Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi (2019–2021) on perustettu Oulun ensi- ja turvakodin, sekä Vuolle Setlementin yhteistyöllä vastaamaan matalan kynnyksen palveluiden tarpeeseen. Hankkeessa koulutetaan myös maahanmuuttajataustaisia mentoreita edistämään seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä maahanmuuttajien yhteisöissä. Oulun ensi- ja turvakoti ry:n työntekijä Muaamar Al-Saffar toimii hankkeen kouluttamana seksuaaliterveysmentorina. Hän työskentelee myös Seritatyössä, joka tarjoaa keskusteluapua seksuaalirikoksen ehkäisyssä. Myös Seritatyön taustalla ovat Oulun ensi- ja turvakoti ry ja Vuolle Setlementti.

Vuonna 2017 Muaamar sai oleskeluluvan Suomeen, ja tiedossa oli Työ- ja elinkeinotoimiston määräämä työharjoittelujakso. Muaamarin tuttava suositteli hänelle harjoittelupaikkaa Vuolle Setlementissä. Vuolteella oli hyvä maine, ja siellä Muaamar pääsisi työtehtävien kautta auttamaan maahanmuuttajia. Asioiden sujuessa hyvin Muaamarille tarjottiin mahdollisuutta jäädä vapaaehtoistyöhön kokemusohjaajaksi.

Vuolteella ollessaan Muaamar tutustui Luz Peltoniemeen, joka on nykyään myös mukana Tietoiseksi-hankkeessa. Kun Tietoiseksi-hanketta käynnisteltiin, Muaamarilta kysyttiin, että olisiko hän kiinnostunut seksuaaliterveysmentorikoulutuksesta. Tämä poiki hänelle osa-aikatyön Tietoiseksi-hankkeen parissa.

Muaamar on nykyään töissä sekä Tietoiseksi-hankkeessa että Seritatyössä, ja on myös tammikuussa 2020 suorittanut liiketoiminnan ammattitutkinnon. Tietoiseksi-hanketyössä työtehtävinä on asiakasprosessien avustamista, käännöstyötä sekä seksuaaliterveysmentorointia, jonka aihealueita ovat muun muassa ehkäisy, omat rajat, tasa-arvo, seksuaaliväkivalta ja seksuaalihäirintä. Seksuaaliterveysmentorointi toteutetaan työparityöskentelynä.

Tietoiseksi-hankkeelle työskennellessään Muaamarin into tekemäänsä työhön on noussut jatkuvasti. ”Olen innostunut kaikesta, ja haluan tehdä kaiken hyvin,” Muaamar tiivistää. Hän haluaa viedä tietoa eteenpäin maahanmuuttajille. Ihmisten kohtaaminen kasvotusten ja avuksi oleminen on palkitsevampaa kuin pelkkä käännöstyö.

Työ ei kuitenkaan tule haasteitta. Seksuaaliterveysmentorin kanssa käsiteltävät aiheet saattavat olla maahanmuuttajille vaikeita. Hedelmällinen keskustelu ei voi syntyä ilman luottamusta. ”On aloitettava pintapuolisesti ja mennä syvemmälle vasta vähitellen,” Muaamar kertoo. Hankalan aiheen käsittely lisää haastetta työhön. Vaikeudet kuitenkin selätetään etenemällä rauhalliseen tahtiin ja miettimällä asiat läpi etukäteen ennen toimia. Hänellä on myös paljon ideoita siitä, kuinka maahanmuuttajien ja maahanmuuttajayhteisöjen kanssa voi tehdä toimivaa yhteistyötä.

Muaamarilla on intoa myös tulevaisuutta varten. Hän haaveilee projektista, jossa voitaisi pureutua maahanmuuttajataustaisten miesten ja suomalaisten naisten parisuhdeongelmiin. Eri kulttuureista tulevilla ihmisillä saattaa olla erilaisia ongelmia parisuhteessa. Muaamar haluaisi olla mukana kehittämässä palvelua, jossa keskitytään parisuhdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun eroamisen sijaan, varsinkin lapsiperheissä.