Tietoiseksi-hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Suomessa asuvien seksuaalioikeuksia, sekä seksuaaliterveyttä, tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita ja lisätä sosiaali- ja terveysalan, sekä oppilashuollon ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä.
Hankkeen aikana koulutetaan maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita edistämään seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä maahanmuuttajien yhteisöissä.

Hanke on perustettu Oulun ensi- ja turvakodin, sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen. Toiminta on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa. Palvelumme ovat maksuttomia ja suunnattu kaikille palveluja tarvitseville.
Hankkeessa tuotetaan materiaaleja ja koulutuksia ammattilaisille ja tehdään aktiivista yhteistyötä alan ammattiverkostojen kanssa. Hankkeessa tehdään myös oppilaitosyhteistyötä.

Tietioseksi-hankkeen työntekijöihin saat yhteyden chatin kautta tai puhelimitse. Ajantasaiset yhteystiedot ja chatin löydät hankkeen verkkosivuilta: www.tietoiseksihanke.fi