Vanhemmuuteen kasvu alkaa vauvan odotuksesta. Fyysisten ja psyykkisten muutosten myötä valmistaudumme vauvan syntymään. Raskausaikana kehossa ja mielessä tapahtuu paljon. Onneksi vauvanodotusaika on pitkä ja valmistautumisaikaa on. On tavallista, että tuleva muutos, synnytys ja vauva-aika sen jälkeen, jännittää. Neuvolan ja läheisten tuella siitä voi selvitä kuitenkin hyvin ja kiintymyssuhde vauvaan syntyy, vauva-arki käynnistyy mukavasti.

Joskus mieli voi kuitenkin syystä tai toisesta olla kuormittunut ja saatat tarvita tukea vauvanodotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan. Ensi- ja turvakodin vauvaperhepalveluista löydät monipuolisia ja erilaisia juuri sinun tilanteeseesi sopivia vauvaperhepalveluja.

Vauvatalolla kokoontuu erilaisia vauvaperheille suunnattuja maksuttomia ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista vauvaperheen arjessa. Osaan ryhmistä voit tulla silloin, kun se Sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Klikkaa kartta auki!

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi

Vauvatalolla kokoontuu erilaisia vauvaperheille tai vauvaa odottaville suunnattuja maksuttomia ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista.

Osaan ryhmistä voit tulla silloin, kun se Sinulle itsellesi parhaiten sopii. Näitä avoimia ryhmiä ovat Odotusten olohuone ja Vanhempien voimakahvila alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille. Hellän kosketuksen voima -ryhmiin on ennakkoilmoittautuminen. Vauvaperheille tarkoitettu päiväryhmä Seraffiina on lukukauden mittainen, suljettu ryhmä, johon haetaan erillisellä hakemuksella.

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi

Vanhemman hyvinvointi tukee kohtuvauvan hyvinvointia.

Askarruttaako äidiksi / isäksi tulo? Kuormittaako jokin stressi iloista keskittymistä ja valmistautumista vauvan odotukseen ja tulevaan synnytykseen? Oletko uudella paikkakunnalla ja läheisverkostosi on niukka tai synnytätkö kenties ensimmäistä kertaa Suomessa? Tai odotatko vauvaa yksin?

Vauvan odotusaikaan liittyy iloisten tunteiden lisäksi myös monenlaista mielenmyllerrystä ja jännitystä. Läheisten, ystävien ja neuvolan tuella niistä usein selviää hyvin. Joskus läheiset voivat kuitenkin olla toisella paikkakunnalla ja rinnallakulkijaa ei odotusaikana ole. Mieli voi syystä tai toisesta kuormittua liikaa, elämäntilanne voi olla hankala ja tärkeät vauva-ajatukset ja tulevaan muutokseen valmistautuminen voivat sen vuoksi jäädä taka-alalle. Vauvatalon vapaaehtoisdoula-toiminnan ja baby blues -vauvaperhetyön kautta voit saada tukea vauvan odotusaikaasi.

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve.

Myös baby blues -toiminnan työntekijä voi tarjota Sinulle, äiti, isä, lyhytkestoista (1-5 kertaa) tukea. Voit tarvita tukea vanhemmaksi valmistautumisessa, vauvan odotus- tai vauva-ajan stressin vähentämisessä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Baby blues-toimintaan voit hakeutua helposti itse yhteyttä ottaen. Palvelu on maksutonta. Baby blues -toimintaan voi ohjautua Oulusta sekä lähikunnista.

Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija, terveydenhoitaja YAMK
p. 040-3547757, tarja.kuivala@oetk.fi

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan
p. 040 7444300 (ma-to klo 14-16)
tai doula@oetk.fi

PDF-tiedosto tallennettavaksi / tulostettavaksi, syksy 2020.

Baby blues -toiminta on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on perheiden selviytyminen arjesta, perheen omien voimavarojen vahvistuminen, päivärytmin löytyminen ja vauvan ja vanhemmuuden tuoman ilon löytyminen.

Palvelu on maksutonta ja siihen voi osallistua nimettömänä. Toiminta on tarkoitettu vauvaa odottaville tai vauvan jo saaneille perheille. Perhe voi itse ottaa yhteyttä Baby blues -toimintaan tai ohjautua toimintaan verkostojen kautta.

