Vanhempien ero on nykyään yksi yleisimmistä lapsen kokemista elämän stressitekijöistä. Vanhempien keskinäinen sovinnollisuus sekä toimiva ja hyvä yhteistyö eron jälkeen ovat merkittävä lapsen hyvinvointia suojaava tekijä. Lisäksi lasta auttavat muut läheiset ihmissuhteet ja mahdollisimman tavallinen ikätason mukainen arki.

ERO LAPSIPERHEESSÄ -toiminnan tarkoituksena on tarjota ennalta ehkäisevää tukea ja neuvontaa sekä vertaistukiryhmiä eroperheille. Tavoitteena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien vanhemmuuden säilymistä lapsen elämässä. Eroauttamistyöllä vahvistetaan yhteisvanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen turvallisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen säilymistä vanhempien erossa.

Tukea arkeen: linkkejä ja yhteystietoja eronneille

Esite on päivitetty syksyn 2022 osalta.

Vanhemman neuvo ® -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronneille vanhemmille.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm yhteistyövanhemmuus, eron tuomat muutokset lapsen ja vanhemman arjessa, lapsen tunteet ja tarpeet sekä sosiaaliset verkostot, vuorovaikutustaidot ja uusi parisuhde. Seuraavat ryhmä järjestetään 28.9. – 23.11.2022 sekä erityislasten eronneille vanhemmille tarkoitettu ryhmä 8.9. – 15.12.2022.

Lastenryhmiä toteutetaan eri-ikäisille lapsille, yhteistyönä muiden järjestöjen ja koulujen kanssa Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n (Kasper) kehittämän ryhmämallin mukaisesti. Vertaisryhmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä vanhempien eroa toisten lasten kanssa ja tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä.

Nuorten kesätyöpaja 13-17 vuotiaille.  Oulun ensi- ja turvakoti ja Byströmin ohjaamo järjestävät 13.6- 17.6.2022 klo 10-15 kesätyöpajan nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet.  Erosta voi olla jo useampia vuosia tai se on tapahtunut äskettäin.  Työpajassa jokainen hyödyntää omaa kokemustaan juuri sen verran, kuin se itsestä tuntuu sopivalle. Ajatuksena on nostaa esiin nuorten näkökulmaa ja kehittää uusia menetelmiä lasten ja nuorten tukemiseksi vanhempien erotessa.  Työpajaetuna tarjotaan päivittäinen lounas, nuorten kirjoittama Välikädessä- kirja sekä viikon päätteeksi leffalippu ja työtodistus.

Työpajaan haetaan ottamalla yhteyttä 6.6. mennessä

0405144000 /Sirpa

sirpa.huotari@oetk.fi

0447038246/Sanna

sanna.lakso@ouka.fi

 

Lisätietoa ryhmistä:

Ero lapsiperheessä -toiminta

Auttaisiko puhuminen, kun ero askarruttaa mieltä? Tarjoamme mahdollisuutta maksuttomiin, luottamuksellisiin keskusteluihin. Tapaamisiin voi tulla vanhempi yksin, vanhemmat yhdessä, tai vaikkapa koko perhe. Jos sinua huolestuttaa erityisesti lapsen tilanne vanhempien erotessa, voi myös lapsi tulla tapaamaan omaa työntekijää. Lapsen kanssa työskentelyyn kuuluvat myös vanhempien tapaamiset ja työskentelyyn pitää olla molempien vanhempien suostumus.

Lisätietoa ja ajanvaraukset: 040 159 1170 tai eroneuvo.oulu@oetk.fi

Käytössämme on myös sähköinen ajanvaraus.

Mieskaverit®

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa tavalliset aikuiset miehet toimivat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä biologiseen isään tai muihin miehiin. Tällä vapaaehtoistoiminnalla tarjotaan yli 4-vuotiaille lapsille ja nuorille turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Tavoitteena on lisätä lapsen kehitystä tukevia aikuiskontakteja. Toiminnan ydin on kaveruus. Se ei ole tukihenkilötoimintaa, vaan vastavuoroinen kaveruussuhde, jossa aikuisella on aikuisen vastuu. On tärkeätä, että lapsi ja mieskaveri viihtyvät toistensa seurassa. Lapsi rakentaa omaan mieskaveriinsa luottamuksellisen suhteen. Mies saa itselleen tärkeän ja mielenkiintoisen tehtävän lapsen kehityksen tukijana. Parhaimmillaan kaveruussuhde jatkuu läpi elämän. Toiminta tukee myös yksin lastaan kasvattavan äidin jaksamista laajentamalla perheen turvaverkostoa.

Kavereina toimivat miehet ovat miehiä, jotka ovat motivoituneita viettämään aikaansa lasten ja nuorten kanssa sekä haluavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Kaveruudelle ei ole sääntöjä, vaan jokaisesta kaverisuhteesta muodostuu omanlaisensa. Kaverit tapaavat toisiaan arkisten puuhien, yhteisen harrastuksen tai minkä tahansa yhteisen ajanvieton merkeissä. Miehet ja lapset tapaavat toisiaan keskimäärin 2 – 4 kertaa kuukaudessa.

Mieskaveriksi pääsee mieskaverikurssin kautta. Koulutus kestää noin 15 tuntia. Miesten rikostaustat tarkistetaan koulutuksen aikana oikeusrekisterikeskuksesta. Kursseja järjestetään Oulussa 4 kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa.

Yksin lastaan kasvattavat äidit voivat hakea lapselleen mieskaveria ottamalla yhteyttä mieskaveriohjaajaan ja kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen. Toiminnasta kerrotaan äideille ja lapsille kotikäyntien aikana.

Kysy lisää toiminnasta:

Mieskaveritoiminta

Puusepänkatu 4
90130 Oulu

www.mieskaverit.fi

Facebookissa: Oulun mieskaverit

Jokainen meistä kaipaa kaveria.