Asiakastyössä tarjoamme maksutonta keskusteluapua kaikille lähisuhdeväkivallan osapuolille. Työskentelyn tavoite on väkivallan tunnistaminen, sen loppuminen ja väkivaltakokemuksista selviytyminen. Työmuotoja ovat yksilökäynnit, paritapaamiset, perhetapaamiset, vertaisryhmät ja verkostoyhteistyö. Lapsen kanssa työskentelyyn liittyy aina lapsen vanhempien / huoltajien tapaamisia. Usein tarvitaan myös muiden tahojen apua. Neuvomme ja autamme avun löytämisessä ja tarvittaessa järjestämme yhteisiä palavereja. Vertaistuki on tärkeää lähisuhdeväkivallassa. Vertaisryhmistä tiedotamme mm. etusivulla.

Kehittämishankkeissa tuotamme uutta tietoa, auttamisen keinoja ja materiaalia väkivaltatyöhön. Hankkeiden sivuilta löytyy lisää tietoa hankkeista ja niiden tuotoksista.

JUURI -hanke, jossa juurrutetan vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä arjen käytäntöihin. http://www.juurihanke.fi/

VARJO-hanke, jossa kehitetään palveluita eron jälkeisen vainon eri 
osapuolten tueksi, ehkäisevään työhön ja kuntoutukseen 
liittyviä työmuotoja sekä tehdään vaikuttamistyötä ja tutkimusyhteistyötä. http://www.varjohanke.fi/

SERITA-hanke, jossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella kehttämällä palveluja seksuaalirikostaustaisille yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja lisätä tietoisuutta. http://www.seritahanke.fi/

 

 

.