Vanhemmuuteen kasvu alkaa vauvan odotuksesta. Fyysisten ja psyykkisten muutosten myötä valmistaudumme vauvan syntymään. Raskausaikana kehossa ja mielessä tapahtuu paljon. Onneksi vauvanodotusaika on pitkä ja valmistautumisaikaa on. On tavallista, että tuleva muutos, synnytys ja vauva-aika sen jälkeen jännittää. Neuvolan ja läheisten tuella siitä voi selvitä kuitenkin hyvin ja kiintymyssuhde vauvaan syntyy sekä vauva-arki käynnistyy mukavasti.

Joskus mieli voi kuitenkin syystä tai toisesta olla kuormittunut ja saatat tarvita tukea vauvan odotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan. Vauvatalon vauvaperhepalveluista löydät helposti tavoitettavia, monipuolisia ja maksuttomia, juuri sinun tilanteeseesi sopivia vauvaperhepalveluja.

Vauvatalolla tarjotaan yksilöllistä tukea äideille ja isille. Tapaamisiin voit tulla yhdessä vauvan kanssa. Tarjoamme tukea puhelimitse, videovastaanotoilla sekä avo- ja kotikäynneillä.  Vauvatalolla kokoontuu myös erilaisia vauvaperheille suunnattuja ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien ja vauvojen hyvinvointia sekä jaksamista vauvaperheen arjessa.

Klikkaa kartta auki!

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi.

Vauvatalon ryhmät -Facebook-sivulta löydät tuoreimman tiedon ryhmistä.

 

Katso vauvatalon virtuaalinen esittelykierros YouTubessa.

Vauvatalolla kokoontuu erilaisia vauvaperheille suunnattuja maksuttomia ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien hyvinvointia ja jaksamista. 

Ryhmiä ovat mm.  vanhempien Voimakahvila, Hellän kosketuksen voima sekä Päiväryhmä Seraffiina.  

Vanhemman hyvinvointi tukee kohtuvauvan hyvinvointia.

Askarruttaako äidiksi / isäksi tulo? Kuormittaako jokin stressi keskittymistä ja valmistautumista vauvan odotukseen ja tulevaan synnytykseen? Oletko uudella paikkakunnalla ja läheisverkostosi on niukka tai synnytätkö kenties ensimmäistä kertaa Suomessa? Tai odotatko vauvaa yksin?

Vauvan odotusaikaan liittyy iloisten tunteiden lisäksi myös monenlaista mielenmyllerrystä ja jännitystä. Läheisten, ystävien ja neuvolan tuella niistä usein selviää hyvin. Joskus läheiset voivat kuitenkin olla toisella paikkakunnalla ja rinnalla kulkijaa ei odotusaikana ole. Mieli voi syystä tai toisesta kuormittua liikaa, elämäntilanne voi olla hankala ja tärkeät vauva-ajatukset ja tulevaan muutokseen valmistautuminen voivat sen vuoksi jäädä taka-alalle.

Vauvatalon baby blues –toiminnasta voit saada tukea vauvan odotusaikaan. Baby blues -toiminnassa on mahdollisuus 1-5 kerran maksuttomiin tapaamisiin. Kannattelevaa tukea tarjotaan sekä äideille että isille. Voit tarvita tukea vanhemmaksi valmistautumisessa, vauvan odotus- tai vauva-ajan stressin vähentämisessä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Baby blues-toimintaan voit hakeutua helposti itse yhteyttä ottaen. Palvelu on maksutonta. Baby blues -toimintaan voi hakeutua Oulusta, lähikunnista ja etäyhteyksin myös muualta Suomesta.

Vauvatalon kautta sinulla on mahdollisuus saada myös vapaaehtoisdoula tueksesi raskauteen ja synnytykseen. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. kts. vapaaehtoisdoulatoiminta.

Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta
Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan:
Vapaaehtoisdoulatoiminta

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi 

Baby blues -toiminta on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on perheiden selviytyminen arjesta, perheen omien voimavarojen vahvistuminen, päivärytmin löytyminen ja vauvan ja vanhemmuuden tuoman ilon löytyminen. Baby blues-toiminta on vauvalähtöistä keskustelutukea.  

Palvelu on maksutonta ja siihen voi osallistua nimettömänä. Perhe voi itse ottaa yhteyttä Baby blues -toimintaan tai ohjautua toimintaan verkostojen kautta. Vauva voi olla mukana tapaamisissa. 

Baby blues -toiminta on puhelinneuvontaa sekä yksilö- ja paritapaamisia (1-5 kertaa tai mahdollisuuksien mukaan myös kotikäyntejä.) 

Baby blues -toimintaan sisältyvät myös uniohjauspalvelut. Lue lisää kohdasta Tukea vauvan uniasioissa. 

Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta

Vauvojen unihäiriöt tuottavat stressiä ja uuvuttavat vanhempia. Ilo arjesta ja vauvasta voi väsymyksen myötä kadota. Väsymys voi vaikuttaa siten, että perheen omat ratkaisukeinot voivat olla vähissä. 

Baby blues-vauvaperhetyön monipuolinen uniohjaustoiminta voi tarjota yksilöllistä tukea perheille. Voit saada yhdistyksemme uniohjauspalveluita maksutta Oulun alueella itse yhteyttä ottaen. Tarjoamme unipalveluja myös lähikuntiin.  

Baby blues—toiminnan unipalvelut alle 2-vuotiaiden lasten perheille: 

  • unipuhelinneuvontaa ajanvarauksella 
  • avo- ja kotikäyntejä, videovastaanottoja 
Tarja Kuivala
Vauvatyön asiantuntija Baby blues -toiminta

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä tai sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen. Doula tarjoaa tukeaan odotusaikana (1-2 tapaamista) ja halutessasi varautuu tulemaan mukaan myös synnytykseen. 

Doula tarjoaa inhimillistä tukea äidin toiveiden mukaisesti ja kulkee kappaleen matkaa perheen rinnalla. Doula tapaa äitiä / perhettä myös synnytyksen jälkeen. Myös isät voivat hyötyä doulan tuesta. Synnyttäjiltä kerättyjen palautteiden mukaan merkityksellisintä doulien tarjoamassa tuessa oli äitien turvallisuudentunteen paraneminen läsnä olevan, rohkaisevan ja kannustavan doulan avulla. Turvallinen olo puolestaan tukee synnytyksen etenemistä. 

Doulat tarjoavat tukeaan myös keskusteluin, ilman synnytyksessä mukanaoloa. Doulan voi saada oululainen ja myös lähikunnassa asuva synnyttäjä / perhe. Doulan tarvetta arvioidaan yhdessä Vauvatalon työntekijän kanssa. Doulan tuki on perheille maksutonta. 

Esite jaettavaksi/tulostettavaksi.

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan

Vapaaehtoisdoulatoiminta

Päiväryhmä tarjoaa tukea vanhemman ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Keskeistä on vakaan ja toimivan arjen tukeminen sekä yhteisen ilon löytäminen vauvan ja vanhemman välisessä suhteessa. Ryhmän tavoitteena on tukea perhettä kannustavaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa myönteisiä voimavaroja kasvattajana. Vauvan uteliaisuutta ja kehitystä tuetaan sekä sylin ja kosketuksen merkitystä painotetaan. Perheet saavat ryhmässä vertaistukea ja vauvat vauvaystäviä. 

”Ne kahvihetket oli ensimmäisiä kertoja, kun koin, että mulla oli autonomia omaan elämään. Sitä ennen ei ikinä saanut lasta nukahtamaan ulos ja oli aina jotenkin ihan sippi. Ja yhtäkkiä sai juoda kahvin rauhassa ja lapsi nukkuu ulkona rauhallisesti – niin oli semmoinen olo tavallaan, että ehkä tää tästä, tän hetken tuntuu ainakin ihan hyvältä.” (Ote opinnäytetyöstä Tanskanen A. & Tyvi. L. 2018. ”Täällä on niinkö kotipesässä itekin, niinku linnun-poikanen jota hoivataan siihen vanhemmuuteen” -Äitien kokemuksia päiväryhmä Seraffiinan toiminnasta. Oulun ammattikorkeakoulu.) 

Ryhmässä leikitään ja lauletaan vauvojen kanssa, keskustellaan vanhemmuudesta ja mieltä askarruttavista asioista sekä tuetaan erilaisia kädentaitoja. Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi.  Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan vuorovaikutukseen. Lisäksi vanhemmat saavat tietoa omien lapsuuden aikaisten kokemusten vaikutuksista vanhemmuuteen. 

Toiminta on perheille maksutonta. Ryhmässä tarjotaan ilmainen lounas vanhemmalle ja vauvalle. Ryhmä kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona klo 10-14.  Ryhmäkaudet alkavat elo-syyskuussa ja tammi-helmikuussa. 

Ryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa olemalla yhteydessä ryhmänohjaajiin. Ryhmään voi hakea äiti tai isä alle 2 v lapsen kanssa tai vauvaa odottava vanhempi. Sen jälkeen sovitaan haastatteluaika perheen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ryhmätilaan tai perheen kotiin. 

Ryhmään pääsemisen kriteerit: 

  • Alle 2-vuotias lapsi (myös vauvaa odottavat) 
  • Tuen tarve vauva-arkeen 
  • Sitoutuminen ryhmään 

Haku syksyn 2021 ryhmään on päättynyt. 

Seraffiina-ryhmän lisäksi perheille on mahdollista tarjota kotiin tehtävää työtä. Kotiin tehtävä työ on maksullista, tavoitteellista ja se tukee ryhmässä tehtävää työskentelyä tuttujen ohjaajien kanssa. Kotiin tehtävästä työstä sovitaan erikseen kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Olethan yhteydessä puhelimitse/sähköpostilla, mikäli sinulla on kysyttävää. 

