Sosionomi Kristiina Ikäläinen työskentelee ohjaajana Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Pidä kiinni®-ensikoti Orvokissa. Vuonna 2018 avattu Orvokki on ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville ja jo synnyttäneille äideille ja vauvaperheille. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea vanhempia päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen kasvamiseen vauvalle turvallisissa olosuhteissa. Orvokissa on viisi perhepaikkaa, ja asiakkaille tarjotaan ympärivuorokautista tiivistä tukea vanhemmuuteen.

Kristiinalle ohjaajan työtehtävä pitää sisällään monenlaisia tehtäviä. Orvokissa työskennellään vauvatyön parissa, ensikotityössä, päihdekuntoutuksen ja yhteisökuntoutumismuodon kanssa. Käytännössä työ on arkista ohjaustyötä, vauvan hoidon ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemista ja myös terapeuttisen työotteen tehtäviä yksilötyönä aikuisasiakkaiden kanssa.

Oulun ensi- ja turvakoti ry tuli Kristiinalle tutuksi sosionomiopintojen työharjoittelujakson aikana vuonna 2017, jolloin Kristiina oli harjoittelussa turvakodilla. Hän jäi tekemään keikkatyötä ja sijaisuuksia ensi- ja turvakodilla, ja viimeinen sijaisuus oli ensikodilla ennen vakipaikkaa ensikoti Orvokissa.

Kristiinan mielestä parasta hänen työssään on itse asiakastyö, joka on todella monipuolista ja monialaista. ”Työssä on palkitsevaa se, kun näkee asiakkaan kuntoutusprosessin, kehittymisen ja etenemisen läheltä,” Kristiina kertoo. Oman työn merkityksen näkee konkreettisena, kun pääsee vaikuttamaan työntekijänä tai työtiiminä asiakkaan prosessin etenemiseen. Kristiinaa työssä inspiroivat myös yhteiset oivallukset asiakkaiden kanssa keskustellessa.

Kristiinan mukaan haastavinta työssä on se, ettei täysin valmiita vastauksia ole olemassa. Lastensuojelun kentällä liikkuessa asiat ovat tilannekohtaisia ja monisyisiä, jolloin valmista kaavaa ja ratkaisupakettia toimintaan ei ole. Haastavaa on, kun pitää pysähtyä miettimään asiaa eri näkökulmista, varsinkin silloin jos lapsen ja vanhemman etu on ristiriidassa.

Haasteet kuitenkin selätetään hyvän työyhteisön avulla. ”Meillä on tosi huippu moniammatillinen tiimi ja paljon erilaista osaamista,” Kristiina kertoo. Työtä ja tilanteita pystyy reflektoimaan yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa hyvin. Haasteiden kanssa pärjäämiseen auttaa myös se, että pystyy hyväksymään itsensä inhimillisenä ja keskeneräisenä, ja oman ammattitaidon kehittäminen on alituinen prosessi.

Tulevaisuudelta Kristiina toivoo ammatillista kehittymistä asiakastyössä. Hän kertoo, kuinka arvostaa Oulun ensi- ja turvakoti ry:tä työnantajana, koska yhdistykselle työskennellessä pystyy kehittämään itseään opiskellen ja kouluttautuen laajasti ja laadukkaasti.