapsen äidille. Toiminnan tavoitteena on tukea äidin hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta ja sitä kautta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin sitä edistävästi. Tukisuhteessa tuettavan äidin toiveet ovat keskiössä. Vapaaehtoinen äitikaveri kuuntelee, kulkee rinnalla ja on vertaisena/tukena toiselle äidille. Tukisuhteen aikana yhteisiä tapaamisia on 1-7 kertaa.

Äitikaveri-tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja äitikaveri perehdytetään tehtäväänsä.

Esite jaettavaksi ja tulostettavaksi. 

Yhteydenotot äitikaveritoimintaan:

P. 040 7444 300 / vauvatalo@oetk.fi

Tehostettu perhetyö on lopetettu keväällä 2021. Uutinen aiheesta.