Vanhemmuuteen kasvu alkaa vauvan odotuksesta. Fyysisten ja psyykkisten muutosten myötä valmistaudumme vauvan syntymään. Raskausaikana kehossa ja mielessä tapahtuu paljon. Onneksi vauvanodotusaika on pitkä ja valmistautumisaikaa on. On tavallista, että tuleva muutos, synnytys ja vauva-aika sen jälkeen jännittää. Neuvolan ja läheisten tuella siitä voi selvitä kuitenkin hyvin ja kiintymyssuhde vauvaan syntyy sekä vauva-arki käynnistyy mukavasti.

Joskus mieli voi kuitenkin syystä tai toisesta olla kuormittunut ja saatat tarvita tukea vauvan odotukseen, synnytykseen ja vauva-aikaan. Vauvatalon vauvaperhepalveluista löydät helposti tavoitettavia, monipuolisia ja maksuttomia, juuri sinun tilanteeseesi sopivia vauvaperhepalveluja.

Vauvatalolla tarjotaan yksilöllistä tukea äideille ja isille. Tapaamisiin voit tulla yhdessä vauvan kanssa. Tarjoamme tukea puhelimitse, videovastaanotoilla sekä avo- ja kotikäynneillä.  Vauvatalolla kokoontuu myös erilaisia vauvaperheille suunnattuja maksuttomia ryhmiä/avoimia kahviloita, jotka tukevat vanhempien ja vauvojen hyvinvointia sekä jaksamista vauvaperheen arjessa.

Klikkaa kartta auki!

Vauvatalon yhteystiedot: Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä) / p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi.

Vauvatalon ryhmät -Facebook-sivulta löydät tuoreimman tiedon ryhmistä.

26.1.22: Koronatilanteesta johtuen Vauvatalon tapaamiset ja ryhmät toteutuvat nyt 13.2.22 asti etäyhteydellä. Seuraamme tilannetta ja infoamme jatkosta lisää. Lisätietoja p. 040 7444 300 / vauvatalo@oetk.fi

 

Katso vauvatalon virtuaalinen esittelykierros YouTubessa.

Vanhemman hyvinvointi tukee kohtuvauvan hyvinvointia.

Askarruttaako äidiksi / isäksi tulo? Kuormittaako jokin stressi keskittymistä ja valmistautumista vauvan odotukseen ja tulevaan synnytykseen? Oletko uudella paikkakunnalla ja läheisverkostosi on niukka tai synnytätkö kenties ensimmäistä kertaa Suomessa? Tai odotatko vauvaa yksin?

Vauvan odotusaikaan liittyy iloisten tunteiden lisäksi myös monenlaista mielenmyllerrystä ja jännitystä. Läheisten, ystävien ja neuvolan tuella niistä usein selviää hyvin. Joskus läheiset voivat kuitenkin olla toisella paikkakunnalla ja rinnalla kulkijaa ei odotusaikana ole. Mieli voi syystä tai toisesta kuormittua liikaa, elämäntilanne voi olla hankala ja tärkeät vauva-ajatukset ja tulevaan muutokseen valmistautuminen voivat sen vuoksi jäädä taka-alalle.

Vauvatalon baby blues –toiminnasta voit saada tukea vauvan odotusaikaan. Baby blues -toiminnassa on mahdollisuus 1-5 kerran maksuttomiin tapaamisiin. Kannattelevaa tukea tarjotaan sekä äideille että isille. Voit tarvita tukea vanhemmaksi valmistautumisessa, vauvan odotus- tai vauva-ajan stressin vähentämisessä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Baby blues-toimintaan voit hakeutua helposti itse yhteyttä ottaen. Palvelu on maksutonta. Baby blues -toimintaan voi hakeutua Oulusta, lähikunnista ja etäyhteyksin myös muualta Suomesta.

Vauvatalon kautta sinulla on mahdollisuus saada myös vapaaehtoisdoula tueksesi raskauteen ja synnytykseen. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. kts. vapaaehtoisdoulatoiminta.

