Oulun Ensi Koti ry perustettiin vuonna 1945. Yhdistyksen tavoitteena oli perustaa Oulun kaupunkiin Ensi Koti äideille ja heidän pienokaisilleen. Vuonna 1979 aloitetun turvakotitoiminnan myötä yhdistyksen nimeksi tuli Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulun ensi- ja turvakoti ry kuuluu jäsenjärjestönä Ensi- ja turvakotien liittoon www.ensijaturvakotienliitto.fi

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n perustehtävä on

  • turvata lasten oikeus suotuiseen kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen
  • tukea vanhemmuutta ja perhettä
  • ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä traumatisoitumisen jälkiseuraamuksia.

Perustehtävän toteuttamiseksi yhdistys

  • ylläpitää ensi- ja turvakotitoimintaa avopalveluineen
  • tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä
  • osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä
  • harjoittaa kehittämis-, tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa

Yhdistyksen strategia vuosille 2024-2027

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n vuosien 2024–2027 strategian keskiössä ovat vauva- ja lapsiperheiden hyvinvointi, turvallisuus ihmissuhteissa, kansalaisjärjestöidentiteetti ja kumppanuus. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot, joita ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys.