Vauvan syntymä on aina suuri ja merkityksellinen tapahtuma perheen elämässä. Vanhemmille, joilla on päihdeongelma, raskausaika ja vauvan syntymä on myös erityinen mahdollisuus kuntoutua päihteiden käytöstä. Tiivis ja riittävän pitkäkestoinen tuki mahdollistaa kuntoutumisen ja vauvan kannalta olennaisen ja tärkeän hyvän varhaisen vuorovaikutuksen rakentamisen. Ensikoti Orvokissa tavoitteenamme on, että äiti tulisi kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä. Näin voidaan ennaltaehkäistä sikiövaurioita ja luoda pohjaa hyvän varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle.

Kuntoutusjaksolle Orvokkiin hakeudutaan lastensuojelun ja/tai päihdepalveluiden kautta. Sinun on mahdollista tulla ensikotiin jo raskausaikana yksin tai puolisosi kanssa. Ennen kuntoutusjakson alkamista Orvokissa voi käydä tutustumiskäynnillä. Jakson tavoitteet suunnitellaan yhdessä sinun, lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja päihdepalveluiden kanssa huomioiden erityisesti vauvasi hyvinvointi. Jaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja jakson pituutta arvioidaan säännöllisesti järjestettävissä palavereissa sosiaalityöntekijän kanssa. Ennen kotiutumista teemme yhdessä suunnitelman siitä, minkälaista tukea tarvitsette kuntoutusjakson jälkeen.

Ensikoti Orvokki sijaitsee Oulussa Myllyojalla Kanervatiellä. Orvokissa on viisi perhepaikkaa. Perheesi saa käyttöön oman huoneen, jonka lisäksi käytössä on yhteiset tilat, joissa arkea eletään yhteisönä. Ensikotiin tullessasi sinun on hyvä ottaa mukaan vauvan tarvikkeet (mm. vaatteet, vaipat, tuttipullot, lastenvaunut) sekä omaan hygienian hoitoon tarvittavat välineet ja mahdolliset lääkkeet. Mikäli sinulla on lääkkeellinen korvaushoito, niin voit jatkaa sitä myös kuntoutusjakson aikana. Korvaushoito toteutuu Oulun kaupungin päihdepalveluissa, johon tarvitset maksusitoumuksen omasta kunnastasi.

Ensikoti Orvokissa saat ympärivuorokautista tiivistä tukea vanhemmuuteesi. Kuntoutus toteutuu sekä yhteisöhoidon periaatteella että yksilötyöskentelynä. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen harjoittelemista kunnioittavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä, vertaistukea hyödyntäen. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa. Olennaista on vanhemman kuntoutumisprosessin saattaminen hyvään alkuun ja arkielämän taitojen hallinnan lisääminen niin, että hän selviytyy arjesta vauvan kanssa kotiutumisen jälkeenkin. Kuntoutuksen päättyessä perheiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotuen toteutumisesta heidän kotiutuessaan.

Katso video Pidä kiinni -kuntoutuksesta

Yhteydenotot:

Ulla Hietala
Sosiaalityöntekijä, Orvokin paikkatiedustelut
Maarit Ratamäki
Yksikön johtaja Sosiaalityöntekijä