Vauvatalon yhteystiedot:

Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä)

 p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi 

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan:
p. 040 7444 300/ doula@oetk.fi

Baby blues -toiminta on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa, jonka tavoitteena on perheiden selviytyminen arjesta, perheen omien voimavarojen vahvistuminen, päivärytmin löytyminen ja vauvan ja vanhemmuuden tuoman ilon löytyminen. Baby blues-toiminta on vauvalähtöistä keskustelutukea.  

Palvelu on maksutonta ja siihen voi osallistua nimettömänä. Perhe voi itse ottaa yhteyttä Baby blues -toimintaan tai ohjautua toimintaan verkostojen kautta. Vauva voi olla mukana tapaamisissa. 

Baby blues -toiminta on puhelinneuvontaa sekä yksilö- ja paritapaamisia (1-5 kertaa tai mahdollisuuksien mukaan myös kotikäyntejä.) 

Baby blues -toimintaan sisältyvät myös uniohjauspalvelut. Lue lisää kohdasta Tukea vauvan uniasioissa. 

Vauvatalon yhteystiedot:

Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä)

 p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi 

Vauvojen unihäiriöt tuottavat stressiä ja uuvuttavat vanhempia. Ilo arjesta ja vauvasta voi väsymyksen myötä kadota. Väsymys voi vaikuttaa siten, että perheen omat ratkaisukeinot voivat olla vähissä. 

Baby blues-vauvaperhetyön monipuolinen uniohjaustoiminta voi tarjota yksilöllistä tukea perheille. Voit saada yhdistyksemme uniohjauspalveluita maksutta Oulun alueella itse yhteyttä ottaen. Tarjoamme unipalveluja myös lähikuntiin.  

Baby blues—toiminnan unipalvelut alle 2-vuotiaiden lasten perheille: 

  • unipuhelinneuvontaa ajanvarauksella 
  • avo- ja kotikäyntejä, videovastaanottojaVauvatalon yhteystiedot:Viestikatu 10 C 52-53, 90130 Oulu (Intiön Salen takana, oma sisäänkäynti talon päädystä)  p. 040 7444300 / vauvatalo@oetk.fi  

Vauvatalon kautta Sinulla on mahdollisuus saada vapaaehtoisdoula. Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityistuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä tai sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen. Doula tarjoaa tukeaan odotusaikana (1-2 tapaamista) ja halutessasi varautuu tulemaan mukaan myös synnytykseen. 

Doula tarjoaa inhimillistä tukea äidin toiveiden mukaisesti ja kulkee kappaleen matkaa perheen rinnalla. Doula tapaa äitiä / perhettä myös synnytyksen jälkeen. Myös isät voivat hyötyä doulan tuesta. Synnyttäjiltä kerättyjen palautteiden mukaan merkityksellisintä doulien tarjoamassa tuessa oli äitien turvallisuudentunteen paraneminen läsnä olevan, rohkaisevan ja kannustavan doulan avulla. Turvallinen olo puolestaan tukee synnytyksen etenemistä. 

Doulat tarjoavat tukeaan myös keskusteluin, ilman synnytyksessä mukanaoloa. Doulan voi saada oululainen ja myös lähikunnassa asuva synnyttäjä / perhe. Doulan tarvetta arvioidaan yhdessä Vauvatalon työntekijän kanssa. Doulan tuki on perheille maksutonta. 

Esite jaettavaksi/tulostettavaksi.

Yhteydenotot vapaaehtoisdoula-toimintaan:
p. 040 7444 300/ doula@oetk.fi

Vauvatalon äitikaveritukihenkilötoiminta on vapaaehtoista, yksilöllistä vertaistukea alle 2-vuotiaan lapsen äidille. Toiminnan tavoitteena on tukea äidin hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden kokemusta ja sitä kautta vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin sitä edistävästi. Tukisuhteessa tuettavan äidin toiveet ovat keskiössä. Vapaaehtoinen äitikaveri kuuntelee, kulkee rinnalla ja on vertaisena/tukena toiselle äidille. Tukisuhteen aikana yhteisiä tapaamisia on 1-7 kertaa. Tapaamisia voi jatkaa molempien yhteisestä toiveesta lapsen 2-vuoden ikään saakka.

Äitikaveri-tukihenkilötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja äitikaveri perehdytetään tehtäväänsä.

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Yhteydenotot äitikaveritoimintaan:

P. 040 7444 300 / vauvatalo@oetk.fi

Vanhemmuus on iloinen asia, mutta välillä stressi kuormittaa ja voimat ovat vähissä. Jos Sinulla on vauva ja / tai alle 2-vuotias lapsi, tule mukaan avoimeen Vanhempien voimakahvilaan. Voit osallistua kerran tai oman tarpeesi mukaan vaikka jokaiseen kahvilaan. 

Ryhmässä saat kahvi- / teekupposen äärellä vertaistukea ja vinkkejä vauva-tai pikkulapsiperheen arjesta selviytymiseen ja voimavarojen löytämiseen. 

Voimakahvila kokoontuu joka torstai alkaen 27.1. klo 12-15. Voimakahvila jatkuu viikoittain (ei hiihtolomalla vk 10 eikä helatorstaina) aina 16.6.
saakka.

Ryhmässä toimivat ohjaajina Vauvatalon asiantuntijat. Voimakahvila toteutuu  Vauvatalolla, osoitteessa Viestikatu 10 C 52-53 Intiössä. 

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Valvottaako vauva, kuormittaako arki? Et ole yksin!

Ensimmäinen vauvavuosi tuo ilon lisäksi usein mukanaan myös univajetta vanhemmille. Keskustellaan yhdessä niin pienten kuin isompienkin vauvojen ja taaperoiden unesta. Kahvilassa saat vertaistukea ja vinkkejä, vanhempien unta unohtamatta. Mukana vauvatalon asiantuntijat.

Unikahvilat ovat suunnattu alle 2-vuotiaiden lasten perheille. Unikahvilat toteutuvat keväällä 5 kertaa eri Oulun alueen hyvinvointikeskuksissa tai koronatilanteesta johtuen etänä. Laitamme tietoa nettisivuille ja Vauvatalon ryhmät- facebook sivuille aina kun paikka varmistuu. 

Kevään 2022 unikahvilat:

ma 24.1. klo 14-15.30 Etänä Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen perheille. Etänä toimiviin kahviloin kaikki halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan, vaikka et asuisikaan kyseisellä alueella!

ma 21.2. klo 14-15.30 Kaakkurin hyvinvointikeskuksen perheille. Paikka: seurakunnan nuorisotilat, Sulkakuja 8, 90420 Oulu. (Jos koronatilanne vaatii, toteutetaan kahvila etänä. Linkki etätapaamiseen tulee tänne nettisivuille.)

ma 28.3. klo 14-15.30 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

ti 10.5. klo 14-15.30 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

ma 13.6. klo 14-15.30 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444 300 / Vauvatalon ryhmät-facebook

Hellä kosketus vähentää vauvan stressiä ja itkuisuutta. 

Vauvatalon Hellän kosketuksen voima –ryhmät on tarkoitettu pienille vauvoille (0-6 kk )ja heidän vanhemmilleen. Ryhmässä tuetaan vanhempia kannustavaan ja vauvaa hellivään kosketukseen, opetetaan vauvan kehitystä ja univalverytmiä tukeva vauvahieronta sekä tarjotaan vinkkejä itkuisen vauvan rauhoittamiseen. 

Hellän kosketuksen voima -ryhmät ovat maksuttomia.  Ryhmiin voivat osallistua myös Oulun lähikuntien vauvaperheet. Otamme mukaan neljä perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Syksyn 2021 ryhmät:

Ma 6.9. klo 10-12

Ma 13.12. klo 10-12

Esite jaettavaksi ja tulostettavaksi. 

