Oulun ensi- ja turvakoti on mukana seksuaaliterveystyössä Vuolle Setlementin kanssa. Yhteistyössä tehdään Seritatyötä ja toimitaan Tietoiseksi-hankkeen parissa.

Seritatyö tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua seksuaalirikoksen ehkäisyssä.

Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettu vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen.

Seritatyö on jatkoa SERITA-hankkeelle (2017-2019). Seritatyössä toimivat koulutetut seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijat.

Tarjoamme henkilökohtaisia tapaamisia toimistollamme, sekä etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi Seritatyöllä on puhelinneuvontaa, chat-palvelua, sekä päivystystä Discord-alustalla. Meillä on myös mahdollisuus jatkaa työskentelyä Uusi Suunta-yksilökuntoutusohjelmassa. Yhteydenotot ja käynnit Seritatyössä voivat tapahtua nimettömästi. Seritatyö tarjoaa luottamuksellista, terapeuttista keskusteluapua asiakkaan tilanteen selvittelyyn ja rikoksettomaan elämään.

Seritatyö tarjoaa myös koulutuspaketteja ammattilaisille seksuaaliväkivaltatyöstä ja siihen kytkeytyvistä aiheista, kuten seksi- ja pornoriippuvuudesta, suostumuksesta ja lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta. Seritatyön nettisivujen Ajankohtaista-osion kautta voi lukea ilmaiseksi myös 1/2021 julkaistun kirjan Mielihalu ja järkiminä, joka koostuu keskusteluista seksuaaliterapeutin ja lapsista seksuaalisesti kiinnostuneen “Juhanin” välillä.

Kenelle:

  • asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea seksuaalisten rajojen asettamisessa ja tukemisessa
  • asiakkaille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään
  • seksuaalirikoksen tehneiden tai potentiaalisten tekijöiden läheisille

www.seritatyo.fi

Tietoiseksi-hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Suomessa asuvien seksuaalioikeuksia, sekä seksuaaliterveyttä, tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita ja lisätä sosiaali- ja terveysalan, sekä oppilashuollon ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä.
Hankkeen aikana koulutetaan maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita edistämään seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä maahanmuuttajien yhteisöissä.

Hanke on perustettu Oulun ensi- ja turvakodin, sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen. Toiminta on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa. Palvelumme ovat maksuttomia ja suunnattu kaikille palveluja tarvitseville.
Hankkeessa tuotetaan materiaaleja ja koulutuksia ammattilaisille ja tehdään aktiivista yhteistyötä alan ammattiverkostojen kanssa. Hankkeessa tehdään myös oppilaitosyhteistyötä.

Tietioseksi-hankkeen työntekijöihin saat yhteyden chatin kautta tai puhelimitse. Ajantasaiset yhteystiedot, chatin ja materiaalipankin löydät hankkeen verkkosivuilta: www.tietoiseksihanke.fi

Tietoiseksi-hankkeella on oma materiaalipankkinsa hankkeen nettisivuilla: Materiaalipankki.

Seksuaalineuvontakoulutuksen lopputyönä toteutettu materiaali ikääntyneiden ja ammattilaisten puheeksi ottamisen tueksi. Materiaali on ikääntyneiden Puhutaan seksuaalisuudesta ja seksistä -ryhmätoiminnan tuote. Linkki pdf-tiedostoon.