Lea Abazi työskentelee Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Vauvatalolla asiantuntijatehtävissä. Lean päätyönä on ohjata Vauvatalon päiväryhmää sekä muita avoimia ryhmiä ja kahviloita. Normaaliolosuhteissa Vauvatalon päiväryhmä kokoontuu kahdesti viikossa Vauvatalolla Oulun Intiössä. Päiväryhmä on suljettu, alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu ryhmä. Ryhmässä painotetaan varhaista vuorovaikutusta vauvan ja vanhemman välillä, arjen hallintaa sekä nostetaan perheiden tarpeista nousevia aiheita. Ryhmän tarkoituksena ja tavoitteena on löytää yhteistä iloa vauvan ja vanhemman elämään ja arkeen.

Lea on myös mukana kansalaistoiminnassa koordinoiden ja ohjaten vapaaehtoistoimintaa, johon kuuluvat Vauvatalon piirissä vapaaehtoisdoulat sekä kehitteillä oleva äitikaveritoiminta.

Sosiaali- ja terveysalalle Lea päätyi aluksi jokseenkin sattumalta. ”Lukion jälkeen vuonna nakki ja pottu ajattelin, että käyn lyhyen koulun, jonka avulla pääsen hyvin työelämään kiinni,” Lea kertoo. Kiinnostus ihmisten kanssa toimimiseen ja ihmissuhdetyöhön on ollut mukana alusta lähtien. Varhaiselta koulutukseltaan Lea on kodinhoitaja. Myöhemmin hän on käynyt myös toimintaterapeutin opinnot ja työskennellyt alalla.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n pariin ohjasi myös pitkä työhistoria lastensuojelujärjestössä, jossa Lea on toiminut sijaisperheenä yhdessä puolisonsa kanssa. Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle Lea haki rohkeasti avoimella hakemuksella, ja aloitti yhdistyksen työntekijänä vuonna 2011.

Vuosien mittaan Lea on toiminut yhdistyksessä monessa erilaisessa työtehtävässä, esimerkiksi yhteisötyöntekijänä, naistyössä turvakodilla, vauvatyössä ensikodilla sekä vanhemmuus- ja isätyössä työparin kanssa. Lapset ja vauvat olivat se ryhmä, keiden kanssa työskentelystä Lea nautti kaikkein eniten. Lea haki lapsityöhön, ja sen kautta päiväryhmän ohjaajaksi. ”Lapset ja vauvat ovat niin avoimia ja välittömiä, ja kun suhteen saa luotua, on työ todella palkitsevaa ja antavaa,” Lea kuvailee.

Päiväryhmässä ja muissa ryhmätapaamisissa, ja niiden kautta syntyvässä ihmissuhdetyössä on Lean työn suola. Ryhmät ovat oma maailmansa, jossa jokainen vaikuttaa toiseen. Ryhmissä on vertaisuutta ja osallisuutta, ja ryhmissä on paljon arkea tukevia, parantavia ja ohjaavia tekijöitä. Leaa työ palkitsee eniten silloin, kun näkee kuinka ihmiset alkavat voimaantua ja voida paremmin. Ryhmässä tapahtuvan työn kautta pääsee näkemään vauvojen kasvun ja kehityksen, josta voi iloita yhdessä vanhempien kanssa.

Lean inspiraation lähde työssä on se, että työ ei ole vain paikallaan olemista, vaan koko ajan on jotain meneillään jollain tasolla. Carpe diem – tartu hetkeen -meininki on virkistävää, ja eteen tulevat yllätysmomentit ovat inspiraation hetkiä, joista ottaa kiinni.

Työn haasteet syntyvät samalla saralla, kuin työn nautinto. Ihmissuhdetyö voi olla myös haastavaa, koska työtä tehdään omalla persoonalla. Jos persoonat eivät kohtaa, ei yhteistyö välttämättä synny luontevasti, vaan yhteistä säveltä joutuu hakemaan. Keskustelemalla nämä haasteet kuitenkin selätetään. Työnantaja tukee myös toimivia rakenteita työssä, kuten työnohjausta, kollegiaalista tukea, konsultaatioita ja tarjoaa koulutuksia. Työhön kuuluu osana myös työn kehittäminen, ja jos jokin juttu ei toimi, on toisen tavan kokeileminen mahdollista.

Tulevaisuuden toiveet työn suhteen ovat Lealla selkeät. Kaikkein eniten hän toivoisi, että koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnallinen erityistilanne olisi jo ohi, ja ryhmät voisivat palata normaaliin arkeen Vauvatalolla. Vanhemmat ovat olleet samaa mieltä: etäpalaverit ja -ryhmät ovat tyhjää parempi, mutta eivät voi korvata kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja ohjausta.

Lea on mukana myös Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn -hankkeessa (2020-2022), jonka tavoitteena on turvata vanhemman hyvinvointi raskaus- ja pikkuvauva vaiheessa, jolloin suojataan vauvan terveyttä ja kehitystä. Lea toivoo saavansa hanketyöstä irti työkaluja, joita voi hyödyntää myös työssään Vauvatalolla.