Kevään 2022 ryhmät:

Ma 14.2. klo 10-11.30 etänä
Ma 14.3. klo 10-11.30 livenä Vauvatalolla
Ma 4.4. klo 10-11.30 etänä
Ma 30.5. klo 10-11.30 livenä Vauvatalolla

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Ilmoittautuminen:
vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444 300

Katso ajantasaista lisätietoa Facebookista: Vauvatalon ryhmät 

Usein pikkulapsiperheiden arkeen liittyy stressiä ja kiirettä. Joskus stressi kuitenkin kuormittaa liikaa ja silloin apu voi olla tarpeen. Vauvapysäkki-ryhmät ovat pikkulapsiperheille tarkoitettuja matalan kynnyksen ryhmiä, joihin voi hakeutua, jos arki kuormittaa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos…
-perheessäsi on alle 2-vuotias lapsi tai odotat vauvaa
-ryhmätoiminta sopii sinulle
-koet arjen kuormittavana
-kaipaat keinoja stressin hallintaan

Vauvapysäkki ryhmä on:
-Suljettu ryhmä, johon voit tulla mukaan matalalla kynnyksellä.
-Saat tietoa stressistä ja sen säätelystä.
-Opit tapoja tunnistaa stressireaktioita.
-Löydät keinoja toimia kuormittavissa tilanteissa, ja tietoisuustaitosi vahvistuvat.
-Vertaistuen kokemus ja myös taloudenhallintaan liittyvät asiat ovat osa ryhmän sisältöä.

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Vauvatalo, puh. 040 7444300
vauvatalo@oetk.fi

Vanhemmuuteen siirtyminen on monelle vanhemmalle paitsi odotettu myös usein stressaava elämäntilanne. Hyvän vanhemmuuden kokemusta ja kyvykkyyttä voidaan tukea sekä vahvistaa eri keinoin.

Hoivaa ja Leiki-ryhmät tukevat vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä tarjoavat vanhemmalle mahdollisuuden pohtia omaa vanhemmuuttaan. Vanhemman kyky suuntautua tunnetasolla lapseen vahvistuu. Tapaamisten aikana keskustellaan, leikitään ja tehdään  erilaisia harjoituksia yhdessä vauvojen ja vanhempien kanssa. Ryhmän tarkoituksena on lisätä vanhemman mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa.

Keväällä 2022 Vauvatalolla kokoontuu kaksi Hoivaa ja Leiki-ryhmää, toinen alle 6 kk:n ikäisille vauvoille ja toinen odottajille. Ryhmät ovat suljettuja ja niihin kuuluu alussa haastattelu.

Hoivaa ja Leiki- ryhmä alle 6 kk:n ikäisille vauvoille

1.2.-29.3.22 tiistaisin klo 10-11.30 (8 tapaamiskertaa)

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Hoivaa ja Leiki- ryhmä vauvaa odottaville (laskettu aika kesä-elokuussa 2022) 

25.4.-23.5.22 ma klo 16-18 (4 tapaamiskertaa)

Esite tulostettavaksi ja jaettavaksi.

Jos kaipaat lisätietoja, niin otathan rohkeasti yhteyttä vauvatalo@oetk.fi / p. 040 7444300.

Päiväryhmä Seraffiina

Päiväryhmä Seraffiina on toiminut Oulussa vuodesta 1996 lähtien ja muovautunut vuosien varrella asiakkaiden ja ajan tarpeiden mukaan. Olemme erittäin kiitollisia ja ylpeitä, millaisen merkityksellisen ja tärkeän työn äärellä olemme saaneet olla, auttaessamme vauvaperheitä intensiivisessä ryhmätoiminnassa. 

Nyt olemme kuitenkin siinä kohdassa, että intensiivinen päiväryhmätoiminta päättyy vuoden 2021 lopussa. Muutoksen myötä ryhmätoimintamme monipuolistuu ja mahdollisuus yksilölliseen tukeen ja apuun lisääntyy.

Lisätietoja kevään 2022 ryhmistä tulossa pian nettisivuille sekä Vauvatalon ryhmät- facebook sivuille tai voit olla yhteydessä henkilökohtaisesti puhelimitse p. 0407444300 / sähköpostilla vauvatalo@oetk.fi.