Baby blues -toiminta on puhelin- ja chat-neuvontaa, yksilötapaamisia arjen tueksi (1-5 kertaa), vierailuja vauva-vanhempi -verkostoissa ja ryhmätoimintaa Sinun tarpeidesi mukaan.

Baby blues -toimintaan sisältyvät myös uniohjauspalvelut. Lue lisää kohdasta Tukea vauvan uniasioissa.

Vauvojen unihäiriöt tuottavat stressiä ja uuvuttavat vanhempia. Ilo arjesta ja vauvasta voi väsymyksen myötä kadota. Tällaisessa tilanteessa perheen omat ratkaisukeinot voivat olla vähissä.

Baby blues-vauvaperhetyön monipuolinen uniohjaustoiminta voi tarjota yksilöllistä tukea perheille. Voit saada yhdistyksemme uniohjauspalveluita maksutta Oulun alueella itse yhteyttä ottaen. Tarjoamme unipalveluja myös lähikuntiin.

Baby blues—toiminnan unipalvelut alle 2-vuotiaiden lasten perheille:

  • unipuhelinneuvontaa ajanvarauksella
  • avo- ja kotikäyntejä
  • vierailut vanhempi-lapsi-verkostoissa uniteemoin
  • Unichat – toiminta

Tarja Kuivala, p. 040-3547757 tarja.kuivala@oetk.fi
Vauvatyön asiantuntija, terv.hoit. yamk / Vauvatalo

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen. Doula tarjoaa tukeaan odotusaikana (1-2 tapaamista) ja halutessasi varautuu tulemaan mukaan myös synnytykseen.

Doula tarjoaa inhimillistä tukea äidin toiveiden mukaisesti ja kulkee kappaleen matkaa perheesi rinnalla. Doula tapaa äitiä / perhettä myös synnytyksen jälkeen. Myös isät voivat hyötyä doulan tuesta. Synnyttäjiltä kerättyjen palautteiden mukaan merkityksellisintä doulien tarjoamassa tuessa oli äitien turvallisuudentunteen paraneminen läsnäolevan, rohkaisevan, kannustavan doulan avulla. Turvallinen olo puolestaan tukee synnytyksen etenemistä.

Doulat tarjoavat tukeaan myös keskusteluin, ilman synnytyksessä mukanaoloa. Doulan voi saada oululainen tai harkiten myös lähikunnassa asuva synnyttäjä / perhe. Doulan tarvetta arvioidaan yhdessä työntekijän kanssa. Doulan tuki on perheille maksutonta.

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan
p. 040 7444300 (ma-to klo 14-16)
tai doula@oetk.fi

Vauvatalon Seraffiina-päiväryhmä

Päiväryhmä tarjoaa tukea vanhemman ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa. Ryhmän tavoitteena on tukea perhettä kannustavaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa myönteisiä voimavaroja kasvattajana ennaltaehkäisten hyvissä ajoin suurempia haasteita. Vauvan uteliaisuutta ja kehitystä tuetaan sekä sylin ja kosketuksen merkitystä painotetaan. Perheet saavat ryhmässä vertaistukea ja vauvat vauvaystäviä.

”Ne kahvihetket oli ensimmäisiä kertoja, kun koin, että mulla oli autonomia omaan elämään. Sitä ennen ei ikinä saanut lasta nukahtamaan ulos ja oli aina jotenkin ihan sippi. Ja yhtäkkiä sai juoda kahvin rauhassa ja lapsi nukkuu ulkona rauhallisesti – niin oli semmoinen olo tavallaan, että ehkä tää tästä, tän hetken tuntuu ainakin ihan hyvältä.” (Ote opinnäytetyöstä Tanskanen A. & Tyvi. L. 2018. ”Täällä on niinkö kotipesässä itekin, niinku linnun-poikanen jota hoivataan siihen vanhemmuuteen” -Äitien kokemuksia päiväryhmä Seraffiinan toiminnasta. Oulun ammattikorkeakoulu.)

Ryhmässä leikitään ja lauletaan vauvojen kanssa, keskustellaan vanhemmuudesta ja mieltä askarruttavista asioista sekä tuetaan erilaisia kädentaitoja. Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan vuorovaikutukseen ICDP-ryhmänohjausmallin mukaisesti. Lisäksi perheet saavat tietoa vanhemman varhaisen trauman vaikutuksista vanhemmuuteen.

Toiminta on perheille maksutonta. Ryhmässä tarjotaan ilmainen lounas vanhemmalle ja vauvalle. Toiminnan mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Ryhmä kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona klo 10-14.  Ryhmäkaudet alkavat elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa.

Ryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa olemalla yhteydessä ryhmänohjaajiin. Ryhmään voi hakea äiti tai isä alle 2 v lapsen kanssa tai vauvaa odottava vanhempi. Sen jälkeen sovitaan haastatteluaika perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmätilaan tai perheen kotiin.

Ryhmään pääsemisen kriteerit:

  • Alle 2-vuotias lapsi perheessä
  • Tuen tarve vauva-arkeen
  • Sitoutuminen ryhmään

Ryhmähaku syksyn 2020 ryhmään on päättynyt ja ryhmä käynnistyy 2.9.20.  Kevään 2021 ryhmähaku on avoin koko syksyn.

Hakemuksen toimittamista sähköpostitse tai postitse suositellaan, Vauvatalon osoite Viestikatu 10 c 52-53, 90130 OULU. Jos valtakunnallinen poikkeustila koronaviruksen vuoksi jatkuu, ryhmä kokoontuu etäyhteydellä.

Hakemus Seraffiinaan

Seraffiina-ryhmän lisäksi poikkeusolosuhteiden ulkopuolella perheille on mahdollista tarjota kotiin tehtävää työtä. Kotiin tehtävä työ on maksullista, tavoitteellista ja se tukee ryhmässä tehtävää työskentelyä tuttujen ohjaajien kanssa. Kotiin tehtävästä työstä sovitaan erikseen kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Olethan yhteydessä puhelimitse/sähköpostilla, mikäli sinulla on kysyttävää.

Yhteystiedot:

Lea Abazi, vauvatyön asiantuntija, toimintaterapeutti AMK, p. 040-567 0581, lea.abazi@oetk.fi

Taina Mikkonen, vauvatyön asiantuntija, sosionomi AMK, p. 040-567 0523, taina.mikkonen@oetk.fi

vauvatalo@oetk.fi

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä. Jos Sinulla on vauva ja / tai alle 2-vuotias lapsi, tule mukaan avoimeen Vanhempien voimakahvilaan. Voit osallistua kerran tai oman tarpeesi mukaan vaikka jokaiseen kahvilaan.

Ryhmässä saat kahvi- / teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauva-/ pikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen.

Ryhmässä toimivat ohjaajina Vauvatalon asiantuntijat. Ei ilmoittautumista. Voimakahvila toteutuu 12.10. alkaen toistaiseksi etänä. Katso ilmoittautumislinkki Facebookista.

Lisätietoja facebookista: Vauvatalon ryhmät-sivulta / p. 040 744 4300

Vauvaa odottavan äidin hyvinvointi tukee myös kohtuvauvan hyvinvointia. Hyvinvointia tukevat mm. keskustelut vertaisten kanssa.

Odotusten olohuone on vauvaa odottavien kohtaamispaikka, jossa voit kahvikupin äärellä jakaa vauvan odotukseen liittyviä ajatuksia, tunteita sekä saada tietoa päivän teemaan liittyen.

Ryhmän ohjaajina toimivat Vauvatalon asiantuntijat ja mukana on välillä myös vapaaehtoisia doulia. Odotusten olohuonetta toteutetaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Ei ilmoittautumista. Odotusten olohuone toteutuu 12.10. alkaen toistaiseksi etänä. Katso ilmoittautumislinkki Facebookista.

Lisätietoja facebookista: Vauvatalon ryhmät-sivulta / p. 040 354 7757, p. 040 744 4300 / vauvatalo@oetk.fi

Hellä kosketus vähentää vauvan stressiä ja itkuisuutta sekä tukee vauvan hyvää kehitystä!

Vauvatalon Hellän kosketuksen voima –ryhmät on tarkoitettu pienille vauvoille (0-6kk) ja heidän vanhemmilleen. Kerran kokoontuvassa ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan ja vauvaa hellivään kosketukseen. Ryhmässä opetetaan Ruth Ricen vauvahieronta, joka rauhoittaa, rentouttaa ja tukee vauvan kehitystä sekä hyvän uni – valverytmin löytymistä.

Hellän kosketuksen voima -ryhmät ovat maksuttomia.  Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet.

Ryhmä toteutuu 12.10. alkaen toistaiseksi etänä.

Ilmoittautuminen ryhmiin:
vauvatalo@oetk.fi / p. 040 567 0523, p. 040 7444 300