Yhteystiedot: 

Lea Abazi, p. 040-5670581   lea.abazi@oetk.fi

Irja Tarkiainen, p. 040-5670523   irja.tarkiainen@oetk.fi

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä. Jos Sinulla on vauva ja / tai alle 2-vuotias lapsi, tule mukaan avoimeen Vanhempien voimakahvilaan. Voit osallistua kerran tai oman tarpeesi mukaan vaikka jokaiseen kahvilaan. 

Ryhmässä saat kahvi- / teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauva-tai pikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen. 

Ryhmässä toimivat ohjaajina Vauvatalon asiantuntijat. Voimakahvila toteutuu  Vauvatalolla, osoitteessa Viestikatu 10 C 52-53 Intiössä. 

Esite jaettavaksi / tulostettavaksi.

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Hellä kosketus vähentää vauvan stressiä ja itkuisuutta. 

Vauvatalon Hellän kosketuksen voima –ryhmät on tarkoitettu pienille vauvoille (0-3kk )ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan ja vauvaa hellivään kosketukseen, opetetaan vauvan kehitystä ja univalverytmiä tukeva vauvahieronta sekä tarjotaan vinkkejä itkuisen vauvan rauhoittamiseen. 

Hellän kosketuksen voima -ryhmät ovat maksuttomia.  Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet. Otamme mukaan neljä perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Syksyn 2021 ryhmät:

Ma 6.9. klo 10-12

Ma 13.12. klo 10-12

Esite jaettavaksi ja tulostettavaksi. 

Ilmoittautuminen:
vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444 300

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Vauvatalon äitikaveritukihenkilötoiminta on vapaaehtoista, yksilöllistä vertaistukea alle 2-vuotiaan lapsen äidille. Toiminnan tavoitteena on tukea äidin hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta ja sitä kautta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin sitä edistävästi. Tukisuhteessa tuettavan äidin toiveet ovat keskiössä. Vapaaehtoinen äitikaveri kuuntelee, kulkee rinnalla ja on vertaisena/tukena toiselle äidille. Tukisuhteen aikana yhteisiä tapaamisia on 1-7 kertaa. 

Äitikaveri-tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja äitikaveri perehdytetään tehtäväänsä. 

Esite jaettavaksi ja tulostettavaksi. 

Yhteydenotot äitikaveritoimintaan:

P. 040 7444 300 / vauvatalo@oetk.fi

Usein pikkulapsiperheiden arkeen liittyy stressiä ja kiirettä. Joskus stressi kuitenkin kuormittaa liikaa ja silloin apu voi olla tarpeen.

Stressistä säätelyyn -ryhmä on oululaisille pikkulapsiperheille tarkoitettu, suljettu ryhmä, joka kokoontuu syksyllä 2021 etänä.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos…
-perheessäsi on alle 2-vuotias lapsi
-ryhmätoiminta sopii sinulle
-koet arjen kuormittavana
-kaipaat keinoja stressin hallintaan

Stressin säätelyyn-ryhmä pähkinänkuoressa:
Suljettu ryhmä, johon voit tulla mukaan matalalla kynnyksellä.
Saat tietoa stressistä ja sen säätelystä.
Opit tapoja tunnistaa stressireaktioita.
Löydät keinoja toimia kuormittavissa tilanteissa, ja tietoisuustaitosi vahvistuvat.
Vertaistuen kokemus ja myös taloudenhallintaan liittyvät asiat ovat osa ryhmän sisältöä.
Mukana vierailevia asiantuntijoita.

Ryhmäpäivät: 2.9.-14.10.( 7 kertaa) torstaisin klo 17.00-18.30 sekä 4.11-16.12. (7 kertaa) torstaisin klo 17.00-18.30

Ilmoittautuminen ensimmäiseen ryhmään viimeistään 30.8. ja toiseen ryhmään 31.10. Tule rohkeasti mukaan! Ryhmään otetaan mukaan 4-6 perhettä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Vauvatalo, puh. 040 7444300
vauvatalo@oetk.fi

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi (syksy 2021)

Tehostettu perhetyö on lopetettu keväällä 2021. Uutinen aiheesta.

Tapaamisilla pohditaan ja tuetaan vanhemman vuorovaikutussuhteen kehittymistä vauvan kanssa. Tapaamisten aikana keskustellaan, leikitään ja tehdään yhdessä erilaisia harjoituksia.

Ilmoittaudu mukaan, jos sinulla on laskettu aika loppuvuodesta 2021/alkuvuodesta 2022. Varaa paikkasi ajoissa!

Tapaamiset:
4.10. klo 16 18
18.10. klo 16 18
1.11. klo 16 18
15.11. klo 16 18

Ryhmän esite