Vanhempien ero on nykyään yksi yleisimmistä lapsen kokemista elämän stressitekijöistä. Vanhempien keskinäinen sovinnollisuus sekä toimiva ja hyvä yhteistyö eron jälkeen ovat merkittävä lapsen hyvinvointia suojaava tekijä. Lisäksi lasta auttavat muut läheiset ihmissuhteet ja mahdollisimman tavallinen ikätason mukainen arki.

ERO LAPSIPERHEESSÄ -toiminnan tarkoituksena on tarjota ennalta ehkäisevää tukea ja neuvontaa sekä vertaistukiryhmiä eroperheille. Tavoitteena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien vanhemmuuden säilymistä lapsen elämässä ja arjessa. Eroauttamistyöllä vahvistetaan yhteisvanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen turvallisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen säilymistä vanhempien erossa.

Vanhemman neuvo ® -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmän työskentelyssä keskitytään oman ja yhteisen vanhemmuuden jatkumiseen eron jälkeen. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, ja siihen mahtuu kuudesta kahdeksaan vanhempaa. Puolisot tai entiset puolisot eivät voi osallistua samaan ryhmään. Ryhmä on maksuton.

Erovertaiskahvila on vapaamuotoinen ja maksuton kohtaamispaikka eronneille, alaikäisten lasten vanhemmille. Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin eron läpikäyneitä vanhempia. Kahvilassa jutellaan eroamiseen sekä lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Kahvilassa jaetaan tietoa myös muista Oulun alueen eropalveluista ja alkavista ryhmistä.

Lastenryhmiä toteutetaan eri-ikäisille lapsille, yhteistyönä muiden järjestöjen kanssa. Lasten erovertaisryhmä 7-9v tai 10-12v toteutetaan Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n (Kasper) kehittämän ryhmämallin mukaisesti. Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vanhempien eroa toisten lasten kanssa ja tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.
”Eron säikeet” – nimellä toteutamme itse kehittämiämme ryhmämalleja, joissa sisällöt valitaan ryhmäläisten tarpeiden mukaan. Erokokemuksen lisäksi lapsia voi esimerkiksi yhdistää perheessä ollut henkinen tai fyysinen väkivalta. Ryhmässä vahvistetaan lasten turvallisuuden tunnetta ja voimavaroja. Toiminnallisten ja kehollisten menetelmien taustalla on vakauttava työote ja vireystilan tukeminen niin, että lapset saavat konkreettisia keinoja tunnesäätelyyn ja edelleen arjen tueksi.
”Eron säikeet”- ryhmä voidaan toteuttaa myös viikonloppuryhmänä yhteisesti lapsille ja aikuisille. Osa toiminnasta on lapselle ja vanhemmalle yhteistä, jolloin rohkaistaan puhumaan erosta ja siihen liittyvistä tunteista oman perheen kesken. Välillä aikuiset ja lapset toimivat omissa pienryhmissä.

Lastenryhmiä toteutetaan myös Vanhemman neuvo®-ryhmän rinnalla niille lapsille, joiden vanhempi osallistuu ryhmään. Lastenryhmän teemat ja menetelmät suunnitellaan sen mukaan, minkä ikäisiä lapsia kyseiseen ryhmään osallistuu. Käytössämme on myös MLL:n kehittämä Tilli Toukka – vertaisryhmämalli 4-6 vuotiaille lapsille. Tilli Toukka- ryhmä voidaan toteuttaa myös yhteistyössä päiväkodin kanssa, osana lapsen päiväkotipäivää.

Nuorten kesätyöpajat ovat osa YVPL:n VeNyVä- hanketta, jossa järjestetään vertais- ja vapaa-ajan toimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eroneet. Työpajassa nuorten tehtävänä on yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää viikon aikana välineitä, joiden avulla nuoret voivat käsitellä vanhempien eroa.

Voit kysyä paikkaa myös alustavasti silloin, kun emme ole ilmoittaneet ryhmästä. Kokoamme ryhmiä tarpeen mukaan.

Lisätietoja ryhmistä numerosta 040-159 1170 tai sähköpostitse eroneuvo.oulu@oetk.fi,

Auttaisiko puhuminen, kun ero askarruttaa mieltä? Tarjoamme mahdollisuutta maksuttomiin, luottamuksellisiin keskusteluihin. Tapaamisiin voi tulla vanhempi yksin, vanhemmat yhdessä, tai vaikkapa koko perhe. Jos sinua huolestuttaa erityisesti lapsen tilanne vanhempien erotessa, voi myös lapsi tulla tapaamaan omaa työntekijää. Lapsen kanssa työskentelyyn kuuluvat myös vanhempien tapaamiset ja työskentelyyn pitää olla molempien vanhempien suostumus.

Lisätietoa ja ajanvaraukset: 040 159 1170 tai eroneuvo.oulu@oetk.fi

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös seuraavan linkin kautta:

https://lapsuus.ouka.fi/kriisin-kohdatessa/ero-lapsiperheessa/tarvitsen-apua-eroon/

Mieskaverit®

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa tavalliset aikuiset miehet toimivat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä biologiseen isään tai muihin miehiin. Tällä vapaaehtoistoiminnalla tarjotaan yli 4-vuotiaille lapsille ja nuorille turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Tavoitteena on lisätä lapsen kehitystä tukevia aikuiskontakteja. Toiminnan ydin on kaveruus. Se ei ole tukihenkilötoimintaa, vaan vastavuoroinen kaveruussuhde, jossa aikuisella on aikuisen vastuu. On tärkeätä, että lapsi ja mieskaveri viihtyvät toistensa seurassa. Lapsi rakentaa omaan mieskaveriinsa luottamuksellisen suhteen. Mies saa itselleen tärkeän ja mielenkiintoisen tehtävän lapsen kehityksen tukijana. Parhaimmillaan kaveruussuhde jatkuu läpi elämän. Toiminta tukee myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksamista laajentamalla perheen turvaverkostoa.

Kavereina toimivat miehet ovat miehiä, jotka ovat motivoituneita viettämään aikaansa lasten ja nuorten kanssa sekä haluavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Kaverit tapaavat toisiaan arkisten puuhien, yhteisen harrastuksen tai minkä tahansa yhteisen ajanvieton merkeissä. Miehet ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa.

Oulussa toimintaa järjestää Oulun ensi- ja turvakoti ry.

Mieskaveriksi pääsee mieskaverikurssin kautta. Koulutus kestää noin 15 tuntia. Miesten rikostaustat tarkistetaan koulutuksen aikana oikeusrekisterikeskuksesta. Kursseja järjestetään Oulussa 4 kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa.

Yksin lastaan kasvattavat äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan ja kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen. Toiminnasta kerrotaan äideille ja lapsille kotikäyntien aikana.

Mieskaveritoiminta on antoisaa vapaaehtoistoimintaa, josta hyötyvät kaikki. Lapset saavat elämäänsä uutta sisältöä ja näkökulmaa – samoin ne miehet, jotka tarjoavat vapaaehtoisesti lapsikavereilleen aikaansa. Äidit saavat myös hetken omaa aikaa ja vertaiskontakteja.

Jokainen meistä kaipaa kaveria.

Kysy lisää toiminnasta:

Raija Lohilahti
Mieskaveritoiminnan ohjaaja
Oulun ensi- ja turvakoti ry
p. 040-675 0300
oulunmieskaverit(at)oetk.fi

Puusepänkatu 4
90130 Oulu

www.mieskaverit.fi

Facebookissa: Oulun mieskaverit