Vauvan syntymä on aina suuri ja merkityksellinen tapahtuma perheen elämässä. Vauvan kasvun ja kehityksen kannalta ensimmäiset elinvuodet ovat keskeisiä. Toisinaan vanhemmat tarvitsevat tukea päästäkseen hyvään alkuun vauva-arjessa. Ensikodissa sinun on mahdollista saada ympärivuorokautista tiivistä tukea vanhemmuuteesi. Ensikotijaksosta sovitaan aina oman sosiaalityöntekijäsi kanssa. Jakson tavoitteet suunnitellaan yhdessä sinun ja sosiaalityöntekijän kanssa huomioiden erityisesti vauvasi hyvinvointi.

Sinun on mahdollista tulla ensikotiin jo raskausaikana yksin tai puolisosi kanssa. Ennen ensikotijakson alkamista ensikodissa voi käydä tutustumiskäynnillä.

Oulun ensikodissa on viisi perhepaikkaa. Perheesi saa ensikodilta käyttöön oman huoneen. Lisäksi käytössäsi on ensikodin yhteinen oleskelutila, lastenhoitohuone ja keittiö sekä mahdollisuus pyykinpesuun. Ensikodin tilat ovat kodinomaiset ja niissä on huomioitu erityisesti vauvojen tarpeet.

Ensikotiin tullessasi sinun on hyvä ottaa mukaan vauvan tarvikkeet (mm. vaatteet, vaipat, tuttipullot, lastenvaunut) sekä omaan hygienian hoitoon tarvittavat välineet ja mahdolliset lääkkeet. Ensikodilla on valmiina vauvan ja sinun ruuat, liinavaatteet sekä pyyhkeet.

Ensikodissa eletään vauvaperheen arkea, jossa keskiössä on vauvan hyvinvointi sekä turvallinen kasvu ja kehitys. Jakson aikana saat käytännön neuvoja ammattitaitoiselta henkilökunnaltamme vauvan hoitoon liittyen. Sinulle nimetään kaksi omaohjaaja, joiden kanssa sinun on mahdollista käydä säännöllisiä yksilökeskusteluja mieltäsi askarruttavista asioista, jotka voivat liittyä esimerkiksi vanhemmuuteen, omaan jaksamiseesi tai parisuhteeseen. Lisäksi ensikodin arkea rytmittävät erilaiset ryhmät, jotka tukevat sinun ja vauvasi vuorovaikutusta sekä toimivan vauva-arjen löytymistä. Ryhmissä sinun on mahdollista jakaa ajatuksiasi myös muiden vanhempien kanssa.

Ensikotijakson pituus vaihtelee muutamasta viikosta useisiin kuukausiin. Jaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja jakson pituutta arvioidaan säännöllisesti järjestettävistä palavereissa sosiaalityöntekijän kanssa. Ennen kotiutumista pohdimme yhdessä, minkälaista tukea tarvitset ensikotijakson jälkeen.

Ensikodin paikkakyselyt:

Hanna Tarkkinen
Sosiaalityöntekijä, ensikodin paikkatiedustelut

Katso esimerkkikuvat ensikodin asiakashuoneesta!

Kuva Kuva1 Kuva2 Kuva3

Mikäli et tarvitse ympärivuorokautista tukea, sinun on mahdollista tulla päiväensikotijaksolle. Päiväensikotijakson aikana asut lapsesi kanssa omassa kodissasi ja käyt ensikodissa yhdessä sovittuina ajankohtina. Päiväensikotijaksosta sovitaan aina oman sosiaalityöntekijäsi kanssa.

Päiväensikodissa osallistut ensikodin toimintaan niiltä osin kuin se on mahdollista. Perheellesi nimetään kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa sinun on mahdollista käydä säännöllisesti vanhemmuuteen liittyviä keskusteluja. Päiväensikotijakson päättyessä pohdimme yhdessä, minkälaista tukea tarvitset päiväensikotijakson jälkeen.

Ensikodissa tehdään vanhemmuuden arviointia tilanteessa, jossa lastensuojelussa on huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Vanhemmuuden arvioinnin aikana sinä asut lapsesi kanssa ensikodissa. Henkilökunta on päivittäin mukana sinun ja lapsesi arjen tilanteissa. Arvioinnin lisäksi saat tukea ja ohjausta vanhemmuudessa siten, että sinun olisi mahdollista toimia jatkossakin lapsesi pääasiallisena huoltajana. Vanhemmuuden arvioinnissa korostuvat avoimuus ja luottamuksellisuus. Säännöllisissä omaohjaajakeskusteluissa saat palautetta ja ohjausta vanhempana toimimisesta.