Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- ja lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat välitöntä turvapaikkaa väkivallasta selviytymiseen.  Turvakodissa tarjotaan välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Turvakotiin voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Oulun turvakodilla on myös kaksi lemmikkihuonetta, joihin asiakas voi tulla lemmikin kanssa. Muihin huoneisiin lemmikkejä ei voi tuoda, mutta lemmikeille on mahdollista saada turvallinen paikka jakson ajaksi yhteistyötahojemme kautta. Oulun turvakoti on esteetön. Turvakotiin voi tulla suoraan tai soittamalla etukäteen ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaat ja yhteistyötahot voivat myös soittamalla saada turvakodista keskusteluapua ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Suunnitelmallisen työskentelyn varmistamiseksi turvakotijaksojen tulisi olla kestoltaan vähintään yhden viikon mittaisia. Turvakodilla on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Väkivallan tekijän on mahdollista saada keskusteluapua lähisuhdeväkivaltatyön yksiköstä.

Psykososiaalisen tuen lisäksi turvakodissa saa apua käytännön asioiden, kuten asunnon tai lähestymiskiellon hakemiseen. Vertaistukiryhmä mahdollistaa tuen saamisen samassa tilanteesta olevilta henkilöiltä. Turvakotijaksolla kartoitetaan asiakkaan tuen ja avun tarvetta asiakaslähtöisesti. Arvioimme tarvittavia tukitoimia jakson päättymisen jälkeen yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Fyysinen väkivalta: Henkilön ruumiillisen koskemattomuuden tahallinen loukkaus. Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö.

Henkinen väkivalta: Henkilön psyykkisen hyvinvoinnin tahallinen vahingoittaminen. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi alistaminen, arvostelu, nimittely, vähättely, mitätöinti, huomiotta jättäminen, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, voimakas mustasukkaisuus, eristäminen tai itsemurhalla uhkaaminen.

Seksuaalinen väkivalta: Henkilön seksuaalisen koskemattomuuden tai itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai riisto. Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin pakottaminen, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, aborttiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai altistaminen ikätasoon kuulumattomaan seksuaalisuuteen tai seksualisoituneeseen ilmapiiriin.

Väkivallan uhka: Henkilön uhkailu, pelottelu tai kiristäminen väkivallalla. Väkivallan uhkaa on esimerkiksi fyysisellä tai seksuaalisella väkivallalla uhkailu, pelottelu ja kiristäminen.

Taloudellinen väkivalta: Henkilön taloudellisiin asioihin liittyvän itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai rajoittaminen. Taloudellista väkivaltaa on esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön.

Laiminlyönti: Henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on niistä riippuvainen. Laiminlyöntiä on esimerkiksi lapsen, vammaisen henkilön tai vanhuksen ravinnon, lääkityksen tai valvonnan laiminlyönti.

Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta: Henkilön kulttuuriin, vakaumukseen tai uskonnon harjoittamiseen liittyvän itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai rajoittaminen. Kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa on esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, uskonnon harjoittamisen kieltäminen tai väkivallan käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla.

Vaino: Henkilössä pelkoa tai ahdistusta aiheuttava toistuva ja tahallinen uhkailu, seuraaminen, tarkkailu tai muu näihin rinnastettava toiminta. Vainoa on esimerkiksi toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, seuraaminen, tarkkailu tai perättömien tietojen levittäminen.

Väkivallalle altistuminen: Väkivallan näkeminen tai kuuleminen, väkivallan pelossa eläminen tai väkivallan seurauksien kokeminen.

Kunniaväkivalta: Henkilöön kohdistuva väkivalta tilanteessa, jossa kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy ajattelutapaan, jonka mukaan kunnia on koko perheen tai suvun yhteinen asia. Kunniaväkivalta voi ilmetä väkivallan erilaisina muotoina, esimerkiksi rajoittamisena, eristämisenä, uhkailuna, pakottamisena tai fyysisenä väkivaltana.

Kemiallinen väkivalta: Henkilön fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin tahallinen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla.

Lähde: THL. Turvakotipalvelujen kansalliset laatusuositukset. 5/2019.

Autamme kaikenikäisiä kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kohdanneita ihmisiä. Meillä tarjotaan apua sekä väkivallan kokijalle että tekijälle. 

Työmuotojamme ovat:

 • Yksilökäynnit
 • Paritapaamiset silloin, kun molemmat puolisot kokevat sen turvalliseksi
 • Perhetapaamiset: lapsi+vanhempi, samaa infoa
 • Vanhemmuustapaaminen lapsen työskentelyyn liittyen
 • Läheisinfot läheisille
 • Vertaistukiryhmät
 • Verkostoyhteistyö asiakkaan asioissa

Matalan kynnyksen käynnit n. 5 krt (Stean tukema)

Palvelu on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille, sekä aikuisille että lapsille. Työskentely on vapaaehtoista ja palveluun voi tulla myös nimettomänä.  Tavoitteena on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivallasta selviytyminen sekä tuki turvallisuuden rakentamiseen. Käynnit ovat maksuttomia.

Yksilökäynnit ja paritapaamiset kunnan maksusitoumuksella

Työskentely on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille. Työskentelyn tavoitteet ovat yksilöllisiä ja ne sovitaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Eron jälkeisen väkivallan ja vainon tukikeskus

Tukikeskuksen tavoitteena on eron jälkeisen vainon ja väkivallan kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainon ennaltaehkäisy. Toiminta on sekä paikallista että valtakunnallista. Tukikeskusta ylläpitää Oulun ensi- ja turvakoti ry sekä Viola – väkivallasta vapaaksi ry.

Asiakkaille

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Yksilötyöskentelyä Mikkelissä ja Oulussa sekä verkossa vainon eri osapuolille
 • Vertaisohjausta verkossa
 • Ryhmät Mikkelissä, Oulussa sekä verkossa. Kysy lisää työntekijöiltä!

Ammattilaisille 

 • Asiakastyön tuki ja konsultaatiopalvelut
 • Koulutus- ja kehittämistyö
 • Tutkimusyhteistyö
Tukikeskus Varjo

https://varjosta.fi/

Seritatyö tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalirikoksen ehkäisyssä.

Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettu vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen. Hankkeessa tarjotaan lisäksi keskusteluapua ja tukea seksuaalisuutta loukkaavan väkivaltakokemuksen jälkeen. Palvelut ovat maksuttomia, tarkoitettu yli 30-vuotiaille ja kaikille Pohjois-Suomessa asuville seksuaaliväkivaltaa kokeneille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää Seksuaaliterveystyö-osiosta.

Katso ajantasaiset materiaalit Materiaalipankki-sivulta.