Oulun ensi- ja turvakoti on mukana seksuaaliterveystyössä Vuolle Setlementin kanssa. Yhteistyössä tehdään Seritatyötä ja toimitaan Tietoiseksi-hankkeen parissa.

Seritatyö tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalirikoksen ehkäisyssä.

Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettu vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen.

Seksuaalineuvontakoulutuksen lopputyönä toteutettu materiaali ikääntyneiden ja ammattilaisten puheeksi ottamisen tueksi. Materiaali on ikääntyneiden Puhutaan seksuaalisuudesta ja seksistä -ryhmätoiminnan tuote. Linkki pdf-tiedostoon.